En djävulsk plan? Skickas „migranter“ hit för att dö med oss?

Monday, 27 March 2017 22:09

En djävulsk plan?

Skickas „migranter“ hit för att dö med oss?

Av Jan Erik Sigdell

Den väl mest kände klärvoajanten i den tyskspråkiga världen, som gav utförliga förutsägelser om der 3e världskriget, var Alois Irlmaier (se också här). Han förutspådde också följande innan kriget börjar: ”Ett stort antal främlingar strömmar in i landet” och detta är vad som just nu äger rum.

Sionism och flyktingsinvasion

Vad är Sionism? Den internationella stavningen är Zionism. Den är en plan för återupprättandet av Israel, vilket ju redan sedan länge har skett. Men till planen hör också ett långfristigt mål som kan sättas i samband med flyktingsinvasionen.

Sionismen torde vara mera khazarisk än rent judisk. Khazarerna konverterade under 800-talet till judaismen, varmed en ny gren av judendomen uppstod, vilket den judiske författaren Arthur Koestler (se också en mera kortfattad text på svenska) påvisade i sin omstridda bok The Thirteenth Tribe (översättning: Den trettonde stammen), se också The khazar origin of the Ashkenazim.

Sionismens ”Endlösung” är upprättandet av Stor-Israel, jfr. Greater Israel: The Zionist Plan for the Middle East und Eretz Israel HaShlema (”Det återupprättade landet Israel”). För detta mål måste naturligtvis Främre Orienten först avfolkas, dvs. hela den arabiska befolkningen skall bort. Detta kan bara uppnås i en långsam takt genom enstaka krig och folkmord (bl.a. utsvältande av Gaza och palestinska områden inom och angränsande till Israel). Nu kan man verkligen fråga sig om inte det aktuella fördrivandet av flyktingar är ett nytt, gement och människoföraktande men ”av ändamålet helgat” medel i denna avsikt.

Om man befattar sig kritiskt med Sionismen blir man snabbt kallad ”antisemit”, vilket är en billig taktik utan en verklig grund. Man måste nämligen skilja mellan äkta judendom och Sionism. En stor mängd judar är motståndare till Sionismen och då skulle ju dessa judar också vara antisemiter! Många av dem är också motståndare till staten Israel i sin nuvarande form, eftersom denna stat inte är verkligt judisk utan sionistisk. Sionismen är inte en religiös rörelse utan en sekulär (världslig, icke-religiös) politisk rörelse med mottot: ”Om inte Gud ger oss vårt land, tar vi det oss själva.” Nu har de ju sitt land, men detta är inte nog. De strävar efter återupprättande av det bibliska landet Israel, som skall sträcka sig från Nilen i väster till floden Eufrates i öster och från Turkiet i norr ett gott stycke in i Saudi-Arabien i söder. Det slutgiltiga målet är världsherravälde. Som sagt har en stor mängd äkta judar en annan åsikt.

Judendomen är en hedervärd kultur, men om Sionismen kan man ha en annan åsikt, som nämnt även inom judendomen. Man kan inte säga att judar är sionister och inte heller att sionister är judar, därför att till sionismen med sin sekulära natur hör många kollaboratörer i andra västerländska kulturer. Även om det skorrar illa för många, kan man faktiskt jämföra skillnaden mellan judar och sionister med skillnaden mellan tyskar och nazister, bara som analogi.

Om man (oberoende av Sionismen) kritiserar Israels politik, blir man också snabbt kallad antisemit. Detta är åter en ren strategi. Man kan ju mycket väl ha en äkta sympati för judendomen och dock vara kritiskt inställd till en viss militant rörelse. Ju värre och större, desto mera. Man har uppnått att ha ett sionistiskt land, som dock är väl litet för den stora befolkningen. Det togs till större delen från de tidigare invånarna palestinierna (visserligen med internationellt samförstånd) och nu vill man med folkmördande makt också ta resten av deras område. Därför skall alla palestinier fly eller dö och de ges skulden för detta, bara därför att de vågar att så långt det går försvara sig. Sedan skall det gå vidare enligt planen för upprättandet av ett Stor-Israel.

Fördrivning av den muslimska befolkningen

Det hör alltså till planen att eliminera befolkningen i Främre Orienten för att bereda plats för ”Storisrael” – döda eller driva bort dem. Många sionister (alltså inte allmänt ”judar”!) betecknar dessa människor som ”tvåbenta djur” (så flerfaldigt citerat i Internet…) och oss andra som gojim, vilket egentligen betyder ”fä”.

Att döda dem alla i ett folkmord skulle naturligtvis väcka ett ramaskri i världen! Den bekvämare vägen är då att fördriva dem, särskilt om de låter andra gör det för dem… till exempel västmakterna… Och om då ett 3e världskrig skulle komma, som framför allt skulle ödelägga Europa, så skulle man inte bara bli av med stora massor av gojim, utan också av alla fördrivna. Irlmaier har förutsagt att i det tredje kriget flera människor skall dö än i det två tidigare krigen tillsammans. Han har också sagt att det efter det kriget skulle finnas så få människor kvar att man från ett bebott hus inte kan se ljuset i nästa…

Och de överallt spridda liken skulle inte förorena det efterlängtade området utan bara det ödelagda Europa – för att inte tala om radioaktiva föroreningar.

Ett tredje världskrig

Det är uppenbart att vissa krafter i denna världs maktstrukturer vill ha detta krig! Det är fråga om maktförhållanden och om profit för krigsindustrin samt också om en befolkningsreduktion. Man talar som om Putin skulle vara faran och sträva efter ett angreppskrig. Detta är utan tvivel en propagandalögn! De drivande krafterna sitter inom NATO (Nordatlantiska Terror-Organisationen), där man med alla medel vill provocera Putin och se honom som en ny Stalin, vilket han ingalunda är. Sovjetunionen är definitivt förbi. Därför har man sedan en längre tid byggt upp en front längs den ryska gränsen som sträcker sig från Estland till rumänska gränsområden. Sverige har gått i lögnfällan och förbereder sig för kriget: Sweden Preparing for Nuclear War and Nuke Plant Meltdown, Sweden Preparing Nuclear Bunkers & Restarting Military Conscription, Breaking: Sweden just activated “Fallout Bunkers” as they prepare for Unthinkable [War] With Russia.

En fara från Ryssland finns inte för Putins skull, utan på grund av NATO! Men skulle Ryssland bli angripet, så måste Putin naturligtvis försvara sitt land. Därvid vore en direkt tillgång till atlantkusten strategiskt fördelaktig. För att uppnå denna tillgång, skulle han bli tvungen – ”väl eller ve” – att besätta Skandinavien. Alltså inte som ett angrepp utan inom ramen för en försvarsstrategi. Därför är det förstås berättigat att man i Sverige förbereder sig för den möjligheten, men inte av de skäl som anges officiellt. Eftersom i Europa Sverige har procentuellt flest migranter, aktualiserar detta förvisso frågan ovan…

Tidigare artiklar av mig i WhiteTV i detta sammanhang:

Operation Trojanska Hästen

Andra möjliga strategier med flyktingsinvasionen

George Soros’ vansinnesplan för den europeiska flyktingkatastrofen

Sionistisk flyktingsplan?

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 1)

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 2)

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 3)

Politik till döds


 

You must be logged in to comment.