Mobiltelefonstrålning gör dig ofruktbar och förstör DNA

Monday, 21 April 2014 20:02

källa

Medicinprofessorn Olle Johansson (KI) är mycket modig i sin kamp att avslöja farorna med mobiltelefoner. Strålningen kan vålla många sjukdomar, förstöra din DNA och göra dig ofruktbar. Dessutom används den inom mind control.

Många av de som varnar, vet att det inte är den elektromagnetiska strålningen som är skadlig, trots att de säger så. Egentligen ät det den skalära strålningen från skalärvågorna som är biologiskt relevant. Kroppen har många antenner för skalärvågor (t.ex. DNA) men inga för elektromagnetiska vågor. Men det är pedagogiskt sett smart att lämna skalärvågorna utanför, då detta är en extra uppförsbacke, efter mer än 100 år av konspirationer mot skalärvågorna.

White TV vill ändå gå denna uppförsbacke, då lösningen i den farliga mobilteknologin just ligger i skalärvågor. Om vi skulle bygga mobiltelefoner som enbart går på skalärvågor (som några uppfinnare i Tyskland redan har gjort) och inte på en blandning av skalär- och elektromagnetiska vågor, som idag, och dessutom skulle ta frekvenser som inte är biologiskt relevanta, då skulle vi ha en mycket säker mobiltelefoni, både med hänsyn till hälsan och till avlyssningen. Dessutom skulle mobiltelefonernas batterier laddas med el ifrån luften med hjälp av skalärvågorna som också transporterar mobilsamtalet. Vissa frekvenser i skalärbandet är redan upptagna, säger de tyska uppfinnarna. Bäst att vi skyndar oss med moderniseringen av mobilteknologin, så länge några frekvenser är kvar.....

Se även på White TV: Alla elektrosmog-forskare borde vara lika modiga som Olle Johansson;

Framtidens mobiltelefon sänder med skalärvågor utan batteri;