Framtidens mobiltelefon sänder med skalärvågor utan batteri

Monday, 15 April 2013 20:32

Den som har följd Professor Konstantin Meyls forskning ang. skalärvågor förstår snabbt, att skalärvågor är mycket bättre lämpade för mobiltelefonin än dagens transversala, elektromagnetiska vågor. I första filmen nedan, som egentligen är del 2 i YouTube filmserien från 2004, ser man tydligt att en skalärvåg är mycket bättre lämpat för mobiltelefonin än en elektromagnetisk Hertz-våg. Skalärvågen är en longitudinell våg som bara breder ut sig mellan sändaren och mottagaren. Den transversala. elektromagnetiska vågen som dagens mobilteknologi använder sig av, går åt alla håll och stör på så sätt många icke i samtalet deltagande människor genom elektrosmog, som vållar cancer, ADHD, Downs syndromet, bidöd och annat elände. Det är framförallt den okontrollerade skalärvågsandelen runt antennen och sändningsmasten som vållar så stora hälsorisker även hos mottagaren av mobilsamtalet.

Källa longitudinell våg som är utmärkt lämpad för direkt kommunikation mellan sändaren och mobilmottagaren, precis som en ljudvåg

Dessutom blir den elektromagnetiska vågen allt svagare ju längre man kommer ifrån den, den försvagas exponentiellt med faktor 2 för distansen. En longitudinell skalärvåg försvagas inte ett dyft, tvärtom det kommer ofta fram mer energi än vad sändaren skickade iväg, s.k. overunity effekt eller fri energi, då skalärvågen kan samla in neutrinos på vägen till mottagaren.

Källa transversal våg som utbreder sig åt alla håll och når även sådana som inte vill bli nått

Eftersom dagens elektromagnetiska mobiltelefonvågor tränger sig in och på alla i sin omgivning och skalärvågsandelen runt antennen också sprids åt alla håll (bruset) är den inte bara en stor hälsofara (folk blir ofruktbara) utan går även utmärkt att använda för big brother att avlyssna och inspela telefonsamtal samt utöva mind control mot en grupp människor eller mottagaren av mobilsamtalet.

Då en longitudinell våg inte har öppna fältlinjer i jämförelse med Hertzbrodern lämpar den sig föga för att avlyssna telefonsamtal. Även på den punkten är den mobila skalärvågs-teknologin alltså överlägsen dagens lösning.

Källa En longitudinell våg fortplantar sig med varierande hastigheter, ofta snabbare än c

Eftersom den longitudinella skalärvågen inte utbreder sig konstant med ljusets hastighet (c) utan varierar kraftigt i sin hastighet under resans gång (då ofta snabbare än ljuset, men alltså inte konstant), kan både våglängden och frekvensen användas för modulation/informationsöverföring (och förmodligen dessutom hastigheten). Skalärvågen ger alltså minst en dimension mer i informationsöverföring (parallell) som därför kan skicka holografiska bilder i 3D och färg, precis som vår hjärna gör, när den minns en trevlig scen från förra semestern. Inte tappar vi några pixlar på de bilder vi minns? CIA använder sig redan av en sådan teknologi.

Till slut ytterligare en jättefördel med att driva mobiltelefoner med skalärvågor: mobilen behöver inga batterier längre då energin kommer genom luften tillsammans med och insamlat av skalärvågen.

För att inte glömma mobiltelefonbolaget L. M. Ericsson som då får anledning att bygga om sändningsmasterna i hela världen för att anpassa dem till skalärvågstekniken. Vilket uppsving för Sverige när Ericsson kan börja nyanställa igen.

I Tyskland har några redan byggt en mobiltelefon på skalärvågor för över 10 år sedan. Det gick utmärkt att ringa från Berlin till Australien, då skalärvågorna bekvämt passerar hela jordkroppen (neutrinos). Tyskarna blev dock väldigt häpna när de upptäckte, att flera frekvenser redan var upptagna.....

Se även White TV:s inslag: Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte, som är ett slags pedagogisk fundament för det här inslaget och de tre banbrytande intervjuerna med Konstantin Meyl:

1. Prof. Konstantin Meyl the New Tesla

2. Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology,

3. Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe