Svidande kritik mot Israels Stockholm-ambassadör Ilan Ben-Dov

Thursday, 18 October 2018 21:46

Den 11 oktober 2018 sade Israels ambassadör i Sverige,  Ilan Ben-Dov, till Kvällsposten:

"– Sverige har länge haft en väldigt ensidig, antiisraelisk utrikespolitik. Varför denna besatthet av Israel?

– Det började med Olof Palme för 40 år sedan. Den utrikespolitiken har skapat en grogrund för antisemitism. Detta i kombination med Invånare med bakgrund i arabländer som tagit med sig en negativ synd på judar och Israel, är väldigt problematiskt."på

Ingvar Carlsson från den utmärkta gamla S-eliten upprört över sionisten Ilan Ben-Dov

Detta har upprört den gamla eliten inom Socialdemokraterna, de som bidrog till att Sverige hade en glanstid under 1960- och 1970-talet: Ingvar Carlsson Fd statsminister, Lena Hjelm-Wallén Fd utrikesminister, Jan Eliasson Fd utrikesminister, Pierre Schori Fd biträdande utrikesminister, Ordförande Olof Palmes Minnesfond och Anna Sundström Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.

Dessa sossetoppolitiker härstammar från en tid, då landets bästa samlades inom socialdemokratin, som förde Sverige till en blomstringstid som inget annat land lyckats uppnå under de senaste århundraden. Sedan kom främmande makt och försökte förstöra den svenska idyllen i form av CIA och Mossad, bankhuset Rockefeller och bankhuset Rothschilds dolda maktarmar över planeten. Rockefeller och Rothschild är inga människor utan Anunnnaki, reptiloider som kan byta till människokropp.

De står i sin tur under de vita drakoreptilernas diktatur från den nedre fjärde dimensionen. De anses vara den kungliga överklassen bland reptiloiderna, därför att de är störst och starkast i kropparna och överlägsen i sin tankekraft. De kan döda bara med tankarna och mycket, mycket mer.

De har utgett sig sedan tusentals år för de judiska folken att vara deras gud/gudar, för att kunna missbruka de semitiska och senare de khazariska judarna som falsk flagga. Nyckeln i den största enskilda konspirationen på jorden, den mot judarna, är mind control.

Israel fjärrstyrs enligt juden Simon Parkes direkt ifrån de vita drakoreptilerna och Netanyahu har med stor sannolikhet en reptiloid själ. Därför styrs landet så omänskligt, därför är Israel bara en skendemokrati.

Sionismen är inte samma som judendomen eller judisk religion. Sionismen tar dessa som en falsk flagga att gömma sig bakom, därför att sionism är reptiloidernas ideologi. Israels ambassadör Ilan Ben-Dov kallar sig för sionist enligt Kvällsposten.

Den gamla sosseeliten skrev idag ett föga beaktat (Mossad styr svensk media med mind control) svar till Ilan Ben-Dovs kritik på Expressen:

Lägg inte skulden för antisemitismen på S

"Den utrikespolitiska hållning som genom decennier gällt för Socialdemokraterna utgår från att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och den grundläggande folkrätten gäller för alla, utan undantag.

Det kanske tydligaste exemplet är den hållning som Olof Palme företrädde. Palme var hård i sin kritik av de kommunistiska diktaturerna i öst. Men till skillnad från de flesta andra västliga ledare höll han inte tyst om apartheidpolitiken i Sydafrika och vågade kritisera USA:s krigföring i Vietnam. Denna rakryggade hållning väckte beundran och respekt i omvärlden.

Ambassadören är okunnig om historien

Svenska socialdemokrater har alltid tagit tydligt avstånd från antisemitism, både på Olof Palmes tid och i dag. När den israeliske ambassadören i en intervju i Kvällsposten säger att den socialdemokratiska utrikespolitiken, med början under Olof Palmes ledning, skapat grogrund för dagens antisemitism så visar han inte bara att han är okunnig om historien. Han kommer dessutom med ett helt osant påstående.

Det är snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit.

Olof Palme var ständigt tydlig med Israels rätt till en egen stat inom säkra och erkända gränser och det israeliska folkets rätt att leva i fred. Han hävdade alltid alla människors lika värde och fördömde alla former av antisemitism. Genom historien har Socialdemokraterna strävat efter att ha en god relation till Israel, men det innebär inte att man därmed avsagt sig möjligheten att framföra kritik. "

Anna Lindh (S) fullföljde Olof Palmes (S) fredliga Mellanösternpolitik och bekämpade Israels maktmissbruk gentemot Palestina. Hon var utrikesminister Margot Wallströms bästa väninna. Bakom kulisserna vet sossarna att det var Mossad som mördade Anna Lindh med en mind control fjärrstyrd Mijailo Mijailovic. Därför var Margot Wallströms första beslut som ny svensk utrikesminister att erkänna Palestina som stat, vilket en överväldigande majoritet av länderna inom FN redan hade gjort för länge sedan.

--------

Om vi hade en judisk konspiration/kontroll i Sverige som många på högerkanten påstår, då hade den inte tillåtit migranttsunamin 2015 där tusentals muslimska antisemiter och extremister vällde ostörd in i landet. En värre import av antisemitism har inte hänt i svensk historia. Och vem har byggt upp och kontrollerar ISIS? CIA och Mossad.

Annat om det förtryckta Israel på WTV:

Israel skall vara glad om de får behålla sina gränser från 1967

Rothschilds Mossad skapade Hamas som kontrollerad opposition;

Rabbi Josef Antebi torterat av Sionister från Israel;

Erkänna staten Palestina modig reaktion på Mossads Anna Lindh mord;