Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Iboga befriar från drog- alkohol- tobak- och sockerberoende, Dr. Mikael Nordfors vill öppna Ibogaklinik

2023-01-29 16:58

 

Här kommer en bra film från Sveriges mest mobbade och attackerade läkare, Dr. Mikael Nordfors om Iboga som lyckas övervinna alla former av beroende! Efter talrika mordförsök i Sverige och Danmark var han tvungen att fly till det fina Tanzania. I Svartafrika lever världens klokaste människor då de inte är utsatta för systematiskt mind control med magnetiska skalärvågor.

Dr. Nordfors vill öppna en Ibogaklinik i Tanzania, hans nya underbara hemland.

https://www.ibogaworld.com/

https://ibogaking.de/

 

Se även på WTV:

Läkaren Mikael Nordfors hängs ut i tidningar för att tysta hans Covid vaccin kritik;

Dr. Mikael Nordfors om Covid-lögn, mediciner emot och opålitliga PCR-test;

Dr. Mikael Nordfors on Covid and PCR-test lies, Tanzania without restrictions and Corona problems;

Läkaren Mikael Nordfors och andra plandemikritiker i Kungsträdgården 31.10.20 historisk sammankomst;

 

 

https://youtu.be/zYsMD0sJJEs

 

 

Dr. Astrid Stuckelberger censurerad på Konferensen Läkaruppropet om grafenoxid i Covid-vacciner Upd 31.1 Dr. Jane Ruby

2023-01-25 20:25

Tack vare modige läkaren Dr. Glenn Dormer fick vi veta att Konferensen Läkaruppropet den 21 och 22 januari 2023 i Stockholm slutade med en stor skandal genom att Dr. Astrid Stuckelberger (från Schweiz) blev censurerad mitt under hennes tal därför att hon har bekräftat att grafenoxid finns i Covid-sprutorna. Kollegan Ryan Cole (naturligtvis USA) sprang upp på scenen och slet mikrofonen ur Stuckelbergers hand för att ljuga publiken rakt in i ansiktet genom att hitta på att graphene oxide inte finns i de dödliga Covid-vaccinerna! Han har ingen kompetens på nanobot-området.

Sedan anklagar Glenn Dormer också Aga Wilson från Newsvoice (min 03:45 i andra filmen), att fortsätta att censurera och tysta ner Astrid Stuckelberger. Torbjörn Sassersson bör kasta ut henne från Newsvoice omedelbart, men det gör han säkert inte, då han tyvärr har stora mind control problem. Suck, det är mycket synt om honom.

Alla hoppas nu att Jesper Johansson från SwebbTV inte också blir censurerad av Mikael Wilgert så att skandalen som Jesper filmade blir bortklippt. Det är redan konstigt att inget har visats om konferensen på SwebbTV under de tre senaste dagarna. Hur länge ska vi vänta Jesper?

Läs även på Global Research:

Does the PCR Test Affect the Pineal Gland? Humans and “Transhumans”. Dr. Astrid Stuckelberger

Och

https://stateofthenation.co/?p=156018

 

https://videos.files.wordpress.com/xm6xpeTD/4569422681350764720.mp4

 

Se även på WTV:

Dr. Astrid Stuckelberger avslöjar den transhumanistiska planen för 2023-2024, censur i Stockholm mot grafenoxid,Intervju av Dr. Jane Ruby;

 

https://rumble.com/embed/v25650q/?pub=hjbd7
 

M/S Estonias nya Haverikommission ljuger värre än JAIC, Tallinn pressträff 23-01-23

2023-01-23 11:58

Bild på Estonias för av den nya modellen med 45 000 fotografier, men spränghålen gömdes av rampen som Svenska Haverikommissionen kanske själv burit dit


Idag 23-01-23 höll Haverikommissionerna från Estland, Sverige och Finland en pressträff i Tallinn som inte hade utannonserats på den Svenska Haverikommissionens hemsida innan, så att alternativa media inte hade en chans att delta i Tallinn. Man ville bara ha fulmedia på plats som är dresserad att inte ställa obekväma frågor och mer än gärna sprida lögn, även om de strider mot naturlagarna. T o m esten Jüri Lina hade inte hört i förväg om presskonferensen i hans hemland idag.

Intressant att presskonferensen hölls så nära nymånen som möjligt (som var natten mellan den 21 och 22 januari 2023) för att ge lögnerna så stor genomslagskraft som möjligt (hänger ihop med den hemlighållna neutrinostrålningen via skalärvågor från solen).

Av mörkläggarskäl var det även viktigt att hålla pressträffen så sent som möjligt, d v s först 2023 trots att regeringsuppdraget redan gavs 2020/21, så att slutrapporten kan fördröjas till 2024 eller senare. Tidigare var den utlovat efter valet 2022!  Vilket också var alldeles för sent. Detta är längre än lögnkommissionens JAIC:s rapport som först utlovades ett år efter Estonia-massmordet 1995 men sedan kom med tre års fördröjning 1997. Estonia-massmordet ska mörkläggas så länge som möjligt! Den sista presskonferensen ägde rum november 2021 i Tallinn.

Den fetaste lögnen idag var att hittills inget talar emot JAICS rapport trots att den strider mot naturlagarna! Vatten på bildäck kan inte sänka Estonia, bara låta den slå runt 180 grader och flyta på den under bildäck innestängda luften i flera dygn, som M/S Jan Heweliusz t ex. Dessutom finns det klockren teknisk bevisning att bogrampen aldrig varit öppen. Idag blåljög den svenska och estniska kommissionen om detta! Det syns främst på rampens låsanordningar som filmades strax efter förlisningen helt oskadda! Läs även kapitel V. Rampen revs aldrig ut på sidan 138 ff i min gratisbok M S Estonia sänktes .

Denna skiss som båtsmannen Henrik Sillaste gjorde från tiden under sjunkförloppet visar att bogrampen satt kvar under förlisningen trots att bogvisiret hade sprängts av, men inte riktigt då en MI6-bomb (på framsidan av min bok) inte gick av, så att visiret hängde kvar på babordssidan vid en hydraularm. Skissen råkade hänga med i JAIC:s-slutrapport, förmodligen av misstag

 

Inget om rampen som ditsattes senare under 2022 för att blockera filmningen av flera spränghål vid bogen, bara att man planerar att ta upp rampen senare. Detta hade man kunnat göra redan sommaren 2021 när lögnpacket var nere vid vraket första gången efter Evertssons film, som spelades in september 2019 men fördröjdes av mörkläggarskäl ett helt år! Förmodligen har någon under tiden svetsat igen hålen som Jutta Rabe hade filmat redan August 2000, precis som Sjöfartsverket lät svetsa igen det stora Håkan-hålet den 4 december 1994.

Detta grova brott av Sjöfartsverket kan lätt bevisas med den moderna milimetertekniken men naturligtvis inte ett ord om det vid dagens lögn konferens! Trots att den Svenska Haverikommissionen lovade detta mig personligen.

Inget om Parisprocessen och certifikat. Vår process för ca. 1000 anhöriga och överlevande slutade med förlust i första instans efter 23 år juli 2019. Aldrig hört om en sådan domstolsfördröjning! Domstolen i Paris kom fram till att allt var ok med certifikaten för Estonia. Detta motsäger dagens presskonferens och borde ha diskuterats idag i Tallinn. För en gångs skull har Haverikommissionerna rätt. Domstolen ljög.

Samma problematik gäller att det idag slogs fast att Estonia inte var sjöduglig, vilket också var ett huvudargument i vår Parisprocess, se min 1:06:45 i SVT:s inspelning.

Inget om metallanalyserna från Jutta Rabe

Hela Sverige tiger om hennes klockrena tekniska bevisning att bogvisiret har sprängts bort. Till samma tekniska resultat kom svenska Fokus Estonia under sin presskonferens till Estoniadagen 2021. Bombilderna på fram- och baksidan av min bok M/S Estonia sänktes förtegs också, som vanligt.

Inget om egna metallanalyser om explosioner

Naturligtvis hade den Svenska Haverikommissionen kunnat göra egna metallanalyser redan sommaren 2021. Men detta fördröjs, om det någonsin kommer att äga rum. Då skulle ju sanningen kunna komma fram, Gud bevare!

Kort efter minut 50 och 1:28:00 på SVT:s inspelning av pressträffen ställer en journalist från Financial Times vettiga frågor. Där kommer det bl a fram att lögnkommissionen fortfarande inte har intervjuat alla överlevande och besättningen. Många av dem vittnade om hårda smällar som inte passar till kommissionens kriminella slutsatser från idag!

Slutsatsen av dagens vilseledande av världen är också att de flesta deltagare i presskonferensen, både experterna och journalisterna, i synnerhet de från SVT, är ännu starkare misstänkta för skyddande av brottsling, nämligen massmördarna som sänkte Estonia för snart 30 år sedan. Man göre sig dock inga besvär med en polisanmälan. De korrupta Estonia-åklagarna trycker ner sådana direkt i papperskorgen.

Sverige förstörs mer och mer av utländska underrättelsetjänster, typ MI6 som är huvudmisstänkt för massmordet på nästan 1000 oskyldiga från 19 olika länder! MI6 och USA är även huvudmisstänkt för sprängningarna på Nord Stream 1 och 2.

 

Se även på WTV:

SHK:s Jonas Bäckstrand fortsätter att ljuga om Estonia, förnekar bombbevis, rampen var aldrig öppen!;

Åsa Myrberg sprider Estonia-fake-news med abolition 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen;

Haverikommissionens Jonas Bäckstrand ljuger svenska folket rakt in i ansiktet att JAIC:s Estoniautredning kan vara korrekt!;

Estonia-haverikommissionen polisanmäld för skyddande av brottsling;

Estniska anhöriga och Margus Kurm har tröttnat på Sveriges och Estlands nya Estonia-mörkläggning, sprängskador på bilderna och tredje hål UPD 11.9.21;

Estonia-Haverikommissionerna Estland/Sverige fortsätter blåljuga , inga metallanalyser från skråvet planerad;

 

Det gick inte att inbädda TV4:s inslag, typiskt

 

Åsa Myrberg sprider Estonia-fake-news med abolition 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen

2023-01-21 22:38

 

I 26 år har Åsa Myrberg inte engagerat sig i Estonia-frågan, där hon förlorade sin far, sjötrafikområdeschef, som var utskickad av Sjöfartsverket för att ta lotsexamen för Estonias andre kapiten Avo Piht. Men efter 26-årsdagen den 28 september 2020 blir det plötsligt jätteviktigt för henne att få hem hennes döde far och varför han omkom. Då hade Evertssons modiga och med all rätt prisbelönta dokumentär sänts.

Åsa har på sin ålders höst börjat läsa juridik för något år sedan och snubblat över fackuttrycket abolition som är en extremt sällsynt och urgammal svensk rättsregel som betyder att Regeringen har rätt att stoppa en straffrättslig förföljelse av en brottsling efter eget godtycke och utan Riksdagens medgivande. Då detta hör hemma i diktaturer och absoluta monarkier används abolition nuförtiden ytterst sällan.

Detta skriver Wikipedia:

"Abolition är efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger.

Sverige

Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening.  .....

Abolition regleras idag i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen och innebär "att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas". Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är abolition ingen rättighet för medborgarna, utan "bestämmelsen i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ger regeringen en fullständigt diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas". Regeringens beslut angående abolition kan därför inte vara föremål för rättsprövning.[2]. .....

Även i ett fall av otukt mellan halvsyskon på 1960-talet beslutades om abolition. Det har sagts att fallet utmärktes av ömmande omständigheter.[9] Otukt mellan halvsyskon avkriminaliserades genom SFS 1973:648[10].

Regeringen Palme beslutade år 1975 om abolition rörande de västtyska terrorister som deltagit i attacken mot den västtyska ambassaden i Stockholm.[11]

Regeringen beslutade år 2011 att inte vidta någon åtgärd med anledning av en ansökan om abolition rörande brott mot en år 1762 utfärdad förordning "emot Adelig Sköld eller öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män",[12] som stadgar ensamrätt för adeln att ha "Adelig Sköld eller öpen Hjelm" i sitt sigill (se Adelsprivilegier i Sverige)."

Innan nämns fallet med spanska inbördeskriget 1938, LKAB 1954 och aborter för svenskor i Polen 1964.

Abolition spelar idag i den juridiska praktiken ingen roll längre. Det kan jag säga efter nästan 35 års rättspraxis i Sverige.

 

Åsa Myrberg har nu hittat på att den svenska regeringen redan under Carl Bildts sista dagar (se från minut 3 i första filmen nedan "omedelbart") skall ha beslutat om abolition för M/S Estonias förlisning i slutet av mandatperioden september/oktober 1994, direkt efter förlisningen. På sin hemsida påstår hon dock att den 1994-10-07 nytillkomna regeringen under Ingvar Carlsson var ansvarig för abolitionsbeslutet. Så hon har en splittrad argumentation. Nyligen påstod hon plötsligt att Estonia-brott lades under abolition först år 2021 av antingen Stefan Löfven eller Magdalena Andersson, se från minut 40.

Hon anger dock inga bevis utan argumenterar att abolition måste föreligga då ingen har åtalats för brott i samband med Estonia under 28 år. Hon kallar abolition missvisande för en lag trots att det är en grundlag.

Eftersom ingen har hört talas om det sällsynta rättsinstrumentet abolition lyssnar alla nogrann och köper hennes resonemang. Först vid närmare eftertanke kommer så många tvivel att det står klart att Åsa Myrbergs abolitionsstory är fake news.

1. Direkt efter Estonia-massmordet ville ingen tala om brott. För mig som redan februari 1995 kom in i bilden, kom brottsmisstankar först 1997 när jag lyckades motivera Efterlyst att belysa fallet. Det var officiellt en hemsk olycka p g a slarv och felkonstruktion. Carl Bildt är mycket intelligent. Han skulle aldrig ens tala om abolition i Estonia-fallet för att inte väcka folks misstanke att brott har begåtts för att sänka Estonia. Inte de andra statsministrarna heller.

2. Ett abolitionsbeslut måste offentliggöras av Regeringen. De ytterst få, inte ens tio, som varit under de senaste 100 år har noggrannt redogjordts för av Wikipedia.

Då kommer Åsa Myrberg och påstår att abolitionsbeslutet om Estonia har naturligtvis hemlighållits av regeringarna under alla 28 år. Problemet är dock att det aldrig ens funnits ett rykte om detta och att detta inte är möjligt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Där nämns abolition inte. Och i 41. kapitlet som reglerar Regeringens sekretessmöjligheter tas ämnet abolition naturligtvis inte upp.

3. Åsa Myrberg verkar också ha missat att Tomas Lindstrand faktiskt gjorde en brottsutredning om Estonia under nästan fyra år, som dock inte ledde någonstans. Om abolition hade förlegat, hade han inte fått agera överhuvudtaget! Se närmare kapitel M sidan 94 i min gratisbok M/S Estonia sänktes från 1999. Hon säger dock på min 51 i filmen nedan att det påbörjades en brottsutredning om vållande till annans död på själva förlisningsdagen 1994-09-28. Men då kan det inte ha funnits abolition, och inte senare heller för då var det för sent.

4. Dessutom påstår Åsa felaktigt (från minut 12) att även den Svenska Haverikommissionen omfattats av abolitionsbeslutet vilket då skulle förklara deras passivitet och mörkläggning. Problemet är dock att Haverikommissionen gör inga brottsutredningar, det har de påpekat ofta, se min 1:06:45 !

Sammanfattningsvis så finns det ingen Estonia-anhörig som varit så passiv under 26 år och sedan plötsligt poppar upp hos många Estonia-engagerade och sprider fake news. Och när jag vill förklara för henne hur min massmordsbevisning ser ut, varför hennes far dog, då vill hon lämna sändningen och sabotera, se filmen nedan.

Åsa Myrberg har förmodligen inte tänkt på att hon skyddar Estonia-massmördarna och mörkläggarna med sina abolitions-fake-news!

Jag har tidigare inte publicerat filmen nedan trots att jag själv deltar då Åsa dragit ner nivån så pass mycket. Är hon instrumentaliserat av massmördarna, underrättelsetjänsterna, MI6?

 

 

Vem har mod och tid att föra en svart lista mot domare, Soc-arbetare, åklagare och psykiatriker + bevis om misskötsel ?

2023-01-11 07:15

Det är hög tid att publicera en svartlista för att offentligt hänga ut misskötsamma domare, Socialtjänst-medarbetare och chefer, åklagare och psykiatriker med korta bevis! Jag har sedan länge haft dessa planer för WhiteTV, men inte haft tid, då jag bara har 50% tid p g a att jag måste tjäna pengar i mitt vanliga jobb som tysk advokat där bl a den tyska ambassaden i Stockholm konspirerar mot mig!

Jag har under mina mer än 12 år som alternativ journalist på den här kanalen publicerat många namn med rötäggen bland domarna (de är mäktigast) och de övriga ovan nämnda yrkesgrupperna.

Hör gärna av er till mig på    Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Nu en inspelning från frihetshjälten Tom Lutmark om masskidnappningen av barn i Sverige. Han har tyvärr inte upptäckt än att det är Sveriges mycket mäktiga pedofila nätverk som ofta ligger bakom tvångsomhändertagande av barn. Pedofilerna måste misstänkas först!