Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Pestsmittade Dan Eliasson skall kräkas på MSB

2018-01-31 19:34

Underbart för polisen och Sverige att Dan Eliasson har fått sparken. Skandal att han nu skall förstöra MSB. Sossarna kommer att förlora många röster på all den skada som Dan Eliasson ställt till och kommer att ställa till.

White TV misstänker att MSB ligger bakom Internetkrigföringen mot WTV, men Dan Eliasson önskar vi inte ens vår värsta fiende. MSB är en viktig myndighet och behövs mindre gentemot Ryssland utan främst mot den inre fienden, den insmugglade ISIS-armén. På detta öga är Säpo ganska blind, då behövs förstärkning.

nästan alla Estonia-inslag från WTV är censurerade på Google/Firefox; MSB misstänkt!

Samhällsnytt har en bra sammanställning av reaktionerna på Dan Eliassons avgång. WTV var en i kören som sedan länge krävde det.

För en vecka sedan hade WTV följande inslag, som inte dyker upp vid Google-sökningen med orden polisen effektivare:

Så görs polisen effektiv igen föreslår Populisterna

Läs även inslaget om polisen Peter Springare:

Hoppas fler chefer ”följer sin härförare ut från myndigheten”

och Expressens ledare:

Polisens vinst är MSB:s förlust när Eliasson drar

och Vávra Suks kommentar på Nya Tider om Dan Eliassons alla feltramp under åren:

Dan Eliasson – när inkompetens och fiffel belönas

Kommentar som kom till WTV via tipsfunktionen idag:

Det verkar som om Eliasson är under mind controll. Man kan inte bete sig så under lång tid utan att ta åt sig! Det är inte normalt på denna nivå. Förmodligen är han den som "man siktat" in sig på som ska göra M:s jobb. Det finns ju pengar att roffa nu när sossarna städat upp, som brukligt.

Liknande om polisen på WTV:

Med Anders Thornberg behåller Mossad kvar sitt grepp om den svenska polisen;

Skandal att Rikspolischefen Dan Eliasson inte fått sparken, är det Mossad som är ansvarig för det?;

Straffa domare och åklagare som inte utvisar kriminella, avsätt Dan Eliasson!;

Löfven-regeringen har blod på sina händer, utan att vilja det;

20 år sedan TV 3 Efterlyst tog upp Estoniafallet utan poliser i studion;

Varför mörklägger polisen+ fulmedia de andra skottlossningarna i Stockholm, Centralen Fridhemsplan?;

Att skapa en ny myndighet om psykologiskt försvar är landsförräderi Stefan Löfvén!

 

 

Nanopartiklar stor fara, öppnar för AI, den största faran

2018-01-29 20:46

Nanoteknologi med nanopartiklar, även kallad nanobots, diskuteras knappast. Förmodligen hör begreppet smartdust även hit. Alla ord med smart är hemliga nyckelord som hänvisar till AI, konstgjord intelligens. Läkemedelsverken verkar inte undersöka hälsorisker heller. Nanoteknologin smygs in bakvägen, därför att den är mycket farlig utan kontroll.

En nanometer är en miljarddel meter.

"Det finns i dag nanopartiklar godkända för kliniskt bruk, bland annat magnetiska nanopartiklar av järn­oxid som används som kontrastmedel vid undersökning med magnetkamera   ....  Problemet är  att deras litenhet också gör att nanopartiklar kan åstadkomma oönskade effekter till följd av att de lyckas korsa biologiska barriärer, till exempel blod–hjärnbarriären eller blod–luftbarriären i lungorna [7]. På EU-nivå satsas det stort på nanosäkerhetsforskning, och inte mindre än 50 olika forskningsprojekt har finansierats enbart inom det sjunde ramprogrammet (www.nanosafetycluster.eu). I Sverige startade nyligen projektet MISTRA Environmental Nanosafety, med fokus främst på effekterna av nanomaterial i miljön (www.mistraenvironmentalnanosafety.org). Konsortiet avser bland annat att studera partiklar av volframkarbid (en legering av volfram och kol som ger upphov till ett mycket hårt material) som kan uppstå vid slitage av dubbdäck mot vägbanan, en angelägenhet inte minst på våra breddgrader. " skriver medicin professorn från KI i Läkartidningen.

"Nanomaterial uppvisar sällan eller aldrig en »naken« yta i ett biologiskt system utan de adsorberar i stället olika proteiner och lipider och troligen även and­ra biomolekyler beroende på sin storlek, ytladdning, grad av funktionalisering och så vidare. Denna »biokorona« kan variera beroende på den biologiska miljö som nanopartiklarna hamnar i (blodbanan,  luftvägarna osv), och man kan således tala om en ny biologisk »identitet«. På liknande sätt kan ett ytskikt av organiska och oorganiska substanser adsorberas till nanopartiklarna i naturen.  ....

... man kan fråga sig om vi är på rätt spår, om all denna forskning under mer än ett decennium har gjort att vi nu »förstår« och kan hantera nanomaterial på ett säkert sätt [33]. I Sverige har en nationell plattform för säker hantering av nanomaterial etablerats för att främja kunskapsutbytet mellan akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer (www.swetox.se). Detta är ett steg i rätt riktning, men det är också viktigt att en nationell handlingsplan utvecklas i samklang med internationella insatser inom EU och OECD."

Allt om Vetenskap skriver:

"Att mycket precist kunna skapa material på atomnivå kan resultera i material med helt nya egenskaper, kanske med stor nytta för mänskligheten. Men den snabba utvecklingen av nanotekniken kan enligt forskarna även ställa till med problem och det finns uppenbara risker.
Alla tänkbara industrigrenar påverkas eller ­kommer att påverkas av nanotekniken. Bioteknik, ­informationsteknik, fordonsteknik, livsmedelsteknik, byggnadsteknik och mycket mera. Redan för två år sedan fanns det mer än 300 000 olika typer av nanopartiklar i bruk för bland mycket annat läkemedel, färg, kosmetika, sportartiklar och bilvårdsprodukter. Idag är det ännu fler.
Samtidigt är hälso- och miljöeffekterna av nano­partiklar till stora delar okända och forskningen på området är närmast obefintlig.
Vi vet mycket lite om hur människan på sikt påverkas genom inandning, absorption genom huden och genom konsumtion och matsmältning.
Partiklar i nanostorlek kan ha helt andra egenskaper än naturliga molekyler av samma ämne
.  ......  En okontrollerad utveckling av nanotekniken skulle på sikt kunna medföra katastrofala följder för miljö och hälsa.
Tekniken används dessutom för utveckling av nya, sofistikerade och extremt dödliga vapen­system. Detta är något som många ser som ett skräckscenario
."

källa

Läs även på engelska Express:

Self-replicating Nanobots could DESTROY all life on Earth, warn experts

och på Natural Blaze

Nanochips And Smart Dust – Dangerous New Face Of Human Microchipping Agenda

Ray Kurzweil gör mycket reklam för nanobots i våra hjärnor. Men han är ondskans verktyg. Slutsatsen blir att motsatsen gäller: inga nanobots i våra hjärnor!

Liknande på WTV:

Stor skandal att Mario Draghi och Ray Kurzweil var på Nobelfesten men inte SD inslaget censurerat hos Google/Firefox

Artificial Intelligence (AI) not Artificial, Secret Scalar Waves used;

USA är en bioterrorist med morgellons, neural- och smartdust, chemtrails samt AI som vapen

 

 

Polen diskuterar mind control mycket öppnare än Sverige

2018-01-25 20:45

Polen verkar utveckla sig mer och mer till en fristad för mind control offer. Världens mest kände mind control drabbade, Magnus Olsson från Solna, har varit tvungen att fly från Sverige för att slippa den hemska mind control tortyren dagligen.

Sverige är efter Ryssland och USA världens ledande land att testa och utveckla mind control teknologin, hjärnkontroll slaveriet, sedan 1940 talet. Polen är raka motsatsen.

Polen är jämte andra gamla sovjetvasaller som Tjeckien och Ungern, mycket friare i sin politik. Det märks tydligt på invandringspolitiken och den berättigade kritiken mot Rothschildmarionetten George Soros. Även i f.d. Östtyskland är folket mycket mera nationellt sinnad än i Väst. Merkel fick sina sämsta valresultat september 2017 i Sachsen.

Polen har varit mycket öppnare att diskutera mind control teknologin. T. ex. bekräftade den polske försvarsministern 2016 officiellt att mind control vapen finns och att problemet måste utredas. Magnus Olsson och andra offer kan leva mycket friare och under mindre tortyr i Polen.

Förmodligen beror detta på ett mind control krig mellan Ryssland och USA. Ryssland har länge varit ledande, då de kidnappade Hitlers radartekniker, som då var ledande i världen. Dessutom dammsög Stalin all Nikola Tesla forskning och det fanns ingen direkt konspiration mot skalärvågor i Sovjetunionen. Dessa hemliga vågor används nämligen i mind control sammanhang.

Därför talar mycket för att Putin strålar med sin mind control över gränsen mot många av de forna våldtagna Sovjetdelstaterna, som nu ligger närmast Ryssland. De baltiska staterna får tyvärr inte njuta av denna förmån, då CIA är starkast i Europa just där, i synnerhet i Estland och Litauen. Därför gick dessa kidnappade idiotregeringar med i Euron trots klockrena bevis att detta skadar befolkningen enormt.

Polen och de andra gick inte med i Euron vilket bl. a. medförde att Polens ekonomi är Europas mest blomstrande nu.

källa: http://covertharassmentconference.com/speaker&Ewa_Pawela från polska mind control föreningen STOPZET

Nu gick den statliga och ledande polska TV-stationen TVP1 ut med ett inslag om mind control med två mycket pålitliga och ärliga experter, som White TV känner personligen sedan länge. Detta är en sensation. I Sverige skulle det inte vara möjligt ännu. Fake-news-SVT skulle aldrig ställa upp på det ...

Andra mind control inslag med polsk samband på WTV:

Polske försvarsministern erkänner att mind control offer finns;

Valfusk i Tyskland förmodligen med mind control och hjärntvätt;

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control;

Mind Control diskuteras på polsk TV;

8th February International Day against Mind Control;

 

Öppnar Blockchain för AI och singularitet?

2018-01-18 18:03

källa

Filmen nedan är mycket skrämmande. Den handlar om sambandet mellan blockchain, AI, Bitcoin och RFID-chips. Blockchain anklagas för att underlätta för AI, konstgjord intelligens, att ta makten över planeten och oss människor. Målet är att försalva oss med AI. Då är vi inga äkta människor längre utan bara cyborgs.

I filmen påstås att singularitet redan har uppnåtts 2015. Med detta menas att AI har blivit mäktigare än människorna, intelligentare. Enligt Simon Parkes händer det om 17 månader (i andra filmen nedan mot slutet under frågorna från publiken, säger han att singularitet kommer att uppnås 2020, när mobiltelefonstandarden 5 G har införts, vars syfte är att slussa AI till singularitet.) Enligt Ray Kurzweil/Google får vi singularitet först 2045.

AI är den absolut största faran för oss och planeten!

 

Tack E för filmtipset!

Annat om AI-faran och blockchain på WTV:

Stor skandal att Mario Draghi och Ray Kurzweil var på Nobelfesten men inte SD (inslaget censurerat hos Google/Firefox)

Artificial Intelligence (AI) not Artificial, Secret Scalar Waves used;

NSA skapade och kontrollerar Bitcoin i kampen mot kontanter, guld och silver;

NSA controls Bitcoin. NSA can legally take your Bitcoins with secret codes;

Implantable Killer RFID Chip;

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

BitCoin guru Mr. Rho recommends new cryptocurrency -Titus Coin;

 

 

Scalar Waves Everywhere in Nature, Lentil Clouds

2018-01-07 01:24

Filmen förklarar på ett enkelt sätt vad skalärvågor är och hur de hela tiden kan skönjas i naturen utan att folk är medvetna om det, t.ex.i form av linsformade moln, lenticularis, se bilden ovan

Bilden nedan är så likt ett ufo att den antingen gömmer sig i form av ett moln eller så drar skalärvågorna som ufot använder för sin fri energi till sig ett sådant molnform:

p02x4vxxkälla

(någon djävlas med mig och blockerar uppladdningen av ufo-molnet)

Se även på WTV: Liv byggs med skalärvågor