Åsa Myrberg sprider Estonia-fake-news med abolition 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen

2023-01-21 22:38

 

I 26 år har Åsa Myrberg inte engagerat sig i Estonia-frågan, där hon förlorade sin far, sjötrafikområdeschef, som var utskickad av Sjöfartsverket för att ta lotsexamen för Estonias andre kapiten Avo Piht. Men efter 26-årsdagen den 28 september 2020 blir det plötsligt jätteviktigt för henne att få hem hennes döde far och varför han omkom. Då hade Evertssons modiga och med all rätt prisbelönta dokumentär sänts.

Åsa har på sin ålders höst börjat läsa juridik för något år sedan och snubblat över fackuttrycket abolition som är en extremt sällsynt och urgammal svensk rättsregel som betyder att Regeringen har rätt att stoppa en straffrättslig förföljelse av en brottsling efter eget godtycke och utan Riksdagens medgivande. Då detta hör hemma i diktaturer och absoluta monarkier används abolition nuförtiden ytterst sällan.

Detta skriver Wikipedia:

"Abolition är efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger.

Sverige

Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening.  .....

Abolition regleras idag i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen och innebär "att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas". Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är abolition ingen rättighet för medborgarna, utan "bestämmelsen i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ger regeringen en fullständigt diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas". Regeringens beslut angående abolition kan därför inte vara föremål för rättsprövning.[2]. .....

Även i ett fall av otukt mellan halvsyskon på 1960-talet beslutades om abolition. Det har sagts att fallet utmärktes av ömmande omständigheter.[9] Otukt mellan halvsyskon avkriminaliserades genom SFS 1973:648[10].

Regeringen Palme beslutade år 1975 om abolition rörande de västtyska terrorister som deltagit i attacken mot den västtyska ambassaden i Stockholm.[11]

Regeringen beslutade år 2011 att inte vidta någon åtgärd med anledning av en ansökan om abolition rörande brott mot en år 1762 utfärdad förordning "emot Adelig Sköld eller öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män",[12] som stadgar ensamrätt för adeln att ha "Adelig Sköld eller öpen Hjelm" i sitt sigill (se Adelsprivilegier i Sverige)."

Innan nämns fallet med spanska inbördeskriget 1938, LKAB 1954 och aborter för svenskor i Polen 1964.

Abolition spelar idag i den juridiska praktiken ingen roll längre. Det kan jag säga efter nästan 35 års rättspraxis i Sverige.

 

Åsa Myrberg har nu hittat på att den svenska regeringen redan under Carl Bildts sista dagar (se från minut 3 i första filmen nedan "omedelbart") skall ha beslutat om abolition för M/S Estonias förlisning i slutet av mandatperioden september/oktober 1994, direkt efter förlisningen. På sin hemsida påstår hon dock att den 1994-10-07 nytillkomna regeringen under Ingvar Carlsson var ansvarig för abolitionsbeslutet. Så hon har en splittrad argumentation. Nyligen påstod hon plötsligt att Estonia-brott lades under abolition först år 2021 av antingen Stefan Löfven eller Magdalena Andersson, se från minut 40.

Hon anger dock inga bevis utan argumenterar att abolition måste föreligga då ingen har åtalats för brott i samband med Estonia under 28 år. Hon kallar abolition missvisande för en lag trots att det är en grundlag.

Eftersom ingen har hört talas om det sällsynta rättsinstrumentet abolition lyssnar alla nogrann och köper hennes resonemang. Först vid närmare eftertanke kommer så många tvivel att det står klart att Åsa Myrbergs abolitionsstory är fake news.

1. Direkt efter Estonia-massmordet ville ingen tala om brott. För mig som redan februari 1995 kom in i bilden, kom brottsmisstankar först 1997 när jag lyckades motivera Efterlyst att belysa fallet. Det var officiellt en hemsk olycka p g a slarv och felkonstruktion. Carl Bildt är mycket intelligent. Han skulle aldrig ens tala om abolition i Estonia-fallet för att inte väcka folks misstanke att brott har begåtts för att sänka Estonia. Inte de andra statsministrarna heller.

2. Ett abolitionsbeslut måste offentliggöras av Regeringen. De ytterst få, inte ens tio, som varit under de senaste 100 år har noggrannt redogjordts för av Wikipedia.

Då kommer Åsa Myrberg och påstår att abolitionsbeslutet om Estonia har naturligtvis hemlighållits av regeringarna under alla 28 år. Problemet är dock att det aldrig ens funnits ett rykte om detta och att detta inte är möjligt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Där nämns abolition inte. Och i 41. kapitlet som reglerar Regeringens sekretessmöjligheter tas ämnet abolition naturligtvis inte upp.

3. Åsa Myrberg verkar också ha missat att Tomas Lindstrand faktiskt gjorde en brottsutredning om Estonia under nästan fyra år, som dock inte ledde någonstans. Om abolition hade förlegat, hade han inte fått agera överhuvudtaget! Se närmare kapitel M sidan 94 i min gratisbok M/S Estonia sänktes från 1999. Hon säger dock på min 51 i filmen nedan att det påbörjades en brottsutredning om vållande till annans död på själva förlisningsdagen 1994-09-28. Men då kan det inte ha funnits abolition, och inte senare heller för då var det för sent.

4. Dessutom påstår Åsa felaktigt (från minut 12) att även den Svenska Haverikommissionen omfattats av abolitionsbeslutet vilket då skulle förklara deras passivitet och mörkläggning. Problemet är dock att Haverikommissionen gör inga brottsutredningar, det har de påpekat ofta, se min 1:06:45 !

Sammanfattningsvis så finns det ingen Estonia-anhörig som varit så passiv under 26 år och sedan plötsligt poppar upp hos många Estonia-engagerade och sprider fake news. Och när jag vill förklara för henne hur min massmordsbevisning ser ut, varför hennes far dog, då vill hon lämna sändningen och sabotera, se filmen nedan.

Åsa Myrberg har förmodligen inte tänkt på att hon skyddar Estonia-massmördarna och mörkläggarna med sina abolitions-fake-news!

Jag har tidigare inte publicerat filmen nedan trots att jag själv deltar då Åsa dragit ner nivån så pass mycket. Är hon instrumentaliserat av massmördarna, underrättelsetjänsterna, MI6?

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.