Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Eric Hecker modig Antarktis whistleblower om skalärvågvapen med neutrinos och mind control

2023-08-19 20:25

 

Stort Tack till Clayton Morris från Redacted för denna utförliga intervju med Eric Hecker! (Bild ovan) Neutrino based technology betyder skalärvågsteknologi. När skalärvågor utbreder sig fortare än ljuset (Einstein var en oseriös lögnare) så transporterar de neutrinos.

De talar även om Havannasyndromet och V2K, voice to skull, röster i huvudet, typiska tecken på mind control som görs med magnetiska skalärvågor.

 

https://youtu.be/_uluUGwZHmE

 

Se även på WTV:

USA har jordbävningsvapen och intergalaktiskt kommunikationssystem på Antarktis med neutrino-skalärvågor;

Dr. Steven Greer bekräftar: UFOs mörklagd för att dölja att vi kan få fri Teslaenergi!;

FN:s människorättsråd igen under full reptiloid / djävulsk kontroll! Tortyrspråkröret Nils Melzer kickad och Ryssland utesluten utan utredning;

 

 

Det extrema vädret är made in USA, HAARP hälsar! Maui Holocaust

2023-08-14 20:48

 

Elon Musk avslöjad AI-förtryckare som knegar för den djupa staten

2023-08-13 15:19

David Icke har sedan länge varnat att Elon Musk är en av världens största AI-hycklare! Han varnar för AI/Kl men sprider den samtidigt som knappt någon annan med syftet att förtrycka homo sapiens! Den ovan inbäddade Twitter länken är censurerat, se den andra inbäddningen nedan som tar bort bilden!

 

Intervjun missar dock helt vem som har makten i USA eller på hela planeten. De talar om den amerikanska regeringen som yttersta makthavare i USA, vilket är totalt naivt. De missar helt att det är Reptiloiderna som i sin tur förslavats av Archonternas AI kombinerat med avancerat mind control av aeterkroppen.

 

Se även på WTV:

Artificial Intelligence (AI) not Artificial, Secret Scalar Waves used;

David Icke on Reptiles and Archons, AI the biggest danger;

Vårt största hot är AI med chips, chemtrails och nanobots anser Simon Parkes;

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

5G främjar AI anser ny forskare;

Etheric Implants by Dr. Henning Witte on 2. Mind Control Conference Berlin;

 

 

Covid-19 nanopartiklar Pfizer whistleblower Karen Kingston mordhotad, Robert Malone kontrollerad opposition!

2023-08-10 12:10

 

Sverige har biovapenlabb som samarbetar med ökända Fort Detrick och ett i Fresno då med Anthony Fauci

2023-08-03 19:53

I en bisats nämner alltid pålitliga Dr. Judi Mikovits på min 10:52 i intervjun med modiga alternativ journalisten Stew Peters att Sverige också har ett biovapenlabb som samarbetar med det amerikanska ökända Fort Detrick i Maryland och ett i Fresno, California, där massmördaren Anthony Fauci tidigare härjade. Hon säger dock tyvärr inte vad det svenska biovapenlabbet heter eller var det ligger.

Den mest sannolika platsen är hos KI där den svenska mind control basen ligger i en underjordisk bunker under den nya KI-byggnaden i Solna vars renovering av den anledningen blev så mycket dyrare och utdragen i tiden. Där bedriver KI med oseriösa FOI mind control forskning med många människoförsök bl a inom ramen för EU:s dyraste forskningsprojekt: The Human Brain Project. Deras försökskaniner kallas för targeted individual, TI. Praktiskt att gömma ett biovapenlabb där också!

 

Läs även på My China:

"Säkerhet existerar knappas vid dessa amerikanska biolabb och biovapenlabb som USA placerat i åtskilliga länder, men där arbetar man med dödliga patogener som inte har något vaccin eller botemedel. Det sägs röra sig om tusentals hemliga biovapenlabb utspridda i ett flertal länder.  .....

Inom USA driver man åtta nivå 4 biologiska laboratorier och har två under byggnad. Storbritannien driver fyra och har ett under byggnad, och in associerade länder som Australien, Tyskland, Sverige, och Kanade driver man ytterliga biolaboratorier. Verksamheten är hemlighetsstämplad.  ....

1949 skapade den amerikanska armén specialoperationsavdelningen för att hitta militära användningar för giftiga bakterier och toxiner. Samtidigt etablerade Allen Dulles, då chef för ClAs hemliga verksamhetsdirektorat, ett tanke-kontroll-projekt som hette MK-ULTRA.

1951 anställdes kemisten Sidney Gottlieb vid Fort Detrick för att finna en kemisk-biologisk metod för att utöva tankekontroll. Gottlieb genomförde hemliga psyko-kemiska experiment på människor och testade en mängd läkemedelskombinationer, ofta i samband med tortyr. I början av 1960-talet övergavs programmet som ett misslyckande. Gottlieb fortsatte att använda Fort Detrick för att utveckla och lagra CIAs arsenal av gifter. Han lagrade biologiska medel som kan orsaka sjukdomar som smittkoppor, tuberkulos och mjältbrand (Anthrax)."

Läs även på SwebbTV:

”Ukrainsk forskning” flyttas till Sverige – Wallenberg och regeringen i gemensamt utspel

 

https://youtu.be/bex5f1N-yQQ

 

Se även på WTV:

Nya bevis att USA drev biovapen labor i Ukraina med ukrainska försökskaniner, lögn-media och politiker i Väst tiger, FN mörklägger;