Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer > 9/11

Illuminaternas hemliga vapen mot oss: Den Nya Världsordningen

2013-12-08 17:14

In den här dokumentären bekräftas mycket av Jüri Linas forskning. Illuminaterna finns fortfarande och de vill förslava hela världen med sin Nya Världsordning, The New World Order.

 

 

Konspirationer för nybörjare: introduktion av William Cooper på CNN

2013-11-25 23:20

källa; Konspirationsintroduktion för nybörjare: BEHOLD A PALE HORSE av William Cooper

William Cooper blev känd genom sin konspirationsbok Behold a Pale Horse. White TV rapporterade att hans kunskaper i praktiska konspirationer ledde till att han varnade inför 9/11 innan det hände. Som tack blev han mördad av ett SWAT team.
Nedanstående CNN intervju med William Cooper från 1992 är en bra introduktion för nybörjare i att det vimlar av konspirationer på den här planeten.

 

Russia Today bekräftar: 9/11 var ett Inside Job

2013-11-12 23:55

För White TV tittare är det ingen nyhet, men ibland hittar även ovakna gammeljournalister och andra sömntutor hit.

 

 

Undkom USA en falskflaggad atombombsattack på Charleston Harbor/South Carolina?

2013-10-13 21:12

Nyligen gick det genom gammelmedia att den högt uppsatta amerikanska atombombskontrollanten (kommendör US Strategic Command (USTRATCOM) Vice Admiral Tim Giardina fick sparken genom degradering då han skulle ha spelat med förfalskade chips i ett spelkasino. Kort därefter kablades ut, att hans kollega Major General Michael Carey drabbades av samma öde. Här var skälen ännu luddigare. White TV tror inte en sekund på chips-storyn.

källa; fredshjälten Vice Admiral Tim Giardina

Det som förtigs i pk-media är att Tim Giardina fick sparken redan den 3 september 2013. Just denna dag avslöjade Alex Jones på Infowars.com att amerikanska atomvapen hade i smyg och utan den vanliga skriftliga proceduren blivit förflyttat från Texas till South Carolina under mycket hysch-hysch.

källa; fredshjälten major general Michael Carey

Dessutom gick den republikanske senatorn för South Carolina U.S. Sen. Lindsey Graham just samma dag, den 3 september 2013, ut med en varning, att hamnstaden Chraleston Harbor i hans delstat skulle kunna bli utsatt för ett atombombsattentat genom terrorister i samband med hans intensiva krigshets mot Syrien: "Graham told reporters in Goose Creek on Tuesday that taking action against Syria in response to the situation is not a question of yes or no, but rather a question of bad or worse choices.

He says if there is no U.S. response, Iran will not believe America’s resolve to block Iran from developing nuclear weapons. Graham also says those nuclear weapons in the hands of terrorists could result in a bomb coming to Charleston Harbor." rapporterar CBS Charlotte.

Detta betyder i klartext att Rothschildmaffian i USA ville stara kriget mot Syrien genom en falskflaggat atombombsattack mot USA:s delstat South Carolina som de gjorde under 9/11 och de två högt uppsatta generalerna Giardina och Carey vägrade att lyda order till denna amerikanska statsterrorism. Tim Giardina och Michel Carey borde få Nobels fredspris 2014 för att ha förhindrat ett storkrig. Från White TV får de i alla fall ett stort tack för sitt mod att trotsa de extremt kriminella bakgrundskrafterna i USA. Att generalerna har en modig bundsförvant i Obama hade vi redan uppmärksammat när han kom till Sverige besök.

 

Nobels fredspris 2013 kritik mot Israel

2013-10-11 23:13

Nobels fredspris 2013 tilldelades OPCW, en organisation som kämpar för ett globalt förbud och förintelse av samtliga kemiska vapen. Syrien har efter de senaste påtryckningarna nu äntligen skrivit på och ratificerat den kemiska vapenkonventionen, Chemical Weapons Convention. Men Israel har inte ratificerat denna viktiga konvention. USA och Ryssland har gjort det men struntar blankt i att fullfölja sina åtaganden. Fredspriset sätter nu fokus på alla de andra stater som beter sig skandalöst genom sina innehav av kemiska vapen. Därför var det ett bra val, även om en majoritet i Syrien sägs vara missnöjd med prisbeslutet i Norge.

källa

Många har kritiserat Norges Nobelkommitté för prisutdelningen till Obama 2009 just när han hade börjat i sitt ämbete. Detta var ett klokt beslut som gav Obama en fredsfotboja. Han vägrade att starta krig mot Iran 2012 och mot Syrien 2013, trots att sionisterna ville att USA skulle gå till attack och äventyra världsfreden. White TV är en av ytterst få som tackat Obama för att han hittills lyckats trotsa Rothschilds planer att starta tredje världskriget. Ett tack också till Norges Nobelkommitté som genom sitt beslut idag sätter press på Israel att följa Syrien och förstöra sina massförstörelsevapen.