Patrik Öberg och Leif Edlund från Skatteverket polisanmäld för sekretessbrott, allvarliga misstankar

Wednesday, 12 June 2019 00:00

källa

Det kryllar av kriminella element inom Skatteverket och ledningen skyddar dem. Denna penninggiriga och politiskt missriktade subkultur började redan odlas under Olof Palme. Tage Erlander hade honom tillsammans med Alf Enerström som sina påläggskalvar. Men Palme ville ha makten ensam och bussade då bl. a. skumma element inom Skatteverket (SKV) på Enerström och hans mycket vackra skådespelerska Gio Birgitta Petré. Hennes filmbolag krossades av felaktiga upptaxeringar som SKV gjorde sig skyldig till.

Jag, Henning Witte, drabbades alltid av Skatteverkets påhälsningar när jag blev politiskt obekväm. Under sommaren 2009 kontaktades jag av frilansjournalisten Desirée Ahokas Schein. Hon hade hittat mitt bolag och namn i en utredning mot Skatteverkets processförare Stefan Köhler. Han hade upptaxerat mig och min juristfirma på helt lögnaktiga grunder när jag dristade mig 1999 att publicera bombbilderna från M/S Estonias vrak, vilket då indikerade att det inte var en olycka utan attentat.

Desirée Schein frågade mig om jag var villig att tala med henne om detta gamla skatteärende. Det var jag! Jag förklarade för henne att det handlade om en politisk attack från SKV mot mig för att tysta ner mina bevis att M/S Estonia sänktes, Sveriges värsta massmord. Hon berättade då att Stefan Köhler var kriminell och användes av SKV och maffian som ett verktyg att knäcka obehaglig folk:

"I sex år, och under drogpåverkan, eftertaxerade processföraren Stefan Köhler stora delar av den svenska affärseliten, samtidigt som han undanröjde skatter och moms i miljonklassen åt ekobrottsmisstänkta bolag.

Skatteverket kände hela tiden till hans missbruk och kriminella verksamhet, men gjorde inget för att stoppa honom."  skriver Schein på Realtid.

"Stefan Köhler säger själv:

–Jag gjorde inga eftertaxeringar om det inte gav minst en miljon i skatt."

Men i mitt fall låg jag under denna gräns, men drabbades ändå, då Estonia-härvan skulle tystas ner med alla medel. Lögnblaskan SvD (Mats Svegfors / Björn Hygstedt) stödde det kriminella Skatteverket med hetsartiklar och bild mot mig på första sidan.

"Stefan Köhler läckte också i flera fall sekretessbelagda uppgifter till dagspressen om olika skatteärenden. Att han läckte till Dagens Industri finns dokumenterat i SKV:s internrevisionsenhets granskningspromemoria.

Processföraren Köhlers svåra kokain- och spritmissbruk, som pågått under minst 8 år, började nu ta ut sin rätt.   ....

Personalansvarsnämnden på Skatteverket, där generaldirektör Mats Sjöstrand är ordförande, tar till slut upp problemen med processföraren på ett möte den 12 februari 2002. Men man beslutar att inte vidta några åtgärder mot Stefan Köhler.

Varför nämnden inte anmälde, omplacerade och rehabiliterade Köhler, skylldes på ”bristande resurser och sekretess”.

Stefan Köhler var tidigare gift med alternativjournalisten Katerina Janouch. Märklig smak hon har ....

2014 hade White TV starka klicksiffror och rankades på Alexa omkring plats 300 i Sverige ( sedan 2016 förfalskas siffrorna för WTV extremt och jag vet inte hur många besökare som kommer.). Då blev det plötsligt skatterevision igen, trots att mitt lilla kommanditbolag knappt hade någon omsättning p. g. a. andra förföljelser mot mig. Samma mönster som under Köhler och korrupta domstolar inom förvaltningsrätterna gav SKV rätt hela tiden, trots att det bröt mot svensk lag. Sverige är definitivt ingen rättsstat.

När jag blir politiskt aktiv 2017 för partiet Populisterna som ställde upp i valet 2018 kommer hösten samma år en skönstaxering från SKV för 2018 och 17. Man gillar tydligen inte min bankreform, Den Vita Skolan i nationalekonomi, som är huvudprogrammet för POP.

SKV:s handläggare Patrik Öberg meddelar då att de har snokat i mina klientmedelskonton, vilket klart strider mot sekretessreglerna, som SKV så gärna åberopar till sitt eget försvar. Jag skriver då till honom:

"Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 28 februari 2012, mål nr 7066-10, får Skatteverket inte snoka i advokaters eller juristers bankkonton, i synnerhet inte klientmedelskonton. Som Skatteverket (SKV) väl känner till så är jag tysk advokat. I tidigare undersökningar från SKV har dina kollegor respekterat detta.

Men du har brutit mot advokaternas sekretessregler genom att söka igenom bolagets konton. Detta är också ett brott mot art 8 i Europakonventionen. All information som har vunnits genom brott mot dessa regler får inte användas av SKV.

Dessutom är du misstänkt för tjänstefel."

byter SKV ut den brottsmisstänkte Patrik Öberg och sätter Leif Edlund i hans ställe, som skönstaxerar mitt bolag med 300 000 SEK. I beslutet skriver Edlund att juristfirman enbart har ett klientmedelskonto för EUR, men förtiger att det finns flera klientmedelskonton för SEK, för att förminska brottsmisstanken.

Därför polisanmälde jag Öberg och Edlund för sekretessbrott och tjänstefel.

 

 

 

You must be logged in to comment.