SVT:s Bo-Göran Bodin skadar barnet i Dokument inifrån ”Att rädda ett barn”

Friday, 22 May 2020 21:42

Onsdagen den 20 maj 2020 sände SVT Dokumet inifrån den första av tre delar under titeln ”Att rädda ett barn”. Filmen berör det kända s.k. Anna-fallet, där Anna är ett pseudonym för modern. Redan före sändningen textar någon på SVT: ”Åttaårige Elias är spårlöst försvunnen. Hans skolbänk har stått tom i flera veckor. Samtidigt får journalisten Bo-Göran Bodin två tips som berättar helt skilda historier om vad som hänt pojken. Är han räddad eller kidnappad? En undersökande dokumentärserie om ett fall som upprört 100 000-tals på Youtube och Facebook, men som ingen journalist vågat berätta om. Del 1 av 3: Mörka krafter. ” (Fet stil genom WTV)

 

Där kom SVT:s första lögn: Henning Witte på White TV är också journalist sedan 10 år tillbaka och har skrivit om fallet sedan våren 2019. Så det stämmer inte att ingen journalist vågat berätta om det.  Bo-Göran Bodin har även gjort flera intervjuer med mig om Anna-fallet.

Nu kommer tidsangivelser med minustecken ( mobiltelefonen)  i inslaget:

På min – 52:10 säger Bo-Göran Bodin, ”Vanligtvis bor ..... (fadern) tillsammans med sin 8-årige son som han har ensam vårdnad om”. Detta är fel då Elias vanligtvis bott med sin mamma under hans första sex levnadsår.

Det stämmer inte heller att Anna hämnades eller ”kidnappade” sin son för att hon inte kunde acceptera tingsrättens dom. Anna vidtog skydd med hjälp av polis när Elias än en gång kom hem med skador.

Fadern vann vårdnaden om Elias 21/5-18 i Uppsala tingsrätt.
Fram tills Elias var 2,5 år gammal hade modern ensam vårdnad och därefter förliktes föräldrarna om gemensam vårdnad. Pojken hade alltså anknutit primärt till sin mor, vilket Johan Borgström från Uppsala tingsrätt fullständigt struntade i. Soc i Uppsala och Östermalm tog inte heller hänsyn till det.

I den hårt kritiserade Uppsala-domen står det:” I vårdnadsutredningen har det utifrån de professionella bedömningar som gjorts i frågan, bedömt att risken för att Elias utsätts för övergrepp av ........  (fadern) är mycket låg. Tingsrätten delar den bedömningen.

Hur kan man överväga att ge fadern hela vårdnaden om bedömningen att Elias utsätts för övergrepp är ”låg”. Skall den inte vara helt uteslutande. När man vid minsta misstanke om övergrepp ska vidta skydd för ett barn. Det har man aldrig gjort i Elias fall. Istället ger man hela vårdnaden till pappan och använder mammas bevisning mot henne.

Detta bygger man på utredningen gjord av Carina Grossman konsult från Dedicare som anlitades av Uppsala socialtjänst. Utredningen på 37 sidor är mer en plädering för fadern. Carina Grossman, som inte är psykiatriker, tillskrev Anna psykiatriska diagnosen Borderline/ vanföreställningar endast efter ett möte med Anna och efter Carina Grossmans samtalat med fadern som anklagat Anna för just detta.

Det är Carina Grossmans partiska och förvrängda utredning som ligger till grund för att Elias förlorade sitt boende hos sin mamma. Annas advokat Anna Edelhjelm (anlitad och rekommenderad advokat av ATSUBs) kom oförberedd och invände inte mot utredningen fastän Elias mamma hade en mängd bevis på de felaktigheter och lögner i Carina Grossmans utredning, uppger modern för WTV.

Anna Edelhjelm sade till Elias mamma, enligt henne, att hon inte ska nämna de sexuella övergreppen i rättssalen då det var en ”pappavänlig" domare. Hon skulle förlora boendet om Elias om hon yppade något.

Eftersom Anna Edelhjelm enligt modern inte försvarade sin klient förlorade Elias sitt boende hos sin mamma som han hade levt med under hela sitt liv. Mamma Anna har aldrig haft några anmärkningar från förskola, sjukvården/BVC innan socialtjänsten och pappa blev inblandade. Hon har utomordentliga referenser som socialtjänsten utelämnade i utredningen.

På min – 26:52 säger Bo-Göran: ”.... men läkarna hittar aldrig något som bekräftar anklagelserna om övergrepp”. Detta är inte sant eftersom läkare har dokumenterat och under ed bekräftat skada på Elias könsorgan.

Läkaren Magnus Bodegård säger bl. a. i sitt vittnesmål i Stockholms tingsrätt (brottmålet mot modern),
min 03:07 i ljudfilen från Stockholms tingsrätt, se andra videon nedan:
"det var då dels de här fysiska fynden av förändringar på hans könsorgan.  .... det var alltså en blödning i omslagsranden mellan förhud och hans penis som på 8 mm kommer jag ihåg att den var och som inte alls på något sätt är naturlig och inte har någon naturlig förklaring."

min 05:06: "jag ringt till socialen, men det var senare, i Stockholm, men de ville inte diskutera fallet på något sätt."

min 23:04: "Jag fick intrycket av att socialtjänsten tolkade allt till mammans nackdel ..... Jag hade illusionen att en socialtjänst ska göra en seriös objektiv utredning. Jag fick inte känslan att det var det."

Den gemensamma orosanmälan av de läkare som träffat Elias inkommer till Östermalms Stadsdelsförvaltning den 23/2-18. Läkarna känner fortsatt oro för Elias då ingen vidtar skyddsåtgärder för honom. Utredningen startar den 27/2-18

Läkaren Bodegård rekommenderar att en oberoende utredning snarast genomförs trots pappans tidigare motstånd samt att sonen inte bor hos pappan under utredningen. Då sonen visar stark vilja att vara hos sin mor bör detta beaktas. Detta ignorerades av socialtjänsten.

Från minut 03:12 i den andra ljudfilen (tredje videon) från Stockholms tingsrätt nedan vittnar barnläkaren G G:

"så jag fattar då förstås en allvarlig misstanke om att det kan föreligga barnmisshandel."

Hon drar då omedelbart konsekvensen och beställer en taxi för mor och barn att åka snabbast möjligt till en specialundersökning hos barnakuten. Hon ringer också på stubben till socialjouren på Östermalm/Stockholm och gör en orosanmälan, som dock saboteras hos socialtjänsten på Östermalm under enhetschefen Christina Witts ledning.

Från minut 05:29 säger barnläkaren G G:

"Jag tittade på snoppen och det jag noterade var ju att i den här åldern så ska ju pojkarna ha sammanväxningar mellan förhuden och snoppen och det fanns inga sammanväxningar och mamman hade bilder med sig i telefonen."  .... "Det var tydligt att det inte fanns några sammanväxningar"

09:19 yttrar Annas advokat Nina Löwenhielm: "på akuten var pojken mycket tystlåten men bekräftar att han dragit i snoppen med sin pappa". Läkaren: "nickade .... sitter i sin fåtölj och nickar."

09:50: Det framgår att tre läkare och en psykoterapeut har ingivit en orosanmälan till socialtjänsten i Östermalm, som dock sopar alla orosmoment från dessa läkare under mattan.

Socialtjänsten på Östermalm får åklagaren Stina Norling att lägga ner brottsutredning utan att brott utreds och inga läkare eller fadern förhörs. Stina Norling skriver:”Det får anses vara till barnets bästa att inte undergå ytterligare barnförhör."

En vecka efter att åklagaren lagt ner brottsutredning passar socialtjänsten på Östermalm på att kalla Elias och hans pappa till förhör. Där frågar de sjuåriga Elias om det stämmer det mamma har sagt att hans äldre vuxna halvsyskon och pappa slår honom, resp. om det stämmer det mamma har sagt att pappa drar i snoppen? Vad tror ni Elias vågar svara när pappa sitter bredvid och som han dessutom bor hos?

Bo-Göran Bodin tycks hänvisa endast till läkarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala som var under påverkan av den skandalomsusade överläkaren Gabriel Otterman på Barnskyddsteamet från Uppsala och som i sin tur var påverkad av Carina Grossmans inbillning att mamma har borderline. Dessa läkare hade mer fokus på att hitta fel på mamma än hjälpa Elias.

Carina Grossman påverkade även polisutredningen genom att skicka ett PM där hon påstår att Anna har Borderline och vanföreställningar, det innan Elias kommer till polisen.

Men nu åter till Bo-Göran, som tidigare hade lovat ett inslag om Anna-fallet redan under december 2019, som dock uteblev.

På min – 23:50 berättar Bo-Göran: ”Bry återkommer ju ofta till att Elias-fallet inte på allvar är utrett. Men det stämmer inte." Han medger dock för WTV att fadern inte blivit polisförhörd  förrän i den femte polisutredningen. Det är det minsta man kan förvänta sig efter de skador på Elias snopp som sågs av flera läkare och som hade fotograferats vid minst tre olika tillfällen.

Anna lyckades komma över bevisning, som hon ingav till Stocholms tingsrätt i den nu aktuella vårdnandstvisten, att polisen inte hade ens förhört fadern under de fyra första polisutredningar som drogs igång efter läkarnas orosanmälningar under de senaste åren.

Argumentet att polisen efter många utredningar kunde utesluta de pedofila misstankarna mot fadern är alltså bara tomt prat. Polisen samt socialtjänsterna i Uppsala och Stockholm/Östermalm har gjort ett horribelt arbete i detta fall och det är bl. a. därför att det haglat anklagelser om ett pedofilt nätverk i Anna-fallet.

”Trots fem polisanmälningar där pappan misstänks ha misshandlat och förgripit sig på pojken så togs pappan inte på förhör först efter dem femte anmälan – hela två år efter den första anmälan.” skriver Agneta Bravelius den 6 juli 2019 som baserar sina uppgifter på det mail faderns förra advokat Kerstin Wennersten av misstag hade skickat till Annas dåvarande ombud Jan Björklund.

Det första polisen borde ha gjort är att beslagta faderns datorer och faderns telefon, och se om det finns barnporr i dem innan bevisning hann tas bort.

På – 22:00: ”Det finns ingen expert som slagit fast att Elias blivit utsatt.” Detta tar Bo-Göran som bevis att sonen inte har utsatts för pedofila övergrepp. Som om myndigheter i Sverige alltid gör rätt och kan litas på.

På – 15:33: ”Mamma säger att pappa drar i snoppen, det är inte sant. - Varför säger hon så? - Mamma är arg på pappa.” Här refererar Bo-Göran till Grossmans manipulerade utredning. Elias hade svarat på Carina Grossmans fråga vad han behöver hjälp med hemma hos pappa. Elias svarade:” att han behövde hjälp med att pappa slutar dra i snoppen.”

Carina Grossman sade till Elias:” Har mamma sagt att du ska säga så?” Elias hade sagt :” Nej, det är jag.” Carina Grossman förhör alltså Elias på hans förskola dagen efter att brottsutredningen lagts ner där Elias var nära att berätta. Han hade sagt till polisen att det händer något hos pappa som han inte tycker om. Att allt är bra hos mamma. Att det inte är bra hos pappa.

Till Carina Grossman har Elias sagt:” Att han vill bo hos mamma och hälsa på pappa ibland, men komma hem på den dagen han går dit.” Enligt modern är Carina Grossman ensam med 6 åriga Elias när hon gör sitt förhör med honom på hans förskola. Sedan tillskriver hon hans mamma falsk tillvitelse genom att förvränga Elias berättelse, vilket är ett svek mot Elias.

Bo-Göran Bodin vill i programmet framställa det som att Elias får förtroende för en viss socialsekreterare och syftar då på Grossman. I verkligheten fick Carina Grossman Elias att må dåligt. Han ville inte gå till förskolan, och var orolig att Carina Grossman skulle komma dit.

Enligt modern har Elias i många andra sammanhang klagat över pappans pedofila övergrepp, men då påstår Bo-Göran och andra mörkläggare att detta har modern förmått honom att ljuga om. Visst är sådant möjligt och därför borde polisen har gjort en noggrann utredning med de tvångsmedel som staten förfogar över, vilket inte skedde. Elias tvingades att bo med fadern under flera polisutredningar.

På – 10:30: ”Utredare som hört inspelningarna har klassat Annas förhörsmetoder som psykiska övergrepp.” Istället för att avfärda en sådan skandalös och lekmannaaktig bedömning så verkar Bo-Göran hålla med den. Här kämpar en mor förtvivlad att få myndigheternas uppmärksamhet på sonens penisskador och mörkläggarligan har mage att svartmåla modern när hon samlar bevis, så att hon anses av myndigheterna inte lämplig som vårdnadshavare längre.

Sonens dokumenterade utsagor återges inte av Bo-Göran med undantag om de är lämpliga att smutskasta modern, vilket är nästan inga. Jag har själv fått höra många av de ljudinspelningarna modern har gjort med sonen och de flesta är inte pådrivande av modern, ofta tvärt om, att hon inte vill tro sonen, när han anklagar fadern för övergrepp.

Sonen har ofta sagt att han vill bo med sin mamma, att han vill förändra sin situation till mamma. Socialtjänsten utelämnar detta i utredningen. De lyssnar inte på barnet. Elias har aldrig anklagat mamman för övergrepp. 

SVT:s Bo-Göran Bodin gör mycket för att inte rädda barnet. Han presenterar inga vattentäta bevis att sonen inte blivit utsatt för övergrepp från fadern. Han visar faderns ansikte och namn med argumentet att många i sonens omgivning redan känner till anklagelserna mot fadern. Det finns dock ingen utredning om denna fråga.

Se mer om Anna-fallet på WTV:Läkare M B upprörd över polis och soc nonchalering av barn from Henning Witte on Vimeo.

 

You must be logged in to comment.