Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt

Sunday, 23 June 2019 23:44

källa

Här ett nytt vittnesmål från en till barnläkare, K W K från Karolinska, som har tittat på den 8-åriga sonen i Anna-fallet under sin akutmottagning den 22 juni 2017. Han fick alarmerande tecken att sonen skulle ha kunnat bli utsatt för pedofila övergrepp från sin fader. Därför gör barnläkaren en orosanmälan till Socialtjänsten på Östermalm/Stockholm under Christina Witts ledning. Men där nonchaleras anmälan och Soc anklagar modern istället för övergrepp mot sonen när hon fotograferade hans skador på snoppen och blåmärken på kroppen. Witt kallar det för integritetskränkande behandling.

En annan läkare, som också hade tittat på pojken och gjort en orosanmälan, kontaktar K W K och undrar vad han tycker om fallet. Båda gör en ny orosanmälan och igen så torpederas den av Soc på Östermalm.

Christina Witt skriver i sin utredning:

"170927 Mamma ...... informeras om att ingen uttrycker oro, varken polis, BUP eller sjukvård. Mamma menar att det inte stämmer och nämner två läkare Christian Wright, Astrid Lindgrens barnsjukhus samt Giedre Grigelioniene, Danderyds sjukhus, som hon menar har uttryckt egen oro för att sonen utsätts för sexuella övergrepp. Kontroll: Chrsitian Wright skriver i sin anmälan 170622: "Pojken inkommer till barnakuten tillsammans med sin mamma eftersom att pojken sagt till sin mamma att han ligger i sängen bredvid sin pappa som tar på sig själv. Jag undersöker pojken, men ser inga konklusiva skador på genitalia.""

Hon återger läkarens namn fel, han heter Kristian Wright Kristoffersen, och hon citerar på ett lömskt sätt. Visserligen säger läkaren att det inte finns konklusiva skador på snoppen, men han menar att han på akutmottagningen inte kan avgöra om skadorna på pojkens penis härrör från pedofila övergrepp från fadern, någon annan eller att skadorna har uppstått av en annan orsak. Just för att bringa klarhet i denna fråga vill han att Soc på Östermalm utreder frågan! Konklusivt betyder att kunna dra slutsatser. Läkaren kan inte direkt dra slutsatser av skadorna på sonens penis vad som har hänt. Detta menar han, men han är mycket orolig för pojken.

Hur kan Christina Witt skriva att ingen inom sjukvården uttrycker oro när flera läkare skriver en orosanmälan??? Lyssna till vittnesmålet av barnläkaren Kristian nedan för att få sanningen.

Christina Witt förtiger också att barnläkaren Kristian bekräftar att skadorna på pojkens snopp överensstämmer med dem som modern har fotograferat med sin mobiltelefon, vilket ta bort alla misstankar att hon har fotograferat en annan skadad snopp. Jag har själv fått se dessa fotografier och man mår mycket dåligt när man ser dem. Att istället kritisera modern för dessa fotografier och jämställa detta med psykiska övergrepp mot pojken som väger lika tungt som de pedofila misstankar mot fadern visar tydligt att Soc på Östermalm Stockholm ville inte utreda pedofilmisstankarna och därmed ta risken att pojken lider ohyggliga skador.

Detta extremt skandalösa beteende från Socialtjänsten Östermalm leder till misstanken att Soc är med i ett pedofilt nätverk.

Vårdnadsdomen från skandaldomaren Johan Borgström, Uppsala tingsrätt, som ger fadern ensam vårdnad och moderns enbart umgängesrätt, saboteras av fadern.

Om pedofila nätverk i Sverige se även på WTV:

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;