94% vill ha nyval, ständigt nya valfusk-bevis

Saturday, 20 October 2018 20:42

Idag, den 20 oktober 2018, startade Samhällsnytt en omröstning ang. omval/nyval. Kl. 22:45 hade 4 827 personer röstat. 94,91% ville ha nyval, se bilden nedan:

Samnytt kom samtidigt med en hårresande artikel från en rösträknar-whistleblower tillhörande länsstyrelsen i Stockholm, Kenneth Karmaeus.

Samnytt har informationen från SVT Stockholm, som för en gångs skull har kört med lysande och modig journalistik ang. valfusket i Stockholm:

"Länsstyrelsens rösträknare fick ta med sig väskor och jackor till borden där valsedlarna hanterades. Något som rösträknare Kenneth Karmaeus reagerar starkt på eftersom det möjliggör valfusk. I ett brev till landshövding Sven-Erik Österberg pekar han ut nya brister hos länsstyrelsen i Stockholm.  .....

– Du kan ta med dig valsedlar, som du inte ska ha med dig, och du kan stoppa ned valsedlar i ryggsäcken. Valsedlar som skulle ha räknats till ett parti. Det är alltså inte omöjligt att byta ut valsedlarna. Du kan liksom kamouflera vad du håller på med om du är ute i illvilliga ärenden, säger Kenneth Karmeus.

Kenneth Karmaeus kritik mot länsstyrelsen bekräftas av bilder som SVT tog under pågående rösträkning, där man ser väskor och stora jackor som hänger och ligger vid borden. Var och en som räknade valsedlar fick också själva välja vem och vid vilket bord de ville sitta och jobba.    ......

Det är också möjligt att ta med sig en egen penna och kryssa i valsedlar utan kryss.

– När det väl är gjort, och inget sett det, går det inte att upptäcka, säger Kenneth Karmeus.

Personkryss räknas inte i den första rösträkningen i kommunernas vallokaler, det finns därför inte någon tidigare siffra för länsstyrelsens räkneledare att stämma av sin egen räkning emot.

Bristande information om hur räkningen skulle utföras"

Och den 9 oktober 2018 alarmerade SVT Stockholm,

"Valsedlar som borde ha giltigförklarats låg kvar som ogiltiga, även efter att länsstyrelsen räknat dem.
SVT har tagit reda på att det funnits indikationer på fel i rösträkningen som inte rättats, men länsstyrelsen i Stockholm vill inte visa upp vad som rättats eller inte.

I SVT Nyheter Stockholms granskning av länsstyrelsens rösträkning i Stockholm har vi rapporterat att det har skett ett flertal fel i myndighetens rösträkning. Nu kan vi berätta att valsedlar som borde ha giltigförklarats, legat kvar som ogiltiga röster. ....

Dokumentation om ogiltiga röster lämnas inte ut

SVT har begärt en skriftlig sammanställning av länsstyrelsen över kontrollanternas arbete och vad som faktiskt är rättat av det man misstänkt vara fel.

I diariet över mejl som skickats internt mellan tjänstemän och chefer finns mejl som heter just ”Lägesbild samt sammanställning av ogiltiga röster-övrigt” och ”Valet 2018 ogiltiga röster”.

Länsstyrelsen avslår vår begäran att få ta del av mejlen som handlar om valet. Man hänvisar till att de är interna."

M a o det stinker om valet 2018. Hela tiden nya rapporter om valfusk. Aldrig har ett svenskt val varit så ifrågasatt som valet 2018!

Populisterna kräver omval nu!

Äcklas även över andra valfuskfakta på WTV:

Extremt valfusk 2018;

Namninsamling mot valfusket 2018 i Sverige;

Partiet Populisterna kräver omval/extraval efter historiskt valfusk 2018;

Mikael Willgert / SWEBBTV förnekar valfusk, typisk kontrollerad opposition;

Igen valfusk i Stockholm 2018 upptäckt!;

 

 

You must be logged in to comment.