Ann-Christine Lindeblad, 67, pedofil- och våldtäktskyddande justitieråd i Högsta domstolen bör sparkas! Juridiska bottensatsen som utnämns till HD

Wednesday, 27 October 2021 17:18

Källa; det enda som är bra med HD är byggnaden

Alternativmedia är med all rätt mycket upprörda över Ann-Christine Lindeblad, 67, ett av justitieråden i Högsta domstolen. Hon skyddade med sin skandalösa rättskipning även minst en seriepedofil, så att han kan skada nya barn för livet! Hon leder överklagandenämnden för etikprövning, som vill åtala de forskare som av en slump upptäckte att de flesta av våldtäkterna i Sverige begås av invandrare. Denna domare har tidigare stoppat utvisningar av invandrade våldtäktsmän, rapporterar Samnytt:

"Stoppade utvisning av våldtäktsman

I egenskap av justitieråd fällde Ann-Christine Lindeblad våren 2019 den avgörande rösten när Högsta domstolen i ett uppmärksammat mål stoppade utvisningen av en 32-årig somalisk våldtäktsman.

Den somaliske mannen hade dessförinnan dömts till fängelse och tio års utvisning av såväl Linköpings tingsrätt som Göta hovrätt för att ha våldtagit en sovande kvinna. Högsta domstolen rev upp utvisningsbeslutet med motiveringen att somaliern vistats i Sverige i mer än fyra år, och att det därför krävdes ”synnerliga skäl” för att utvisa honom. Att ha våldtagit en sovande kvinna ansåg HD inte vara skäl nog för utvisning.

Den somaliske våldtäktsmannen har efter HD:s dom för drygt två år sedan stannat i Sverige och dömts för ytterligare brottslighet. Han har flera gånger dömts för narkotikabrott och även stoppats av polis sedan han kört bil utan körkort. Vid ett tillfälle körde han på en kvinna så hon bröt benet. Han skyllde i polisförhör på att han inte är van vid att köra bil när det snöar och är is på vägen.

De fem justitieråd som dömde i våldtäktsmålet 2019 var oeniga. Justitierådet Ann-Christine Lindeblad röstade tillsammans med två andra justitieråd emot att den somaliske våldtäktsmannen skulle utvisas. De två övriga justitieråden ville däremot utvisa honom eftersom de ansåg att en våldtäkt är ”synnerliga skäl” för utvisning.  ......

De två skiljaktiga justitieråden påpekade också att den somaliske mannen inte hade någon familj i Sverige, hade sin fru hemma i Somalia, saknade flyktingstatus och var dömd för upprepad brottslighet. Även det skäl som talade för att utvisa honom, enligt domarna. ......

.... andra domstolar sedan dess måste följa HD:s dom, och stoppa utvisningar av dömda gärningsmän i liknande situationer.  ...

Vår genomgång visar att HD:s prejudikat från 2019 de senaste två åren åberopats ett 50-tal gånger av tingsrätter och hovrätter i Sverige när de avgjort huruvida en brottsdömd invandrare ska utvisas eller ej.

Så sent som i juni i år stoppades utvisningen av en 47-årig turkisk pedofil, som utnyttjat ett flertal barn sexuellt. Det finns inte ”sådana synnerliga skäl som krävs för utvisning”, skrev domstolen och hänvisade till HD-prejudikatet från 2019.  ....

Justitierådet Malin Bonthron säger till Samnytt att det på grund av den prejudicerande domen från 2019 krävs att riksdagen ändrar lagen för att man ska kunna utvisa de våldtäktsmän, pedofiler och andra grova brottslingar som numera får stanna i Sverige."

Redan när jag började praktisera juridik i Sverige för över 30 år sedan var många justitieråd undermåliga, t ex Inger Nyström.

I dag är de flesta så dåliga att de kan kallas för rötägg, som det inledningsvis nämnda justitierådet som skyddar våldtäktsmän och pedofiler, så att de kan förgripa sig ånyo på kvinnor och barn. Fy skäms Ann-Christine Lindeblad!

Nyligen fick JK Marie Heidenborg, också ett justitieråd, hård kritik för att utan vettiga skäl ge nästan en miljon kronor i skadestånd till en grym våldtäktsman. Detta fall kom upp för henne efter att andra rötägg på HD hade godkänt en resningsansökan med ett skumt syriskt åldersintyg som våldtäktsmannen senare trollade fram. Först tog alternativmedia upp skandalen och sedan hängde fulmedia på.

I den för Sverige mycket viktiga kalkbrytningen på Gotland har HD också spelat en negativ roll:

Bästa presenten” skriver den kvinnliga miljöpartisten på Facebook då Högsta domstolen på samma dag som hennes 45:e födelsedag meddelat ett slutgiltigt nej och därmed avgjort konflikten kring företaget Nordkalks planerade brytning av kalksten i Ojnareskogen på norra Gotland."

Det måste dock i rättvisans namn tilläggas att det ibland utnämns mycket duktiga jurister till justitieråd, fler än de som dömer i hovrätterna.

Läs även

https://www.expressen.se/debatt/nagonting-ar-konstigt-i-hds-bedomningar/

"En förtroendeklyfta växer mellan rättsväsendet och vanliga medborgare. Efter två uppmärksammade fall behöver Högsta domstolen förklara sig. ...

Det andra fallet gällde en person som blivit dömd för våldtäkt, men som långt senare presenterade ett läkarintyg om att han kan ha utfört handlingen i sömnen. Intyget räckte för att HD skulle bevilja resning och fria mannen. Skadeståndet på 150 000 kronor som han betalat till offret ska därför återbetalas till honom.

Även detta fall har fått stark kritik. För allmänheten framstår det som en uppenbar efterhandskonstruktion. Sexsomni är ett extremt ovanligt tillstånd och det är i de flestas ögon bara ett absurt påstående för att slippa ta ansvar för sina handlingar.

Fallet var dömt och avklarat. Trots det går HD in och river upp allt. Att offret nu, långt senare och efter att ha försökt skapa en ny tillvaro, dessutom ska återbetala hela skadeståndet gör det än mer orimligt.

Enligt Åklagarmyndigheten beviljas resning i HD bara i några enstaka fall om året. Det handlar, trodde man, om fall där det är tydligt att den tidigare domen blev fel. Att HD väljer att göra det i dessa båda fall väcker ett antal frågeställningar.  .......

Det är dags att syna en institution som länge haft en skyddad verkstad. Ytterst handlar det om att den förtroendeklyfta som nu växer mellan rättsväsendet och vanliga medborgare måste slutas." skriver Daniel Claesson.

Update 8 feb 2022: idag fick Ann-Christine Lindeblad sparken från HD för brottet snatteri! Det var på tiden!

Update 30 mars 2022: HD-domaren stal julskinka på Coop: "Du vet inte vem du har med att göra"

Update 19 april 2023:

Kritik mot HD-dom om falska vapen: Motarbetar polisen

 

Se även på WTV:

Sparka, åtala och stäng jäviga JK, hån mot rättsstaten!;

Nu har förruttnelseprocessen även nått HD som skyddar våldtäktsmän från förtjänad utvisning;

Göran Lambertz och många andra domare befaras fallit offer för tankekontroll;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

 

 

 

You must be logged in to comment.