Advokat Reiner Fuellmich om den tyska rättsrötan att skydda de ljugande PCR-tester och Covid-lögner

Sunday, 04 July 2021 10:13

Här kommer en banbrytande tysk intervju från kvällen den 3 juli 2021 med den tysk/amerikanske advokaten Dr. Reiner Fuellmich, som doktorerade i medicinsk juridik.

https://clubderklarenworte.de/dr-reiner-fuellmich-der-drostenjaeger-im-ausfuehrlichen-interview/

Jag har tyvärr inte tid att översätta denna briljanta intervju och ber andra eldsjälar att göra det. Här en kort sammanfattning av det viktigaste:

Fuellmich är med i det nystartade partiet i Tyskland som kallar sig Die Basis, basen. De ska upplysa om alla Corona-lögn, att PCR-tester måste ljuga då de inte är konstruerade att upptäcka Covid-19, att man inte ska vaccinera sig och att det inte föreligger en pandemi, som planerades redan för nästan 10 år sedan.

I USA har över 30 delstater slutat med de felaktiga Corona-restriktionerna, ca 50% av befolkningen har genomskådat Covid-lögnerna och knappt någon vill låta sig vaccineras efter minst 30 vaccindöda per dygn. Siffran är dock en mörkläggning, betydligt fler överlever inte sin vaccinering.

I Tyskland har minst 20% av befolkningen genomskådat Corona bluffen. Tingsrätten i Weimar har dömt positiv och förbjudit att barn trakasseras med odugliga masker och andra tvångsåtgärder. Då blev det husrannsakan hos domaren, advokaten och de tre sakkunniga som tingsrätten hade anlitat. I samband med det stal den tyska polisen viktigt bevismaterial som sedan dess har försvunnit.

Fuellmich anklagas av de få fulmedia, som över huvud taget nämner honom, som fuskare, då hans stämning av Christian Drosten, Tysklands Anders Tegnell, som uppfunnit det lögnaktiga PCR-testet, inte skulle kommit igång. Fakt är dock att tingsrätten i Berlin har saboterat Fuellmichs stämningsansökan genom att felboka ansökningsavgiften som slutbetalning i målet och därför avskrivit det som färdig dömt utan delgivning av stämningsansökan till Drosten, utan domstolsförhandling eller dom. Sådant har aldrig hänt i tysk rättshistoria.

I Tyskland beror ansökningsavgiften till domstolen på hur högt tvistevärdet är. Ju högre, ju dyrare. Även advokaternas arvoden blir högre ju högre fallets värde är. Ett företag hade stämt Drosten med Fuellmichs hjälp för de ljugande PCR-tester vid tingsrätten i Duisburg. Käranden hade i stämningsansökan angivit skadans storlek, alltså fallets värde, med 50 000 EUR. Då sätter tingsrätten egenmäktigt och olagligt utan att fråga käranden värdet till 31 miljoner EUR så att ansökningsavgiften till domstolen blir så astronomiskt hög, att käranden inte har råd med det.

Dessutom hade någon från tingsrätten i Duisburg innan ringt den tyska statsrådsberedningen under Angela Merkel och slagit larm om denna stämningsansökan!

Kort därefter gör de tyska myndigheterna en husrannsakan hos bolaget som hade stämt Drosten för den icke fungerande PCR-testen.

I Kanada har Fuellmichs team anhängiggjort en Coronastämning mot katolska kyrkan och jesuiterna som ogiltig förklarades i första instans, men ligger nu i Kanadas högsta domstol. Målet fått extra focus genom utgrävningen av över 200 mördade barn i Kanada, som hade kidnappats från indianerna av katolska kyrkan, samma som stämdes av Fuellmichgruppen i Kanada

Den stora grupptalan i USA har dock ännu inte kommit igång.

Fuellmich påpekar också att fulmedia förteg att ca en miljon människor i London gick på gatan mot Covid-idiotierna så att den brittiska hälsoministern fick avgå.

Fauci och Drosten har spillt skattebetalarnas pengar i kinesiska Wuhan av alla ställen på att göra virus farligare. Vem har nytta av detta? De som utvecklar biologiska vapen! Fuellmich nämner även Luc Montagnier, som upptäckte hiv-sekvenser i mRNA-strängerna på Pfizers- och AstraZenecas vacciner, som alltså är bivopapen att drastiskt minska världsbefolkningen genom mord.

Den lokala hälsomyndigheten i Frankfurt godkänner max 24 cyklar på en PCR-test. Allt därutöver är extrema lögn!

Barnvaccinationer är extra kriminella, då barn inte alls är Covid-risker.

Läs även Nya Tiders intervju med Reiner Fuellmich:

https://nyadagbladet.se/utrikes/reiner-fuellmich-coronapandemin-ar-en-pcr-test-pandemi/

 

You must be logged in to comment.