Almanova: nobelpristagaren Luc Montagnier anser Corona ett biovapen

Monday, 20 April 2020 14:27

Den kände nobelpristagarne från 2008 (HIV) Luc Montagnier anser att Corona är ett biovapen. Han har så rätt:

"Nu börjar forskarna bryta tystnaden om Coronavirusets ursprung. Flera indiska forskare har tidigare påvisat att flera gensegment i SARS2/Covid-2019 har delar från HIV och andra virus. Något som tyder på att flera rekombinationer utförts.


Var har detta skett? Två möjligheter är för handen. Ettdera i naturen eller på laboratorium. På biovapen laboratoriet i Wuhan har forskaren Shi Zhengli med bla forskningmedel från Anthony Faucis i NIAID i USA under tiotalet år arbetat med dessa rekombinerade virus och även hur de uppträder i fladdermöss.
Nu tar världens största auktoritet Nobelpristagaren Luc Montagnier bladet ur munnen. Luc Montagnier var tillsammans med Francoise Barré Sinoussi först i världen att finna HIV i en patient 1983. Nobelpriset fick de först 2008.
I en fransk radiointervju från den 16 april säger han att ett sådant virus som  Coronaviruset inte kan uppkomma i naturen. Det kan bara åstadkommas i ett laboratorium: https://www.zerohedge.com/health/covid-19-man-made-virus-hiv-discoverer-says-could-only-have-been-created-lab"

Läs mer på Almanova.

Prof. Luc Montagnier har också samarbetat med Prof. Konstantin Meyl i projektet att döda cancerceller med skalärvågor, se sista filmen nedan.

Se även på WTV:


 

You must be logged in to comment.