Explosioner och bombdåd träning av svenska ISIS-armén för inbördeskrig?

Saturday, 02 November 2019 16:39

WTV var först med att varna att det har insmugglats till Sverige en hemlig ISIS-armé under den stora migrationstsunamin. Eftersom de etablerade partierna inklusive SD inte har krävt en återvandringspolitik, begreppet myntades först av AfS, så är de flesta ISIS-terroristerna kvar i Sverige och nya har kommit efter att Putin lyckades krossa det vidriga kalifatet i Syrien och ytterligare terrorister är på väg efter att Trump och Erdogan nu befriade många i norra Syrien från de kurdiska fängelserna.

källa: https://www.exakt24.se/nya-rekordet-hundra-sprangdad-hittills-i-ar/

De hänger nu sysslolösa runt i Sverige och de senaste extremt talrika och ganska meningslösa bomdåd får en mening när de klassas som övningar, träning för de svenska ISIS-soldaterna.

Tanken är att få igång WW3 genom en clash mellan Islam och Kristendomen, enligt den mer än 100 år gamla frimurarplanen. Att då starta ett inbördeskrig i Sverige är ett utmärkt medel att hetsa upp folkstämningen.

ISIS är ett Islam-spöke skapat av Mossad och CIA. Då dessa också kontrollerar den svenska polisen och Säpo ligger det nära till hands, att misstänka Säpo att ha fängslat flera radikala imamer med vetskap att de ändå måste släppas fria, för att piska upp spänningarna ytterligare och för att motivera de insmugglade terroristerna i Sverige. Så lämpligt att släppa dessa uppviglare just nu, före ett-årsfristen, då det väntas stora terrordåd efter att Israel stängde samtliga av sina ambassader runtom i världen.

Se även hos det alternativmediala tillskottet Exakt 24:

Nya rekordet: hundra sprängdåd hittills i år

och på WTV:

Bilbränderna förmodligen övning av ISIS-armén i Sverige;

Hel ISIS-armé redan i Sverige med stöd av Säpo;

 

 

You must be logged in to comment.