Pressfrihetens baneman Runar Viksten sprider fake news om Säpos Akilov utredning

Saturday, 03 February 2018 21:05

Igår kväll, när det flesta gör annat än att surfa på Aftonbladet eller Expressen smögs det in nyheten att

Säpo slutade utreda Akilov tre månader före dådet

"Justitiedepartementet har granskat Säpos hantering av Rakhmat Akilov, som i tisdags åtalades för lastbilsattacken i Stockholm den 7 april 2017. Aftonbladet har tagit del av rapporten.

Säpos utredning av Akilov inleddes den 31 augusti 2016 efter att intressanta underrättelser kommit in.

Det så kallade inhämtningsuppdraget avslutades den 19 januari 2017 – ungefär samtidigt som Akilov enligt terroråtalet på allvar började planera attacken på Drottninggatan.

Justitiedepartementets utredare Runar Viksten är i sin rapport, som beställts av Regeringskansliet, överlag positiv till Säpos arbete. Han slår fast att ”Säkerhetspolisen har en väl fungerande organisation” och att inget tyder på att medarbetarna ”brustit”."

Runar Viksten klappar Säpo på axeln hela tiden med kommentarer som: "Ingenting tyder på att det brustit"

"Slutsatsen av min genomgång av Säkerhetspolisens åtgärder med anledning av den information som kommit in om Akilov är att Säkerhetspolisen gjort vad som är möjligt"

"I förundersökningsprotokollet om terrorattentatet framgår att en radikaliserad Rakhmat Akilov hade påbörjat sina förberedelser den 16 januari 2017. Det visar chattkonversationer med IS-kopplade extremister i utlandet." skriver AB. Men tre dagar senare lägger Säpo ner sin bevakning med fem mördade och många svårt skadade som följd. Sådant agerande borde vara en fråga för en åklagare.

Runar Viksten är inte vem som helst. Han är överstelöjtnant i reserven, auditör hos Försvarsmakten samt "chefsrådman och ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen,[1] som handlägger tillståndsgivningen för Försvarets radioanstalts signalspaning. Han var även särskild utredare med ansvar för att förbereda starten av Försvarsunderrättelsedomstolen"; med andra ord förmodligen en svensk spion och/eller medlem i Arla Gryning.

Att Runar Viksten går de mörka makternas ärenden har han visat redan genom en annan utredning om utlandsspioneri i både utlandet och Sverige.

"Regeringen uppdrog därför för en tid sedan åt enmansutredaren Runar Viksten att ta fram ett förslag på hur man med lagens hjälp kan stoppa den som genom att tala eller skriva ofördelaktigt om Sverige inför internationella åhörare ”skadar Sveriges relationer till andra länder”. Förslaget ligger nu färdigt på regeringens bord för omvandling till proposition, och vad som föreslås är en grundlagsändring där den som förmedlar något negativt om Sverige till utlandet ska kunna dömas för utlandsspioneri." skriver Samhällsnytt under rubriken:

Lagförslag: Obekväma journalister ska kunna dömas för spioneri

Det är mycket ovanligt att regeringen vill ändra grundlagen enbart efter att en ensamutredare, Runar Viksten, har varit i farten. Vanligtvis anlitas en parlamentarisk kommitté. Löfven vill driva igenom en "grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Snart ska riksdagen fatta beslut om den. Ett nytt beslut ska dessutom fattas av en nyvald riksdag efter höstens val för att regeringens förslag ska träda i kraft." varnar medborgarinitiativet #STOPPAGRUNDLAGSÄNDRINGEN

"För några veckor sedan skapade Westerholm, tillsammans med tidigare Sveriges Radio-journalisten Helene Bergman, webbsidan Stoppa grundlagsändringen. .....

”Förslaget till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar”, skriver de bland annat på hemsidan.

Den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali och den S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren har båda rekryterats till kampanjen. Andra kritiska röster som refereras på sidan är juristen Krister Thelin, tidigare lagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge samt domare vid FN:s Krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien i Haag, och yttrandefrihets­experten Nils Funcke.   ...

Flera tunga instanser, bland dem Journalist­förbundet, Publicist­klubben, Justitie­ombudsmannen, Lagrådet och Hovrätten över Skåne och Blekinge har sagt nej till de föreslagna lagändringarna. Även Advokatsamfundet har varit kritiskt. Trots det har regeringen alltså gått vidare med dem." varnar Samhällsnytt.

tryckfrihetsexperten Nils Funcke är mycket kritisk mot regeringens utredare Runar Viksten

"Föreningen Utgivarnas ordförande, tryckfrihetsexperten Nils Funcke, riktar hård kritik mot lagförslaget.  ....

- Det brott man vill föra in i TF och YGL är inte bara om man medvetet går ett annat lands intresse, utan även om det sker av oaktsamhet. Där blir det bekymmersamt. Utredaren motiverar inte fullödigt varför en sådan här drastisk förändring behöver ske. Inga exempel ges på när det har gått överstyr, för det finns inga sådana i Sverige. Då kan man inte lagstifta.

- Man urholkar också meddelarskyddet än mer. Om en svensk officerare ser något som ett annat land begår och lämnar den uppgiften för publicering i ett tryckt medium, skulle både utgivaren kunna ställa för svars för utlandsspionage, och man skulle kunna efterforska vem som lämnat uppgiften och lagföra den personen. Bara att det undantaget finns får en återhållande effekt och riskerar att folk drar sig för att lämna uppgifter som kanske borde fram i dagens ljus, säger Nils Funcke." skriver Journalisten.

Jeanette Gustafsdotter, VD för Svenska Tidningsutgivareföreningen TU, är också kritisk till Runar Vikstens förslag.

"Förslaget innebär att etablerad media med tillräckliga finansiella resurser eller de som har ett utgivningsbevis och staten kan granska allmänheten medan allmänheten berövas samma möjlighet. En sådan ordning strider mot tanken bakom offentlighetsprincipen. Förslaget knyts till användningen av vissa medier och inte till vilket innehåll medierna har. Detta förslag strider mot förbudet av censur och hindrande åtgärder. ...

Bestämmelsen i 20 kap. 3 § BrB om straffansvar vid brott mot tystnadsplikt utvidgas så att den även omfattar röjande av uppgifter av hemlig natur i ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. Detta alldeles oavsett om uppgiften är hemlig enligt bestämmelse i svensk lag eller annan författning. Avgörande är att uppgiften skulle ha omfattats av sekretess om den förekommit i allmän verksamhet. Utvidgningen innebär att röjanden som inte är tillräckligt allvarliga för att bestraffas enligt våra förslag till nya brott i 19 kap. BrB ändock kan träffas av straffansvar.

Skrivningen  “Utvidgningen innebär att röjanden som inte är tillräckligt allvarliga för att bestraffas enligt våra förslag till nya brott i 19 kap. BrB ändock kan träffas av straffansvar” innebär, i den kontext som utredaren presenterar, att det räcker med att Sveriges relationer med andra länder påverkas på något sätt. Även om uppgifterna isolerade i sig inte är hemliga utan även ett arbete med öppna källor som grund kan, om det presenteras, bli straffbart om sammanställningen kan bedömas som hemlig eller skada relationerna med främmande makt eller en grupp av länder eller intresseorganisationer. Det är allmänt känt att världens underrättelsetjänster arbetar kanske främst med öppna källor mer och mer. Öppna källor som blivit allt mer viktiga, och värdefulla, med internets framväxt.

Även tvångsmedel, i form av avlyssning av till exempel journalisters olika arbetsredskap och bostads- samt arbetsmiljöer kan komma ifråga" alarmerar Ledarsidorna.

Detta visar att Runar Viksten vill urholka demokratin på ett livsfarligt sätt. Offentlighetsprincipen, källskyddet och pressfriheten är mycket viktiga grundpelare för demokratin som folket har fått kämpa länge för.

Som grädde på moset vill han dessutom införa nya George Orwell metoder i Sverige skriver SVT:

" - Se över möjligheten att köpa kontantkort. Ett av utredarens förslag är att den som köper ett kontaktkort registreras eller åtminstone legitimerar sig.

  • - Hemlig dataavläsning bör införas i svensk rätt, enligt utredaren, eftersom det ökar möjligheten att stoppa terroristattacker. I dag saknar Säpo nästan helt möjligheter att avlyssna kommunikation på internet, skriver Runar Viksten."
  • WTV:s inslag All terrorism är statsterrorism är censurerat på Google/Firefox

  • Enligt David Icke är detta den typiska problem-reaction-solution metoden:
  • problem: man skapar terror (all terrorism är statsterrorism); reaction: folket blir rädda och rasande över de oskyldiga mordoffer; solution: inskränka folks friheter och rättigheter på vägen till den nya världsdikaturen, som de kallar världsordning.

Runar Viksten har dessutom en extremt stark anknytning till militären och deras spionorganisation FRA. Han är med andra ord djupt insyltat i spionvärlden och därför på något sätt jävig som utredare i den extremt känsliga frågan hur Säpo agerade med Sveriges värsta terrorist: Rakhmat Akilov.

White TV hade grävt fram talrika indicier, att Säpo håller en skyddande hand över ISIS och dess terrorister i Sverige och utomlands. En hel del talar för att Säpo åtminstone var passiv inblandat, genom kunskap, i Sveriges värsta terrordåd den 7 april 2017.

Varför lät regeringen över huvud taget låta Runar Viksten i smyg göra en utredning om Säpos agerande i övervakningen av lastbilsterroristen? Ingen hade krävt det, det var inga journalister eller andra tungviktare i samhället som diskuterade saken. Var det därför polisen tog så extremt lång tid på sig att utreda bara en man: Rakhmat Akilov?

Den 31 januari 2018, bara några dagar innan skandalrapporten från Runar Viksten blev känd den 2 februari 2018 på kvällen, gick Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys i Lund, ut med ett krav att utreda Säpos slarv i Akilov fallet: "En oberoende kommission bör granska Säkerhetspolisen med anledning av dådet på Drottninggatan i Stockholm i fjol" TT spred kravet över hela landet. Statsminister Löfven avfärdade dock detta direkt, men nämnde inget om att han har en fake-news-utredning från Runar Viksten i rockärmen, som skulle ta vinden ur seglet för Agrells oberoende utredning. Kommer han att tolerera detta?

Det är märkligt att gammeljournalisterna köper Runar Vikstens Säpo/Akilov utredning rakt av, utan kritik. Befarar de att Vikstens nya lag om utlandsspioneri redan har trätt i kraft?

Läs även Ingrid Carlqvists vassa kritik mot Runar Viksten på Det fria Sverige:

Adjö yttrandefrihet, hej censur och fängelse

-------------

Se även på WTV ang Säpo och Akilov:

Med Anders Thornberg behåller Mossad kvar sitt grepp om den svenska polisen;

All terrorism är statsterrorism;

Stefan Löfven och Dan Eliasson medansvariga för terrorlastbilen i Stockholm, måste få foten!

Varför mörklägger polisen+ fulmedia de andra skottlossningarna i Stockholm, Centralen Fridhemsplan?

2 Sikorsky UH-60 Black Hawk över Stockholm en timme före lastbilsattacken den 7 april 2017;

Det går att stoppa terrorism, ta bort Mossad, MI6, CIA och deras knektar som Säpo;

Att skapa en ny myndighet om psykologiskt försvar är landsförräderi Stefan Löfvén!

 

 

You must be logged in to comment.