Det är Mossad-svinen som har mördat Mats Löfving! Han var för bra och gick inte att fjärrstyras negativt som Anders Thornberg Upd 4.3.

Wednesday, 22 February 2023 22:00

 

AB alldeles nyss:

"Stockholms regionpolischef Mats Löfving är död.

Han hittades i sitt hem i Norrköping på onsdagskvällen.

– Det är oerhört tragiskt, säger rikspolischef Anders Thornberg. .....

Han blev 61 år gammal.   ......

Samtidigt beslutade rikspolischef Anders Thornberg att en intern utredning skulle tillsättas och tilldelades utredaren Runar Viksten som skulle utreda Polismyndighetens agerande samt anklagelser och anmälningar mot Löfving.

Resultatet av den interna utredningen offentliggjordes under onsdagen och kom fram till att Löfving inte gjort fel och inte var jävig när han anställde Linda Staaf, då hon hade rätt kompetens för tjänsten. Gällande tjänstevapnet kom utredaren fram till att Staaf uppfyllde kraven, men att Löfving inte bör ha fattat beslutet på grund av jäv.

Utredarens slutsats var att Löfving borde omplaceras eller sluta på sin post och rikspolischef Anders Thornberg uppgav under onsdagen att han skulle ha arbetsrättsligt samtal med Löfving och därefter ta beslut."

Jag har inte kunnat höra eller läsa att Runar Viksten uttryckligen krävde omplacering eller avsked. Detta var en interpretation av de Mossad-kontrollerade fulmedia som systematiskt undanhåller originalrapporten (jag misstänkte att den skandalösa Viksten-rapporten skulle försvinna från polisens hemsida, därför sparade jag den. Den 26.2.23 på kvällen rapporterar Expressen att den Mossad-underkuvade polisen har tagit bort rapporten, censurerat bort den från ytterligare kontroll!) för att kunna sprida fake-news. Så här skriver Viksten på sidan 61 under punkt 16.8 i sin rapport:

"På grund av det anförda kommer jag fram till uppfattningen att de brister som kan läggas Mats Löfving till last är så allvarliga att det måste sättas i fråga om han är lämpad för ledarskapsuppgifter inom Polismyndigheten. Jag anser därför att rikspolischefen har att överväga åtgärder för att skilja Mats Löfving från hans anställning eller åtminstone att skilja honom från hans befattning som chef."

Detta verkar vara en nödformulering, kanske under mind control, med hänsyn till Mossad-mediedrevet mot Löfving och Staaf (tråkigt att ofria Fria Tider och sionistiska Samnytt också var med där, som annars gärna stödjer invandringskritik mot klaner). Men det är naturligtvis mycket oseriöst av Viksten att överhuvudtaget prata om avsked eller omplacering mot Mats Löfving! Vikstens utredning av Säpo och Anders Thornberg om Akilovs lastbilsattack april 2017 var också mycket oseriös.

Jävigheterna, om de nu verkligen har förelegat, vilket jag betvivlar, i samband med löneförhöjning, bokskrivning och tjänstevapen, som i sig var vettiga, är småsaker som inte rättfärdigar omplacering eller avsked! De rättfärdigar inte ordet härva heller. Detta ord missbrukades mot mig också i SvD:s smutskastningar februari 1999.

Till smutskastningsbilden hör också att den extremt oseriösa Ari Stenman fick sprida sitt oväsen i den här häxjakten mot Sveriges bästa poliser! Misstanken att Ari är en Sayanim är överhängande.

Vikstens bedömning av Ari Stenmans tillförlitlighet framgår bl a på sidan 38 i Runars rapport:

"När det gäller den anmälan som gjorts av Ari Stenman har hans beslut att inte inleda förundersökning motiverats på samma sätt som beslutet i ärendet där Ebba Sverne Arvill gjort anmälan. Stenmans PM är ganska svävande och innehåller inte några konkreta uppgifter som tyder på att brott förekommit. Den var inte mycket att gå vidare med. Eftersom Linda Staaf inte var anmälare var han förhindrad att i en s.k. förutredning ställa några frågor till henne. ..... Helt avgörande för honom var dock bristen på konkretion i Ari Stenmans PM."

Under punkten 3.2.1 i Runar Vikstens rapport på sidorna 16-18 framgår att varken Mats Löfving eller Linda Staaf har erkänt att de haft ett sexuellt förhållande med varandra. Uppgifterna spreds felaktigt av Ari Stenman som vägrade Linda att kontrollera hans fejkrapport efter deras möte!

"Mats Löfving har bl.a. uppgett följande: Han har inte haft en intim relation med Linda Staaf. Hon ville för flera år sedan inleda en relation med honom, men han avvisade det. Han minns att han någon gång fick frågan av dåvarande kanslichefen på NOA om han hade en relation med Linda Staaf och förnekade då det. Han har ingen förklaring till varför Linda Staaf skulle ha lämnat uppgifter om att ha haft en intim relation med honom vid ett samtal som hon fört med säkerhetsskyddschefen Ari Stenman." skriver Viksten på sidan 18.

Det är alltså Ari-fake-news att de haft en intim relation! Därmed fanns överhuvudtaget ingen jävssituation.

"Det är riktigt att dåvarande kanslichefen på NOA någon gång under 2017 tog upp att han pratat med Mats Löfving om att det förkom rykten om att hon och Mats Löfving skulle ha ett förhållande. Hon förnekade inte att hon träffade Mats Löfving utanför arbetet men sade inte att de hade en romans." står det i rapporten på sidan 18.

"Vad var Mats inställning till relationen?

I hans mening så var det ingen relation, vilket båda två har sagt att det inte var. Därav hans svar till rikspolischefen Anders Thornberg när han får en direkt fråga om detta." säger hans bror Jan Löfving till AB som inledde intervjun såhär: "Det vi upplever i familjen just nu är både total bestörtning och sorg, samtidigt som vi känner en oerhörd ilska och besvikelse kring hur det här har hanterats. Främst av Polismyndigheten, men också till viss del av media. Hur det har spekulerats och gjorts uttalanden som inte har grundat sig i fakta."

Men även om Löfving och Linda skulle ha ljugit och ändå haft en sexuell relation med varandra, så var den mycket kortvarig och ytlig! Om de hade varit ett riktigt par så hade de visat detta utåt. Då hade det funnits konkreta belägg istället för rykten.

Tvärtom, utredningen friade den mördade Mats Löfving från samtliga väsentliga anklagelsepunkterna! Men Runar Vikstens rapport är mycket bristfällig därför att den inte har konkreta bevis för den sexuella relationen och att den inte framhäver allt det positiva som Mats Löfving har gjort och som blev anledningen för Mossad att jaga honom genom att blåsa upp småsaker till en stor "skandal" med hjälp av de korrupta delarna inom polisen och lögn-media!

Mats Löfving och Linda Staaf var/är Sveriges bästa poliser som trotsade Mossad-diktaturen i svensk polis. Därför drog Mossad igång drevet mot dem med lögnargument. Idag avslöjade Runar Viksten dem och rentvådde Mats Löfving och Linda Staaf på de viktigaste anklagelserna. Då återstod bara mord för Mossad, förmodligen med strålningsvapen (typ hjärtinfarkt) eller fejksjälvmord.

Update 23.2.2023:

Expressen skrev: "Polisen i region Öst fick det till sig som ett hjärtstoppslarm." Det är det jag menade med hjärtinfarkt. Detta är väldigt enkelt att utlösa med moderna mind control vapen, strålningsvapen. En erfaren obducent kan se skillnaden, men de flesta läkare är okunniga på den fronten.

Update 24.02.2023 från Omni:

"Polisens egen utredning om polishärvan får hård kritik av arbetsrättsexperten Tommy Iseskog, rapporterar SVT Nyheter. Utredaren Runar Viksten slog under onsdagen fast att polischefen Mats Löfving var jävig i flera beslut rörande underrättelsechefen Linda Staaf.

Enligt Iseskog ska jävsfrågor hanteras som personalärenden och hållas internt. Dessutom svarade inte rapporten på grundläggande arbetsmiljöfrågor, anser han.

– Man får en förvirring, plus att man hänger ut en person på ett sätt som är otroligt anmärkningsvärt, säger Tommy Iseskog.".     Och TT skriver:

"Man blandar ihop två olika utredningsuppdrag. Det ena var att kartlägga om Mats Löfving gjort sig skyldig till jäv, och det borde man på Polismyndigheten klarat av att göra internt. Den andra frågan är hur polisledningen hanterat situationen. Hur kommer det sig att polisledningen, innan det här fick medialt intresse, gjorde bedömningen att det här inte var något? säger han.

En oberoende utredning om polisledningens hantering borde enligt Iseskog ha legat på justitiedepartementet.

Iseskog är mycket kritisk mot hanteringen som helhet:

– Jag har jobbat med sådana här frågor i 50 år. Det här är exempellös. Jag har inte sett något exempel på en sådan stor klantighet av en stor arbetsgivare.     .......

Iseskog säger att polisen troligtvis brutit mot olika sekretessregler under sin hantering. Han beskriver det som ett ”skolboksexempel på kränkning”.

– Enligt arbetsmiljölagen måste en arbetsgivare alltid värna medarbetarnas värdighet, man får inte kränka, men det gjorde man i princip genom att hänga ut Mats Löfving. Det borde ha hanterats internt och blivit offentligt först när personalansvarsnämnden tagit ställning i ärendet, säger han.

TT: Hur ser du på Vikstens rekommendation om att sparka Löfving?

– Det ska man också hantera internt. Rikspolischefen kan inte ta det beslutet. Det beslutet tar personalansvarsnämnden. Visst kan en utredare komma till en sådan rekommendation, men den ska inte offentliggöras."

Och: "– Att hänga ut en person på det sättet, så här hänger man ju inte ens ut spioner eller mördare, säger arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.   .....

Birgitta Nyström, professor i civilrätt vid Lunds universitet och specialiserad på arbetsrätt, reagerade också efter att utredningen presenterats.

– Min spontana tanke är att det här kanske är frågor som inte ska blandas ihop, dels inte ska redovisas på det här sättet i massmedia. Så jag blev lite upprörd.   ......

– När en anställd misstänks för någonting de har gjort inom tjänsten, så måste ju arbetsgivaren stödja den personen. Det kan vara närmaste chef, HR-personal, företagshälsovården. Men man måste göra någonting sådant. Och att hänga ut någon med olika förhastade uttalanden i massmedia, det är ju definitivt inte att stötta sin anställde.   ......

Efter beskedet om Runar Vikstens utredning har Linda Staaf sagt till TT att hon från polisledningens håll ”stått ensam i den här situationen.”

Vännen och tidigare rikspolischefen Björn Eriksson har berättat för Expressen att hans bild är att Löfving känt sig övergiven den senaste tiden. Poliskollegan Anne Asp säger till Aftonbladet att hennes uppfattning är att Löfving ”lämnades väldigt ensam” när utredningen presenterats. Även Leif GW Persson har sagt i TV4 att Mats Löfving nu fått bära hela skulden utåt."

(Fet stil genom WTV)

Update 27.02.23, vi får hoppas att Thornbergs huvud rullar snart:

Thornberg har hamnat i en omöjlig situation

Update 4.3.23 från AB med nya uppgifter att Ari Stenman har ljugit för att svartmåla både Löfving och Linda Staaf:

"Hon säger att Mats är farlig och att hon vill berätta detta för mig så att jag som säkerhetschef ska känna till bakgrunden om något skulle hända henne”, skriver han i en intern promemoria.

Utredningen las ner

Ett par dagar senare lades utredningen ner av åklagare och i förhören med Staaf som nu offentliggjorts ger den tidigare Noa-chefen en annan bild av situationen.

På frågan om hon haft kontakt med Löfving om utredningen säger Staaf:

– Jag har ändå sagt till honom att nej jag anser mig inte ha blivit utsatt för de här hemska sakerna. Jag kan säga att när jag läst tidningarna så lider jag också å hans vägnar.

Enligt Staaf ska något ha ”gått snett” i samtalet med säkerhetschefen Ari Stenman.

– Jag har reagerat på saker jag har läst i Expressen som ska ha kommit ifrån den här promemorian, säger hon."

 

Mossad-mordet på Mats Löfving är en direkt attack mot Sverige från främmande makt!

 

Se även på WTV:

Ville Mossad skrämma Norrköpings-polisen så att de ljuger om Mats Löfvings dödsorsak?;

Mossad smutskastningskampanj mot Sveriges bästa poliser Linda Staaf och Mats Löfving! Upd 12.12.;

Tradition i Sverige att mörda dissidenter i smyg, låtsas sjukdom, olycka eller självmord;

WTV:s Henning Witte mordhotad av TI An BI/Mossad;

Palmemordet och Estonia-massmordet hänger ihop;

Leif GW Persson mörklägger igen: Anna Lindh-mordet;

USA misstänks mördad Hugo Chavez då cancer kan induceras med strålningsvapen;

Ingemar Ljungqvist, en av Sveriges främsta ljuskämpar, vit hatt, har mördats med strålningsvapen! Vi saknar dig mycket Ingemar!;

Den med strålningsvapen mördade alternativ journalistern Ingemar Ljungqvist som hyllade Linda Staaf och Mats Löfving, tio dagar innan Mossad mördade honom den 20 december 2022. De är de enda i Sverige som har kontrollen över strålningsvapen här:

 

https://youtu.be/C4Lozr6gToY

 

https://www.tv4.se/artikel/324XlWQUHm2PEUmCNzsJBX/linda-staaf-ger-sin-bild-av-polisledningskandalen