Magnetiska monopoler ger fri energi

Wednesday, 09 March 2016 00:00

Ivan Björn hade på sin blogg nyligen ett litet scoop, utan att det fick den uppmärksamhet som det förtjänar. Ivan har många YouTube filmer på sin blogg med diverse maskiner, där filmmakaren påstår att det handlar om en fri energi maskin. Men sedan kommer antingen ingen eller en mycket bristfällig förklaring, m.a.o. dessa filmer är ganska värdelösa. Men en av dem blev ett scoop, se första filmen nedan.

Jag fastnade för filmen p.g.a. att ordet monopole magnet var med i rubriken. Jag vet nämligen från vår mind control forskning att magnetiska monopoler hänger ihop med fri energi. Hur kan det vara?

Ett typiskt mind control offer (targeted individual = ti) märker att någon skickar strålning till dem, ofta även i form av röster i huvudet. Den första skyddsåtgärden är då att ta någonting som skärmar av elektromagnetisk strålning, t.ex. en hatt ur aluminium folie. Detta hjälper dock inte mot mind control och därför hånas dessa förtvivlade människor ofta som tin foiled hats. Detta cyniska uttryck har CIA myntat för att förlöjliga mind control offer, m.a.o. samma knep som CIA tog efter Kennedy mordet, att mynta ordet konspirationsteori, för att dölja den stora konspirationen bakom Kennedys utplånande.

Många ti:s söker skydd i en Faradays bur, men även dit når den torterande strålningen. Samma sak i järngruvor under jorden eller sovrum utklädda med blyskydd. Mind control strålningen penetrerar allt.

Detta tvingar till slutsatsen att mind control offer inte utsätts för elektromagnetisk strålning utan en annan typ. Vi listade med hjälp av en av de svenska underrättelsetjänsterna (tack för det!) ut, att mind control görs med s.k. skalärvågor, en hemlighållen vågtyp inom fysiken sedan mer än 100 år tillbaka.

När den berömde engelske matematikern James Clerk Maxwell dog 1879 alldeles för ung, kom hans elever, fysikprofessorerna Heaviside och Gibbs, och förfalskade den tredje Maxwell ekvationen, som beskriver vad en våg är. Enligt Maxwell och många andra består en våg av en elektromagnetisk del och en skalärdel, två olika typer av vågor, vilket f.ö. på ett elegant sätt förklarar den kända dualismen inom fysiken att en våg består av små partiklar, korpuskler, och/eller av en elektromagnetisk våg, den s.k. våg–partikeldualism eller Heisenbergs obestämdhetsrelation. Både är rätt, en våg består av båda delarna och experimentet avgör om vi mäter korpuskeln (den skalära delen) eller den elektromagnetiska.

Heaviside och Gibbs hade följande argument för sin förfalskning: 1888 hade tysken Heinrich Hertz upptäckt den elektromagnetiska vågen, en transversal våg, precis så som Maxwell hade beskrivit den matematiskt. Då satte man den andra delen av hans vågekvation, den som beskriver skalärvågen, till noll, med det skandalösa argumentet, att man bara hade upptäckt den elektromagnetiska vågen och detta skulle vara beviset för att skalärvågen inte finns.

Men sedan kom snillet Nikola Tesla och upptäckte skalärvågen 1898, en longitudinell våg. Han försökte få fysikvetenskapen med hjälp av prof. Kelvin att titta även på denna våg, som ju dessutom hade beskrivits korrekt av James Clerk Maxwell. Men bankiren J.P. Morgan drog omedelbart in alla forskningspengar, man brände ner Teslas labor, m.a.o. konspirationen var i full gång och ingen ville lyssna längre på Tesla och så är det ännu idag. Folk vet knappt vem han är.

Hela världen lär sig den förfalskade Maxwellekvationen och varken fysikprofessorer eller -lärare protesterar. De är för dumma helt enkelt, och i synnerhet på senare tid, när en fysikprofessor för 25 år sedan försökte uppmärksamma fysikerna på problemet: Konstantin Meyl från tyska Schwarzwald. Men Meyl har tystats ner framgångsrikt och smutskastats som fysikalisk kvacksalvare. Han har även ett mordförsök bakom sig.

Huvudargumentet mot Meyl var, att om den magnetiska divergensen i Maxwells 3. ekvation inte skulle sättas till noll, då skulle detta innebära att det skulle finnas magnetiska monopoler (en magnet som enbart har en nord- eller sydpol). Men alla vet ju att dessa inte finns, var det vilseledande argumentet som alla apade efter.

Sedan kom Meyls och Teslas räddning: 2009 upptäckte den mycket ansedda tyska Helmholtz-Gesellschaft i Berlin att det faktiskt finns magnetiska monopoler. Idag kan man t.o.m. köpa dem på Alibaba för en liten peng.

Plötsligt blev Konstantin Meyl rehabiliterad och bjuden till många DNA-kongresser världen över, då han har upptäckt att vår kropp arbetar med skalärvågor, de som missbruks inom mind control. Naturligtvis måste Mossad och CIA anpassa sig till kroppens teknologi, om de vill överstyra den genom tankeläsning, minnesläsning och mycket mer.

Tesla kunde i Colorado Springs skicka el 42 km genom luften utan kabel och det kom fram mer el än vad han hade skickat iväg från sin Teslaspole (over unity effect, fri energi). Han hade upptäckt den elektriska skalärvågen, den som är intressant för fri energi maskinerna. (Meyl upptäckte sedan 1990 den magnetiska skalärvågen, som är biologiskt relevant.) Skalärvågorna skickar den fria energin i form av neutriner, där forskare 2015 fick Nobelpris.

Skalärvågsdelen i Maxwells vågekvation, den som bedrägligt hade satts till noll, kräver att det finns en magnetisk monopol; och skalärvågsdelen är den som skickar fri energi i form av neutriner som sedan kan omvandlas till elektroner, som behövs för den elektriska strömmen. Så hänger alltså fri energi och magnetiska monopoler i hop. Maxwell hade beskrivit detta redan för snart 150 år sedan. Hade inte konspirationen mot den fria energin och Maxwell och Tesla ägt rum, hade vi sedan länge kunnat slippa elräkningarna. Då hade elen producerats själv hemma med magnetiska monopoler. Men snart är vi där, med 150 års försening. Suck!

Intressant i sammanhanget är också hur vidrigt Wikipedia ljuger om ämnet magnetiska monopoler och de som ändå tar upp ämnet förtiger, att tyska forskare redan 2009 hade upptäckt dessa. Enligt Wikipedia och många andra finns inga magnetiska monopoler trots att man kan köpa dem på Alibaba .....