Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Karen Kingston och Ana Mihalcea förklarar vad en cyborg är, men har inte fattat skalärvågs-galoppen

Friday, 08 March 2024 10:58

Karen Kingston har hjälpt mänskligheten enormt mycket att förstå den gigantiska Covid-19 konspirationen. Stort TACK för det och hennes mod!

Ana Maria Mihalcea är inte lika vaken, men hon har i alla fall fattat Reptil-galoppen. Jag och andra har försökt att öppna hennes ögon för skalärvågorna för någon månad sedan, men de varit fruktlösa tyvärr. Men annars så gör hon också ett mycket modigt arbete.

Brain Computer Interface görs med magnetiska skalärvågor och inte elektromagnetiska radio vågor. Vår kropp har inga antenner för elektromagnetiska vågor men massor för magnetiska skalärvågor!

 

Petra Agapi och Magnus Stenlund om tidernas största konspiration: Covid-jabben!

Sunday, 03 March 2024 12:36

 

Mycket bra inslag av Mikael Willgerts spekulationsoffer: Petra Agapi (ovan) och Magnus Stenlund som öppnade sin egen Svea Kanal:

Som inte gick att bädda in!

Update 5.3.24 kl 18:18 : någon saboterar länkarna till Svea Kanal nedan!!!

 

https://rumble.com/v4gt1zc-march-2-2024.html

 

https://rumble.com/v4h0op3-march-3-2024.html

 

 

Mikael Hagenbo har haft rätt hela tiden att peka ut Zunda tornen i Riga som Baltikums mind control central

Friday, 23 February 2024 18:00

Jag, Henning Witte, känner Mikael Hagenbo, som utvandrade till Lettlands huvudstad Riga, sedan oktober 2019. Han hade som svensk överste fallit i onåd hos den korrupta svenska militärledningen och startade en helt ny karriär i Riga.

Då vi båda står under ständiga attacker från främmande makt, Mossad, svetsades vi ihop till en mycket fin vänskap. Hagenbo hjälpte mig mycket när kriminella element inom svenska Skatteverket och Kronofogdemyndigheten försökte stjäla min underbara lilla stuga i Rejmyre.

Källa

Vi åkte ofta i hans bil genom Riga förbi Swedbanks skrytbygge (höger i bilden) vid floden Daugavas strand som står i närheten av två tvillingstorn som kallas för Zunda tornen (till vänster vid den lettiska flaggan). Detta namn kände vi dock inte till. Knappt någon gör det i Lettland trots att de är mycket synliga. Mikael Hagenbo påpekade nästan varje gång vi passerade dessa torn att där sitter mind control centralen för hela Baltikum. Han tyckte att det var något mycket skumt med dem. Knappt bebodda, livlös,  spökliknande, konstig belysning inifrån. Allt annat än vanliga kontors- eller bostadshus. Han tillade också att han gärna hade några bevis att mind control centralen just låg där.

Men plötsligt attackerade Mikke mig hård och oväntad efter en riktig tokeri som Fritjof Persson hade gjort mot mig i en av sina live sändningar. Då ljög Hagenbo plötsligt att jag inte skulle vara kristen utan i djävulens tjänst. Han tog bestämd avstånd från mig.

Många och även jag blev mycket förvånad. Jag tog dock inte illa vid mig då jag förstod att MI6, den djävligaste makten i Baltikum, som byggt upp och kontrollerar deras underrättelsetjänster, hade lyckats fånga in honom med mind control i Riga.

Även Fritjof Persson har råkat ut för det sedan länge, vilket jag ofta påpekat för honom, men han ville aldrig lyssna. Så hård är han kidnappad av Mossad, som kontrollerar mind control teknologin i Sverige efter Estonia-massmordet. Innan hade svenska Must mycket kontroll över det.

Nyligen publicerade Mossad-marionetten och Sverige svikaren WillgertSwebbTube Claes Hedbergs CIA-lögner om Palmemordet, det s k teatermordet: att sossarna fejkade mordet på Palme för att gömma att han fått Aids. Problemet är bara att Sydafrikaspåret är väl belagt och de hatade Palme. De skulle aldrig ha ställt upp för sossarna!

Då tänkte jag att jag bör publicera Mikael Hagenbos intervju med mig om Palmemordet och laddade upp det på SwebbTube, se nedan. Då kom plötsligt en anonym kommentar som sedan utvecklades hela tiden med extremt viktiga fakta som jag bedömer som mycket trovärdiga. Kommentatorn bekräftade nämligen Mikke Hagenbos misstake att Zunda tornen är Baltikums mind control central med många Must-agenter som gömmer sig där för att kunna tortera och andligt kidnappa folk.

Jag bäddar in Palmeintervjun med mig och be er läsa noggrant kommentarerna där:

jag återger dem även som text här:

CarlB carlb

4 hours ago

Varför gör du inte längre några videos med Mikael Hagenbo? Varför tog Hagenbo avstånd från dig? Varför påstod Hagenbo att du var lierad med djävulen?

.....

Henning Witte henning

4 hours ago

@carlb

Därför att stackars Mikke är under hård MI6 mind control. Han pekade ofta ut för mig två kontorstvillingstorn i Riga nära Swedbanks skrytbygge som den baltiska mind control centralen

......

CarlB carlb

3 hours ago

@henning Zunda Towers

......

Henning Witte henning

2 hours ago

@carlb

Japp, precis! Visste inte att de heter så.

.......

CarlB carlb

2 hours ago

@henning En av mina släktingar arbetar där för MUST. De har lokaler ämnade för rekrytering, avlyssning och tankeöverföring/kontroll. En del av de som sitter där har arbetat för KI.

........

CarlB carlb

2 hours ago

@henning Det var under Peter Wallenbergs tid som man satte upp MUST-aktiviteten samtidigt man tog över det lettiska rättsväsendet med instiftandet av Sthlms Handelshögskola i Riga. Man använde dels KIs specialister inom Sverige, men även amerikanska och tyska för ändamålet. Nästan allt var finansierat av Wallenbergs eller kom ur forskning finansierat av Wallenbergs.

........

Henning Witte henning

för 12 minuter sedan

@carlb

Wauww, allt det där visste jag inte. Men dessa puzzlebitar passar väl på plats. Tusen tack!

.........

CarlB carlb

för 3 minuter sedan

@henning Innan dess hade man lokaler i Solaris och Preses Nems. Där ska, enligt min släkting, finnas ett bunkersystem kopplat mellan Latvijas Televizija och ett underjordiskt högkvarter. Var detta högkvarter ligger vet jag inte. Liknande gäller Vilnius. Det är bland annat telekom infrastruktur och kablar som går från Moskva via Baltikum till Stockholm, avlyssning, övervakning, tankeöverföring (skalärvågsvapen, mikrovågsvapen osv).

........

Henning Witte henning

23 hours ago

@carlb

Tack igen, vilka brisanta och sensationella uppgifter! Och modiga!

Slut på kommentarerna

...........

Det som bekräftar bilden att dessa två torn missbruks för lömska mind control vapnen är att det handlar om två torn som står tät ihop varandra. Mind control använder precis som vår hjärna två strålnings källor som möts fasförskjuten, en s k skalärvågsinterferometer. Interferensmönstret som uppstår när de två skalärvågsstrålarna möts skapar någonting nytt. Det är så vi är kreativa. Positiv som negativ.

 

 

Den Mossad-våldtagna polisen lämnar våldtagna kvinnor och barn alltmer i sticket då Mossad vill det så!

Wednesday, 14 February 2024 07:34

Källa

Den svenska Amnesty International kom med en alarmerande rapport:

KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH VÅLDTÄKT I SVERIGE HAR SVÅRT ATT FÅ TILLGÅNG TILL RÄTTVISA

"Amnesty lämnat in en skuggrapport till GREVIO som bland annat visar att kvinnor i Sverige som utsätts för våld i nära relationer och våldtäkt, har svårt att få rättvisa, upprättelse och även stöd och vård.  .....

Amnestys skuggrapport visar att polisens framgångsrika metoder fortfarande inte implementeras fullt ut. I samtalen med polisregionerna framkom bl.a. att åtgärder som att videofilma målsägandes första vittnesmål sällan görs trots vetskapen om att det första målsägandeförhöret innehåller värdefull information. En annan allvarlig brist som framkommit är att det första polisförhöret med målsägande alltför ofta dröjer. Något som kan ha en väldigt negativ inverkan på överlevarens hälsa och motivation att fortsatt delta i utredningen. Detta försämrar polisens möjligheter att snabbt säkra bevisning vilket i slutänden undergräver brottsoffrens möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

De positiva resultaten har i stort sett avstannat

Polisens tillsynsenhet, som granskat myndighetens satsning på “särskilt utsatta brottsoffer”, kom fram till att första året av satsningen (2020) visade på positiva resultat, däribland kortare utredningstider, ökad lagföring, och en minskning av antalet ärenden som var öppna i över ett år. Den positiva utvecklingen har dock avstannat eller övergått i negativ utveckling under 2021 och 2022. Exempelvis visade granskningen att antalet våldtäktsutredningar som fortfarande var öppna efter 12 månader hade ökat med 65% mellan 2020 och 2022. Utredningar av våld i nära relationer som var öppna efter 12 månader hade ökat med 60%.

– Trygghet och säkerhet handlar inte bara om vad som händer på våra gator och torg utan även inom hemmets väggar. Brott i nära relation, våldtäkt mot vuxna samt vålds- och sexualbrott mot barn utgör cirka 40 procent av alla polisanmälda våldsbrott. Vi ska inte tillbaka till situationen som den var innan polisen beslutade att höja sin ambitionsnivå. Tvärtom, polisens arbete måste stärkas ytterligare. Allt annat är ett oacceptabelt svek mot dem som utsätts säger Katarina Bergehed.

De flesta polisanmäler inte - men söker ändå samhällets stöd

Enligt nationella trygghetsundersökning från Brå uppgav 1,5 procent av kvinnorna (16-84 år) att de utsatts för sexualbrott genom tvång under 2022, vilket motsvarade cirka 64 000 kvinnor. Ytterligare 1,2 procent – motsvarande cirka 52 000 kvinnor, uppgav att de utsatts för sexualbrott genom att gärningspersonen utnyttjat att kvinnan varit i en försvarslös position. 9 635 våldtäkts anmälningar lämnades till polisen 2022. I nästan 9 000 av anmälningarna var offret en kvinna eller flicka.

– Det finns ett stort mörkertal och de flesta som utsätts för våldtäkt och andra sexualbrott polisanmäler inte men många söker samhällets stöd, inte minst inom vården. Då är det viktigt att vården kan identifiera sexuellt våld som en orsak till psykisk ohälsa och erbjuda stöd och behandling. Med rätt insatser och stöd kortas lidandet för patienten som annars riskerar att bli mycket långvarigt. Rätten till hälsa ska självklart omfatta även denna grupp, säger Katarina Bergehed

En kartläggning som gjorts visar att trots många och långvariga kontakter med vården så får inte alla våldtäktsöverlevare den vård och behandling de är i behov av och har rätt till. I sin tidigare granskning av Sverige uttryckte GREVIO oro över att psykologstöd samt traumabehandling inte är allmänt tillgängligt över hela landet. De specialiserade mottagningarna är fortfarande få. Amnesty menar att landets regioner måste säkerställa att alla som utsätts för våldtäkt och annat sexuellt våld måste få tillgång till vård och behandling, oavsett var i landet de bor och oavsett när i tid övergreppen ägt rum."

 

Vi vet från min utredning av Estonia-massmordet som jag gjorde för ca 1000 Estonia-klienter sedan 1996 att huvudorsaken till katastrofen var att Must hade under sin utredning av Palmemordet fått många bevis att Mossad hade infiltrerat den svenska polisen med mycket kriminella metoder. Detta var en krigsförklaring mot Sverige av främmande makt! Musts plan att befria Sverige från extremt korrupta Mossad-poliser förråddes av minst en Mustagent som jag vet vem det är. Detta medförde att samtliga ledande underrättelsetjänster i världen konspirerade mot Sverige för att straffa Musts försök att befria Sverige från den Djupa staten. Under ledning av MI6, som lämnade ett fingeravtryck på vraket, mördades ca 1000 människor och de korrupta Mossadpoliser byttes i hemlighet ut mot civilanställda oviktiga polismedarbetare som omkom. Sedan tog de korrupta Mossadpoliserna över den polisiära Estonia-utredningen för att mörklägga den med mycket kriminell energi!

Sedan dess har Mossad bara förstärkt sitt kriminella grepp om den svenska polisen och hela svenska staten.

 

Update 23.02.2024:

"En poliskvinna kallades till "medvetandegörande samtal" med sin chef efter att ha skrivit en debattartikel om korruptionen och hyckleriet inom polisledningen. Nu kritiserar JO polischefen för att ha kränkt kvinnans yttrandefrihet.  ......

I debattartikeln riktar hon hård kritik mot hyckleriet inom polisledningen och ger flera exempel på korruption och nepotism som sopats under mattan.

"Skulden läggs inte på ledarskapet utan på den som flaggar upp, blåser i visselpipan. Listan kan göras lång. Chefer som gör uppenbara fel, begår brott eller oegentligheter slinker lätt undan. Det dyker lämpligt upp ett projekt som de 'funderar på ett tag, för att sedan tacka ja till'. Efter ett tag tittar de ut i verksamheten igen som inget hade hänt. Den frysbox som vi längst ner i näringskedjan hamnar i, är för all överskådlig framtid. Hur många visselblåsare sitter i frysboxen? Har vi en likabehandling på riktigt?" frågade sig Maria Persson i artikeln.

Efter att debattartikeln publicerats fick Maria Persson snabbt själv uppleva det hon beskrivit. Lokalpolisområdeschefen kallade nämligen in henne till ett "medvetandegörande samtal". Under samtalet uttryckte polischefen sig på olika sätt negativt om att Maria Persson i artikeln kritiserat arbetsgivaren."

 

 

Ricardo Delgado: Covidvaccinerade är cyborgs: ladda ner Bluetooth Scanner App To Test The Vaxxed for MAC Addresses

Saturday, 10 February 2024 04:53

Dr. Ricardo Delgado från La Quinta Columna varnar: Covidvaccinerade är cyborgs, AI:s slutmål. Cyborgs är inga riktiga människor längre!

Om du laddar ner en bättre Bluetooth Scanner App så kan du testa Covidvaccinerade hur de sänder ut MAC addresser. Spökigt!

 

Se även på WTV:

Så kastar du ut dina farliga nanochips, grafenoxid, från vacciner, chemtrails och annan skit ur din kropp;

Banbrytande med David Icke, Delgado, Astrid Stuckelberger grafenoxid men inte mRNA i Covidsprutan med utomjordisk teknologi;