Paris Charlie Hebdo shooting typical mind control operation Update 11 Jan

2015-01-08 04:23

No Muslim with a free mind would be so stupid to kill innocent people in Islam's, Allah's name. It is obvious that the world would react negative to such atrocities. That is no positive PR for Islam. Ask always the question: Who Benefits?

The suspect, Said Kouachi, 34, left his passport in the getaway car, so the police could easily find them. His brother Cherif Kouachi, 32, was not a devout Muslim. He had girlfriends, smoked and drank alcohol.

That is similar to the 9/11 hijackers that allegedly should have kidnapped the airplanes to fly into WTC 1 and 2. We now know that they are innocent Muslims that were used by Mossad and CIA as a patsy to smear Muslims.

Witnesses said that one of the attackers at the scene in Paris yesterday told onlookers, “You can tell the media that it’s al Qaeda in Yemen.”

"Amchai Stein, the deputy editor of Israeli IBA Channel 1, just happened to be at the scene and has been posting photos of the shooting." Aangirfan reports.

We know that Al Qaeda is a product of Mossad and CIA to trigger the Muslim world into a world war with the Christian world.

It is no coincidence that Mossad and CIA also control the horrible mind control technology. That has been developed since more than 60 years and is today so advanced, that you can transform almost every human into what you want, an assassin for example. Russia had perfect technology for that already in the early 50-ies, when American POW's came home from the Korean War as remote controlled killers, so called Manchurian candidates.

It would not be a surprise if one or more of the Charlie Hebdo shooters had received psychiatric treatment. Psychiatry is a secret front for the mind control experimentations.

"These attackers most likely European trained fascist Gladio soldiers or French speaking, NATO trained, ISIS types!"  RINF speculates. "Attack Was Carried Out By Professional “Gladio-Style” Operators".

"How would Charlie Hebdo and other media sites already have a marketing plan within an hour or so of the shooting?" wonders 21st Century Wire: "Who would have had access to inform the shooters about the editorial meetings?"

source;
We don't believe that Commissaire Helric Fredou, 45, committed suicide just in the beginning of the very thrilling job on the killings at Charlie Hebdo

Strange is also that one of the police officers, Helric Fredou (45), who worked on the case Charlie Hebdo shall have committed suicide in the night from the 7th to 8th January 2015. Did he knew to much about the false flag operation? Did he ask the French secret service why they have stopped the surveillance of the alleged perpetrators?

På svenska tack vare översättningen från en trogen White TV tittare:

'Charlie Hebdo'-attentatet i Paris - En typisk 'mind control' operation

Ingen muslim skulle i sitt rätta sinne vara så dum att han dödade oskyldiga människor i Islams el. Allahs namn, för att sedan överlämna sig till polisen. Det är uppenbart att världen reagerar negativt på sådana grymheter och att det ger negativ PR för islam. Ställ dig alltid frågan: Vem har nytta?

Den misstänkte Said Kouachi, 34, lämnade sitt pass i flyktbilen så att polisen lätt skulle kunna hitta 'förövarna'. Hans bror Cherif Kouachi, 32, var inte en hängiven muslim. Han hade flickvänner, knarkade, rökte och drack alkohol.

Det liknar de flygplanskapare som 11 sept. 2001 påstås skulle ha kapat flygplan och flygit in i Twillingtornen i New York. Vi vet nu att 11 sept-muslimeerna var oskyldiga syndabockar, nyttjade av Mossad och CIA för att kasta skulden på muslimer.

Vittnen på plats i Paris igår, talade om att en av angriparna sagt; "Du kan tala om för media att det vi al-Qaida i Jemen."

Aangifan rapporterar att; "Amchai Stein, biträdande redaktör för israeliska IBA Kanal 1, av en 'lycklig omständighet' råkade vara på plats och att han postat bilder från skjutningen.

Vi vet att al-Qaida skapats av Mossad och CIA, i syfte att utlösa ett världskrig mellan den muslimska och kristna världen (se ang. Albert Pike och hans plan för tre världskrig).

Det är ingen slump att Mossad och CIA även kontrollerar den fruktansvärda teknik som benämns 'mind control' (tankekontroll). Denna teknik har sedan mer än 60 år utvecklats och är idag så avancerad att det är möjligt att förvandla nästan varje människa till den personlighet du önskar, t.e.x. en lönnmördare. Ryssland hade redan i början av 50-talet fulländat tekniken, vilket kunde bevitttnas amerikanska krigsfångar återvände från Koreakriget som fjärrstyrda mördare, kallade 'Manchurian candidates'.

Det skulle inte komma som en överraskning om en eller flera av skyttarna från 'Charlie Hebdo'-attentatet, skulle visa sig ha fått psykiatrisk behandling. Detta eftersom psykiatrin utgör en hemlig front för de som experimenterar med 'mind control'.

RINF skriver att
"Attacken utfördes av professionella" Gladio-Style "Operatörer" och antar att "angriparna troligtvis var tränade europeiska fascistiska Gladio-soldater, eller fransktalande, NATO-tränade, ISIS-typer!"

21st Century Wire undrar; "Hur tidningen 'Charlie Hebdo' och andra medier redan inom en timme el. så från skjutningen, kunde ha en utgivningsplan klar?" "Vem skulle ha haft möjlighet att informera skyttarna om redaktionens mötesrutiner?"

Watch also on White TV: Dr. John Hall och Alex Jones bekräftar: Washington shooter Aaron Alexis mind controled;

Colorados Bio-Massmördare James Holmes naturligtvis Mind Controlled;

Toulouse Merah Konspirationen allt tydligare;

Toulouse morden Mind Control?;

Politikerna marscherade utan folket i en avspärrad sidogata i Paris;

Leif GW Persson klipper bort filmdel för att vilseleda SVT:s tittare av Veckans Brott;

The films are showing the situation of modern mind control.