Negativ ränta på bolån, obligationer och hos centralbanker är dödsryckningarna av vårt kriminella finanssystem

Sunday, 01 February 2015 13:37

Negativ ränta betyder att långivaren måste betala pengar till låntagaren utöver själva lånebeloppet. I Danmark har Nordea börjat med negativ ränta för bostadslån. Ja, de betalar kunden en ränta för att den skuldsätter sig med huset hos danska Nordea:

"For første gang har et dansk realkreditinstitut, Nordea Kredit, udstedt et boliglån med en negativ rente, skriver Jyllands-Postens erhvervssite Finans.dk fredag.

Det betyder, at Nordea Kredit i denne uge har måttet betale renter tilbage i stedet for at opkræve dem til en god håndfuld kunder, fortæller boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann til Finans.

- Renten har balanceret omkring 0 i et niveau mellem minus 0,03 procent og plus 0,03 procent. De fleste har betalt en beskeden positiv rente, men der er altså nogle, som har fået en negativ rente. Det er en ganske usædvanlig situation, siger Lise Nytoft Bergmann." rapporterar Danmarks Radio DR.

För banken är en negativ ränta ändå en bra affär, då banken inte lånar ut pengar de har införskaffat av andra utan Nordea gör pengarna själva de lånar ut till kunden. Då bolånetagaren måste pantsätta huset kan det bli en riktig bra affär för Nordea, när huspanten får tas in i banken ifall lånet inte kan återbetalas. Då har kunden blivit av med huset och fått olagliga bluffpengar för huset, som hade ett riktigt värde.

Även obligationernas ränta har blivit negativa. Obligationer är lån till en stat. "Negativa styrräntor och obligationsräntor är inte helt nya begrepp på finansmarknaderna. Bland annat fanns det i Schweiz under delar av 1970-talet vissa negativa styrräntor då centralbanken ville förhindra en förstärkning av schweizerfrancen genom att göra den till en oattraktiv placering. Vad som däremot är nytt är mängden av obligationer globalt som handlas till negativ ränta och att vi nu också har negativa räntor på hemmaplan. Inom EMU finns det obligationer till ett värde av cirka 12 000 miljarder svenska kronor, som handlas till negativ ränta. I Sverige handlas den 2-åriga stats- benchmarkobligationen till negativ ränta (för den som följde svensk ekonomi och svenska finansmarknader under 1970- och 1980-talen måste detta framstå som en anomali).

ECB har en styrränta på 0,05 procent men en inlåningsränta på -0,20 procent. Då ECB genom obligationsköp och utlåning till banker inom EMU området har skapat en stor mängd euros som i ett slutet betalningssystem måste placeras på deras inlåningsränta, så är det inlåningsräntan som är den relevanta räntan där. I förra veckan lanserade ECB ett obligationsköpsprogram som kommer att innebära att mängden pengar som kommer att placeras på deras inlåningsränta kommer att öka med cirka 60 miljarder euro varje månad.

För banker inom EMU området kan det därmed framstå som attraktivt att köpa en tysk statsobligation med relativt kort löptid på, säg, -0,10 procent när alternativet är att placera pengarna hos ECB på -0,20 procent. Det här förklarar varför räntorna är negativa inom EMU området men hur ser kopplingen till svenska statsobligationer ut? Här kan man jämföra situationen med kronförsvaret 1992, inte i samma skala men principen är den samma. För att förhindra att kronan försvagades mot ECUn var Sverige tvungna att ha en högre ränta än ett ECU genomsnitt, för att göra kronan till en attraktiv placering.

När ECB nu ökar penningmängden så riskerar länder, som Sverige, som inte gör det eller inte sänker räntan till nivåer under ECBs en starkare växelkurs då utbudet av euros kommer att öka. En starkare krona skulle förmodligen inte välkomnas av Riksbanken som de senaste tre åren brottats med en alldeles för låg inflation i Sverige. Därför prisar nu marknaden in en sänkning av Riksbankens reporänta med cirka 0,10 procent ned till en nivå på -0,10 procent och ingen kan egentligen säga att reporäntan inte skulle kunna vara ännu lägre. Danmarks Nationalbank har till exempel just nu en inlåningsränta på -0,35 procent och den Schweiziska centralbanken SNB har en styrränta på -0,75 procent.

Då svenska statsobligationer, speciellt vissa lån, är en bristvara kan en köpare av dessa använda dessa som säkerhet för ett lån med en ränta som ofta ligger under reporäntan. För närvarande finns det svenska statsobligationer som kan finansieras på reporäntan -0,20 procent. För en aktör som lånefinansierar sina obligationsköp och förväntar sig en sänkt reporänta kan det absolut vara attraktivt att köpa svenska statsobligationer, speciellt med kort löptid, med negativ ränta." skriver Swedbank.

källa: danska centralbankens, Danmarks Nationalbanks, negativa räntor är idag -0,5%

Den europeiska, danska och schweiziska centralbanken har gjort sig ett namn genom negativa reporäntor. De vill göra valutan så oattraktiv som möjligt för att gynna exportbranschen. ECB påstår att de vill bekämpa deflationstendenser med sin negativa inlåningsränta på -0,20%. Det är dock ren lögn att inflationen skulle vara låg eller obefintlig. Det fuskas nämligen fruktansvärt med inflationsstatistiken. Priser på hus och fastigheter t.ex. räknas aldrig in. Det egentliga skälet för ECB:s negativränta är att de vill tvinga bankerna att låna ut så mycket pengar som möjligt istället för att parkera dem hos ECB: det är en slags Wörgl-tanke över det hela.

16% Of Global Government Bonds Now Have A Negative Yield: Here Is Who's Buying It

Det mörka banketablissemanget kör ett test med hela världen för att se hur länge vårt sjuka finanssystem kan hållas vid liv. Det är ett gigantiskt pyramidspel, som den nye grekiske finansministern nyligen bekräftade. Alla pyramidspel är olagliga och kriminella, och alla pyramidspel måste krascha med matematisk nödvändighet. Frågan är bara, när?

Svaret är förmodligen antingen, när det händer en delkollaps av en stor spelare som drar andra med sig, som Lehman Brothers sept. 2008, eller när systemet inte kan hitta tillräckligt många nya låntagare. Det är ju enbart genom lån att pengar kommer in i samhället. Därför har alla trösklar för att kunna ta lån sänkts den senaste tiden.

Räkna även på de här White TV inslag: Reporäntan till 0 procent bara spel för galleriet;

Islamic Banking överlägsen vårt banksystem;

Libor still manipulated and rigged;

 

You must be logged in to comment.