Politiker och journalister för dumma att ställa viktigaste jobbfrågan: varifrån kommer pengar?

Tuesday, 07 October 2014 19:26

Under valrörelsen ältade politiker och journalister valets viktigaste fråga: hur får vi nya jobb? Hur bekämpar vi arbetslösheten?

Svaren som gavs exempelvis:

- höja skatten, så att staten har mer pengar att göra nyanställningar och jobbsatsningar.

- sänka skatten så att företagen har mer pengar att nyanställa

- öka skuldsättningen av staten

- utvidga Riksbankens målsättning till sysselsättning

- förbättra utbildningen

- lärlingssystem

- tvinga unga att gå till skolan längre

källa

I praktiken vidtas många åtgärder att gömma arbetslösheten med fusk i statistik, långtidssjukskrivningar, förtidspension eller skoltvång. Riktigt illa är också att man gynnar och hyllar idiotiska nationalekonomer (t.ex. Milton Friedman) som påstår, att samhället måste ha en viss grad av arbetslöshet: Non-Accelerating Inflation Rate-of-Unemployment (NAIRU) eller jämviktsarbetslöshet.

Vilket barn som helst kan begripa att jobb hänger ihop med pengar. Utan pengar inga jobb. Då ligger det väl nära till hands att ställa den centrala frågan: varifrån kommer pengarna?

Denna extremt avgörande fråga ställer varken politiker eller journalister. De flesta är så obildade att de inte ens vet varifrån pengarna kommer. De flesta tror från Riksbanken, men det är fel, därifrån kommer enbart kontanterna, ca. 4,2% av våra pengar, samt litet digitala pengar (RIX), alltså mindre än 90% av alla svenska kronor.

Genom att ställa frågan varifrån kommer pengar rör man nämligen vid privatbankernas ömmaste punkt: att de i smyg tillskansat sig makten att göra pengar, trots att detta är olagligt enlig 9:14 Regeringsformen i den svenska grundlagen.

Frågan belyser också att privatbankerna gör pengar, digitala kronor, på ett väldigt egoistiskt sätt: enbart genom att låna ut pengar. Ja, alla pengar som finns i omlopp föddes genom utlåning (även kontanterna). Om alla skulle återbetala sina lån, skulle inte en krona finnas kvar i omlopp, då pengar försvinner, så snart de blivit återbetalda till banken. Därför är alla amorteringskrav dödliga för vårt nuvarande penningsystem. Då skulle det vara ännu mindre pengar hos folket.

Privatbankernas sätt att göra pengar är så till den milda grad egoistiskt att den vållar inflation, bubblor, höga skatter, statsskulder, dyra produkter och ARBETSLÖSHET! Hur det närmare hänger ihop kan ni se i föreläsningen nedan, som bankrättsexperten Henning Witte höll i april 2013 och som spridit sig bra på nätet. Han bjöd in politiker och fackpampar, även finansministern Magdalena Andersson. Men de var så arroganta, att de inte ens svarade.

ENBART en bankreform kan ge oss full sysselsättning, vilket lätt kan åstadkommas om man verkställer förbudet i grundlagen mot privatbankerna att tillverka pengar. Om enbart Riksbanken skulle emittera dem och ge pengar till arbetarna utan att låna ut dem, utan att kräva tillbaka dem med ränta, då kommer vi ha paradisiska förhållanden. Då har vi ingen brist på pengar längre utan brist på duktigt folk. Pengar är nämligen inget annat än en motprestation för samhällsnyttigt arbete, som alla har enats om. Pengar skall därför backas upp med arbete och inte en skuld som idag, eller guld som förr. Pengar skall förstatligas, men inte bankerna.  Se närmare Den Vita Skolan i Nationalekonomi.

I filmen längst ner visas hur någon censurerar hos Google White TV:s inslag om full sysselsättning. Kontrollen gjordes av en slump i samband med Uppdrag Gransknings inslag nyligen om jämviktsarbetslöshet.

Se även på White TV: De hemlighållna skälen för bankernas kontantdödande;

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!;

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Pengar föds enbart som skuld;

Stoppa bankernas olagliga penning utgivning genom kapitaltäckning på 100%;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;