Rysslands mäktigaste vapen mot USA och EU är en bankreform med 100% kapitaltäckning

2014-08-25 20:02

Det kalla kriget mellan USA/EU och Ryssland är i full gång. Risken för ett hett krig är stor och önskad från USA. Då är det föga förvånande att Ryssland nyligen genomförde sin största militärövning sedan Sovjet Unionens kollaps. Över 160 000 soldater, 1 000 stridsvagnar, 70 krigsfartyg och 130 flygplan, inklusive ett okänt antal Tu-95MS-atombomsplan. Inom kort startar den största centralasiatiska militärmanövern i modern tid med Kina, Ryssland och det inre Mongoliet.

Handelskriget slår hårt mot Ryssland och EU, men inte USA och Kanada. Värst drabbat är de östra staterna inom EU som Finland, Balticum, Polen. Men även i Tyskland hotas 50 000 arbetsplatser. För bönderna i Holland var Rysslands importförbud mot grönsaker och frukt droppen, som låter konkursbägaren snart att rinna över i de redan hårt ansträngda tiderna. I Spanien bränner bönderna sin skörd i protest mot de idiotiska Rysslandsanktionerna. Frankrikes regering snubblar och Bryssel är mycket orolig för en ny recession.

Nyligen startade BRICS-länderna med Kina och Ryssland i spetsen för USA farliga konkurrenter till den korrupta IMF och Världsbanken. Rysk olja och gas handlas alltmer i andra valutor än petrodollarn.

Ryssland har flitigt köpt guld som tillsammans med valutareserverna utgör 511 miljarder USD i dagsläge. Guld är pengar inom etablissemanget och därför stärker Ryssland och Kina sin makt med stora guldköp. Men en ny guldmyntfot skulle låta de gamla makthavarna sitta kvar, då de roffat mest åt sig.

källa

Men det för USA och EU farligaste verktyg har Ryssland hittills inte använt: en bankreform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi. Förmodligen har Putin inte tillräckligt med makt för att köra över bakgrundsdrakarna i Ryssland.

1. Men en höjning av privatbankernas kapitaltäckningsgrad till 100%, så att de inte längre kan skapa pengar ur tomma intet (fractional reserve banking) vore det första viktiga steget.

2. De andra vore att den ryska centralbanken emitterar samtliga rubel, inte bara kontanterna utan även de digitala. Viktigt är här att rubel inte tillverkas som skuld, utan ränte- och återbetalningsfria pengar. Rubeln skall backas upp med arbete och inte skulder eller guld.

3. Då den penningutgivande makten är den mäktigaste i samhället, som idag ligger helt okontrollerat hos privatbankerna, bör folket rösta fram vilka som styr den ryska centralbanken (Monetative)

Med ett sådant ärligt penningsystem, skulle Ryssland inte ha någon arbetslöshet, ingen inflation (idag nere i 6,5% jämfört med 36,5 % 1999 innan Putin tog över), ingen statsskuld (idag 8% av BIP, 1999 78%), nästan inga skatter och pengar i överflöde till pensioner, forskning, studenter och hela infrastrukturen. Det skulle bli paradisiska förhållanden.

Skatter behövs i stort sett enbart för att staten skall få in valutor. Men det flesta kan staten köpa med själv producerade pengar, utan skuldsättning. Det blir ett överflöde av pengar och brist på bra arbetare i stället.

Ryssland behöver då knappt låna pengar på marknaden och blir därmed helt oberoende av Wall Street. De extremt låga skatterna gör, att företag kommer att flocka att producera i Ryssland. En mycket nödvändig domstolsreform med betydligt högre och därför mutsäkra löner skulle också kunna genomföras, vilket skulle öka förtroendet för utländska investerare ännu mera.

Genom att privatbankerna inte längre kan parasitera på samhället, har landet en extremt stor fördel jämfört med resten av världen, som har kvar sina virus i finanssystemet, som är det värsta pyramidspelet i mannaminne och som måste kollabera med matematisk nödvändighet.

Visserligen behöver Ryssland importera viktiga saker från Euroland och Dollarland, men de enorma naturtillgångarna kommer alltid att garantera en strid ström med nödvändiga utländska valutor till Ryssland.

Den enda risken är att USA försöker med vapenvåld att förstöra en så befriande bankreform. Men det vapenhotet måste Ryssland ju redan idag leva med.

Om sedan samtliga BRICS-stater reformerar sina banksystem enligt den här föreslagna modellen, skulle USA och EU enbart spela en underordnad roll i världen och så småningom följa efter, då de förlorat all konkurrenskraft.

Se även på White TV: Rysslands centralbank planerar nytt valutasystem mot dollarn;

Olja för guld, nya guldbörser och en konkurrent till SWIFT knäcker USA;

BRICS länderna planerar egen valutafond;