För finansklåparen Magdalena Andersson är inte alla väljare lika mycket värda

2014-12-05 14:18

Magdalena Andersson (S) är en klåpare som finansminister. Hon har ingen aning om finansvärlden, hur bankerna fungerar. Hade hon haft det, skulle hon delat åsikt gällande Vänsterpartiets blygsamma bankreformförslag, som införandet av Glass-Steagall-Act (investmentbanker skiljs åt från vanliga affärsbanker för att ta bort intressekonflikten), skyddet av kontanterna samt höjning av bankernas kapitaltäckningskrav, som idag ligger runt löjliga 8%.

Enbart genom en bankreform kan vi få full sysselsättning. Grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi, White TV:s Henning Witte, bjöd in Magdalena Andersson till sin föreläsning Full Sysselsättning ENBART genom bankreform 2013, när hon fortfarande satt på den hårda oppositionsbänken. Men arrogant som hon är gav hon inte ens ett eko på inbjudan.

Vårt nuvarande banksystem är med flit konstruerat så, att bankerna parasiterar på folket. Det är därför vi har inflation, arbetslöshet och mycket annat samhällsskadligt. Så länge bankernas makt att producera pengar inte ändras kommer ingen politiker att lyckas med sin finanspolitik. Vänsterpartiet och Miljöpartiets Annika Lillemetz är i alla fall på god väg att ställa systemfrågan, precis som många engelska parlamentsledamöter.

Källa: "Borg och Andersson lallar på samma visa"; båda är lika goda kålsupare när det gäller att krama bankerna

Magdalena Andersson förolämpade idag SD: "Det är ett parti som inte står för grundläggande värderingar om att alla människor är lika mycket värda". Hon kallar dem för ett ”nyfascistiskt parti”. I praktiken är det tvärtom:

För Magdalena Andersson är inte alla väljare lika mycket värda. För henne gör det inget att nonchalera SD:s väljare. För henne är det helt OK att nedvärdera dem. De röstade ju bara på SD.

Skönt att hon i praktiken fick sparken av de människor som hon inte tycker är lika mycket värda.

Av samma skäl är det helt odemokratiskt och nedvärderande för minst 13% av Sveriges befolkning, att regelverket ändras i syfte att eliminera SD:s inflytande i Riksdagen skall elimineras.

"Magnus Isberg är docent i stats­vetenskap och tidigare kanslichef i riksdagens konstitutionsutskott. Han varnar för att blanda ihop form och innehåll. Det talas om nya formella regler men handlar i praktiken om att kunna regera landet utan att behöva ta hänsyn till SD.

–?Det är klart att den här diskussionen har kommit upp på grund av Sverigedemokraterna. Skulle man ge sig in och skapa en sådan här reglering, då får man verkligen tänka sig för så att man inte ställer till det för framtiden, säger Magnus Isberg.

Reglerna måste enligt honom vara neutrala i förhållande till politiken. Det vore mycket problematiskt att utforma ett system som egentligen går ut på att stänga ute ett visst parti, menar Isberg.

–?Så kan man inte hantera det här. Det skulle vara allvarligt om man använde beslutsreglerna i riksdagen till att hindra dem att agera. Deras mandat är ju lika mycket värda som andras.
(fet stil genom White TV)

Vill man få SD ur vägen måste det ske med politiska medel, exempelvis genom att besegra dem i ett val, anser Magnus Isberg.
" varnar DN idag.

Se även på White TV: Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

Politiker och journalister för dumma att ställa viktigaste jobbfrågan: varifrån kommer pengar?;

Sensationell bankreform debatt i engelska parlamentet;

I debatten nedan har Oscar Sjöstedt (SD) bättre argument än Magdalena Andersson (S), men tyvärr saknar han förmåga att tänka utanför lådan, dvs. han saknar förmåga att ifrågasätta hela finanssystemet. Ingen tänker på varifrån pengarna kommer ursprungligen i sådana viktiga ekonomidebatter.