Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen

Gold Standard wrong way

2010-10-06 21:49

 

Stephen Zarlenga

2010-10-06 21:24

 

Novemberrevolutionen 1985

2010-10-03 14:45

Med Novemberrevolutionen 1985 menar man att Sverige tog bort begränsningar till bankernas rätt att låna ut pengar till allmänheten. Resultatet blev en extrem ökning av bankernas utlåning till Svenska Folket. Då penningmängden ökade extremt sköt inflationen i höjden. Det intressanta var att så inte var fallet i omvärlden. Tidigare hade Sverige anpassat sig till omvärldens inflationstakt och kunde därmed konkurrera mot andra länder som exportnation. Nu plötsligt var Sverige ensam med en jätteinflation som drev kostnadsläget upp för industrin. Plötsligt blev det dyrare att producera i Sverige vilket vållar problem för exportindustrin.

Det intressanta är att situationen levererar ett mycket bra bevis för att en utökad kreditgivning genom privatbankerna medför en utökad penningmängd i samhället vilket i sin tur vållar inflation.

Resultatet blev Sveriges värsta ekonomiska kris sedan 30 talet. Trots att detta var enkelt att förutse genomfördes avregleringen i november 1985. Detta var ett extremt viktigt steg för Sverige men det blev inte politiskt förankrad. Kjell Olof Feldt, Bengt Dennis och Erik Åsbrink kuppade avregleringen igenom utan att informera statsminister Olof Palme, hans vice Ingvar Carlsson aller styrelseledamöterna i Riksbanken i god tid. Det här är en klassisk konspiration med syftet att knäcka Sverige.

Därför gav Göran Person foten till Erik Åsbrink. Han är en typisk marionet åt de mörka, djävulska krafterna som styr bakom kulisserna. Till råga på allt satt han på två stolar: Han var statssekreterare i Finansdepartementet och ordförande i Riksbanksfullmäktige (styrelsen). Här ser vi klart hur viktigt det är att Riksbanken är oberoende av Regering och Riksdag. Den är en fjärde makt i staten och bör därför ha en sådan position i Grundlagen. Riksbankens ledning bör väljas i allmänna val precis som politikerna väljs i sådana val.

Vi ser ju i den här filmen tydlig vilken makt Riksbanken har. Innan hade Sverige full sysselsättning - därefter en extrem och aldrig skådat arbetslöshet. De nyliberalernas tankesätt att det är ok med ett visst antal arbetslösa är mycket omoraliskt då detta hjälper storkapitalet ut utpressa människorna att jobba för lägre löner.

Enligt den Vita Skolans plan blir ingen arbetslös då staten tar fram de pengar som behövs ifall någon är villig att jobba utan att ett lån tas eller ges. Enbart så undkommer vi ränteslaveriet där arbetslöshet är en aspekt jämte smygexpropriering och annat elände.

Filmen visar också tydligt att journalisten inte förstått var den egentliga orsaken till eländet ligger: i fractional reserve systemet, dvs privatbankernas möjlighet att skpa pengar ur ingenting. För att inskränka detta hade Sverige fram till 1985 regler som stramade åt bankernas utlåning. Detta var bättre än inget men tog inte bort den egentliga orsaken till inflation, ekonomiska kriser och arbetslöshet: Fiat Money !

Se nu en ganska bra dokumentarfilm från SVT:s Kunskapskanal (2004) om Novemberrevolutionen:

 

 

Robert Wensman om bankbluffen

2010-10-03 13:02

 

The secret of OZ del 4

2010-07-16 11:47

The Secret of OZ är en av de mest populära sagor i USA som även
har blivit film flera gånger. De flesta vet dock ej att sagan är ett dålt
budskap om USA:s kamp för sina egna pengar (nu är de i privat ägo
genom Federal Reserve) och en mycket hård kritik mot guldmyntfoten
som bara medförde elände i USA.
Sagan har dock ofta förfalskats för att folk inte skall vakna och inse
hur storkapitalet förslavar dem