Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer > Mind Control MK Ultra

Nanopartiklar stor fara, öppnar för AI, den största faran

2018-01-29 20:46

Nanoteknologi med nanopartiklar, även kallad nanobots, diskuteras knappast. Förmodligen hör begreppet smartdust även hit. Alla ord med smart är hemliga nyckelord som hänvisar till AI, konstgjord intelligens. Läkemedelsverken verkar inte undersöka hälsorisker heller. Nanoteknologin smygs in bakvägen, därför att den är mycket farlig utan kontroll.

En nanometer är en miljarddel meter.

"Det finns i dag nanopartiklar godkända för kliniskt bruk, bland annat magnetiska nanopartiklar av järn­oxid som används som kontrastmedel vid undersökning med magnetkamera   ....  Problemet är  att deras litenhet också gör att nanopartiklar kan åstadkomma oönskade effekter till följd av att de lyckas korsa biologiska barriärer, till exempel blod–hjärnbarriären eller blod–luftbarriären i lungorna [7]. På EU-nivå satsas det stort på nanosäkerhetsforskning, och inte mindre än 50 olika forskningsprojekt har finansierats enbart inom det sjunde ramprogrammet (www.nanosafetycluster.eu). I Sverige startade nyligen projektet MISTRA Environmental Nanosafety, med fokus främst på effekterna av nanomaterial i miljön (www.mistraenvironmentalnanosafety.org). Konsortiet avser bland annat att studera partiklar av volframkarbid (en legering av volfram och kol som ger upphov till ett mycket hårt material) som kan uppstå vid slitage av dubbdäck mot vägbanan, en angelägenhet inte minst på våra breddgrader. " skriver medicin professorn från KI i Läkartidningen.

"Nanomaterial uppvisar sällan eller aldrig en »naken« yta i ett biologiskt system utan de adsorberar i stället olika proteiner och lipider och troligen även and­ra biomolekyler beroende på sin storlek, ytladdning, grad av funktionalisering och så vidare. Denna »biokorona« kan variera beroende på den biologiska miljö som nanopartiklarna hamnar i (blodbanan,  luftvägarna osv), och man kan således tala om en ny biologisk »identitet«. På liknande sätt kan ett ytskikt av organiska och oorganiska substanser adsorberas till nanopartiklarna i naturen.  ....

... man kan fråga sig om vi är på rätt spår, om all denna forskning under mer än ett decennium har gjort att vi nu »förstår« och kan hantera nanomaterial på ett säkert sätt [33]. I Sverige har en nationell plattform för säker hantering av nanomaterial etablerats för att främja kunskapsutbytet mellan akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer (www.swetox.se). Detta är ett steg i rätt riktning, men det är också viktigt att en nationell handlingsplan utvecklas i samklang med internationella insatser inom EU och OECD."

Allt om Vetenskap skriver:

"Att mycket precist kunna skapa material på atomnivå kan resultera i material med helt nya egenskaper, kanske med stor nytta för mänskligheten. Men den snabba utvecklingen av nanotekniken kan enligt forskarna även ställa till med problem och det finns uppenbara risker.
Alla tänkbara industrigrenar påverkas eller ­kommer att påverkas av nanotekniken. Bioteknik, ­informationsteknik, fordonsteknik, livsmedelsteknik, byggnadsteknik och mycket mera. Redan för två år sedan fanns det mer än 300 000 olika typer av nanopartiklar i bruk för bland mycket annat läkemedel, färg, kosmetika, sportartiklar och bilvårdsprodukter. Idag är det ännu fler.
Samtidigt är hälso- och miljöeffekterna av nano­partiklar till stora delar okända och forskningen på området är närmast obefintlig.
Vi vet mycket lite om hur människan på sikt påverkas genom inandning, absorption genom huden och genom konsumtion och matsmältning.
Partiklar i nanostorlek kan ha helt andra egenskaper än naturliga molekyler av samma ämne
.  ......  En okontrollerad utveckling av nanotekniken skulle på sikt kunna medföra katastrofala följder för miljö och hälsa.
Tekniken används dessutom för utveckling av nya, sofistikerade och extremt dödliga vapen­system. Detta är något som många ser som ett skräckscenario
."

källa

Läs även på engelska Express:

Self-replicating Nanobots could DESTROY all life on Earth, warn experts

och på Natural Blaze

Nanochips And Smart Dust – Dangerous New Face Of Human Microchipping Agenda

Ray Kurzweil gör mycket reklam för nanobots i våra hjärnor. Men han är ondskans verktyg. Slutsatsen blir att motsatsen gäller: inga nanobots i våra hjärnor!

Liknande på WTV:

Stor skandal att Mario Draghi och Ray Kurzweil var på Nobelfesten men inte SD inslaget censurerat hos Google/Firefox

Artificial Intelligence (AI) not Artificial, Secret Scalar Waves used;

USA är en bioterrorist med morgellons, neural- och smartdust, chemtrails samt AI som vapen

 

 

Polen diskuterar mind control mycket öppnare än Sverige

2018-01-25 20:45

Polen verkar utveckla sig mer och mer till en fristad för mind control offer. Världens mest kände mind control drabbade, Magnus Olsson från Solna, har varit tvungen att fly från Sverige för att slippa den hemska mind control tortyren dagligen.

Sverige är efter Ryssland och USA världens ledande land att testa och utveckla mind control teknologin, hjärnkontroll slaveriet, sedan 1940 talet. Polen är raka motsatsen.

Polen är jämte andra gamla sovjetvasaller som Tjeckien och Ungern, mycket friare i sin politik. Det märks tydligt på invandringspolitiken och den berättigade kritiken mot Rothschildmarionetten George Soros. Även i f.d. Östtyskland är folket mycket mera nationellt sinnad än i Väst. Merkel fick sina sämsta valresultat september 2017 i Sachsen.

Polen har varit mycket öppnare att diskutera mind control teknologin. T. ex. bekräftade den polske försvarsministern 2016 officiellt att mind control vapen finns och att problemet måste utredas. Magnus Olsson och andra offer kan leva mycket friare och under mindre tortyr i Polen.

Förmodligen beror detta på ett mind control krig mellan Ryssland och USA. Ryssland har länge varit ledande, då de kidnappade Hitlers radartekniker, som då var ledande i världen. Dessutom dammsög Stalin all Nikola Tesla forskning och det fanns ingen direkt konspiration mot skalärvågor i Sovjetunionen. Dessa hemliga vågor används nämligen i mind control sammanhang.

Därför talar mycket för att Putin strålar med sin mind control över gränsen mot många av de forna våldtagna Sovjetdelstaterna, som nu ligger närmast Ryssland. De baltiska staterna får tyvärr inte njuta av denna förmån, då CIA är starkast i Europa just där, i synnerhet i Estland och Litauen. Därför gick dessa kidnappade idiotregeringar med i Euron trots klockrena bevis att detta skadar befolkningen enormt.

Polen och de andra gick inte med i Euron vilket bl. a. medförde att Polens ekonomi är Europas mest blomstrande nu.

källa: http://covertharassmentconference.com/speaker&Ewa_Pawela från polska mind control föreningen STOPZET

Nu gick den statliga och ledande polska TV-stationen TVP1 ut med ett inslag om mind control med två mycket pålitliga och ärliga experter, som White TV känner personligen sedan länge. Detta är en sensation. I Sverige skulle det inte vara möjligt ännu. Fake-news-SVT skulle aldrig ställa upp på det ...

Andra mind control inslag med polsk samband på WTV:

Polske försvarsministern erkänner att mind control offer finns;

Valfusk i Tyskland förmodligen med mind control och hjärntvätt;

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control;

Mind Control diskuteras på polsk TV;

8th February International Day against Mind Control;

 

Öppnar Blockchain för AI och singularitet?

2018-01-18 18:03

källa

Filmen nedan är mycket skrämmande. Den handlar om sambandet mellan blockchain, AI, Bitcoin och RFID-chips. Blockchain anklagas för att underlätta för AI, konstgjord intelligens, att ta makten över planeten och oss människor. Målet är att försalva oss med AI. Då är vi inga äkta människor längre utan bara cyborgs.

I filmen påstås att singularitet redan har uppnåtts 2015. Med detta menas att AI har blivit mäktigare än människorna, intelligentare. Enligt Simon Parkes händer det om 17 månader (i andra filmen nedan mot slutet under frågorna från publiken, säger han att singularitet kommer att uppnås 2020, när mobiltelefonstandarden 5 G har införts, vars syfte är att slussa AI till singularitet.) Enligt Ray Kurzweil/Google får vi singularitet först 2045.

AI är den absolut största faran för oss och planeten!

 

Tack E för filmtipset!

Annat om AI-faran och blockchain på WTV:

Stor skandal att Mario Draghi och Ray Kurzweil var på Nobelfesten men inte SD (inslaget censurerat hos Google/Firefox)

Artificial Intelligence (AI) not Artificial, Secret Scalar Waves used;

NSA skapade och kontrollerar Bitcoin i kampen mot kontanter, guld och silver;

NSA controls Bitcoin. NSA can legally take your Bitcoins with secret codes;

Implantable Killer RFID Chip;

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

BitCoin guru Mr. Rho recommends new cryptocurrency -Titus Coin;

 

 

Scalar Waves Everywhere in Nature, Lentil Clouds

2018-01-07 01:24

Filmen förklarar på ett enkelt sätt vad skalärvågor är och hur de hela tiden kan skönjas i naturen utan att folk är medvetna om det, t.ex.i form av linsformade moln, lenticularis, se bilden ovan

Bilden nedan är så likt ett ufo att den antingen gömmer sig i form av ett moln eller så drar skalärvågorna som ufot använder för sin fri energi till sig ett sådant molnform:

p02x4vxxkälla

(någon djävlas med mig och blockerar uppladdningen av ufo-molnet)

Se även på WTV: Liv byggs med skalärvågor

 

 

Gärningsmannen bakom mordet på mamma i Strömstad oskyldig då under tankekontroll/mind control

2017-12-28 00:00

Idag rapporterade media om mordet på en mamma vid en sommarstuga i Strömstad den 8 september 2017.

"– Han var alltid väldigt tätt intill henne, säger en bekant när hon tillfrågas av polisen om mammans och sonens relation.

Hon och andra anhöriga och bekanta beskriver sonens, som är i 35-årsåldern, förhållande till mamman som speciellt och beskriver hur de gjorde allt tillsammans.

– Det är väl vad många reagerat på, att man inte blir trött på varandra. De går på tur tillsammans, de gör allt tillsammans, ska de med katterna till veterinären kör han, säger en vän till sonen i polisförhör.." skriver AB.

"I september befann sig sonen och mamman i sommarstugan i Strömstad. Plötsligt började de inre rösterna styra sonen – och sa till honom att mamman måste dö. ”Kill her”, sa rösten, enligt sonen. Själv skulle han belönas med sex och pengar.

– Han förklarade att han kom från CIA och Staterna. Han pratade med mig att jag icke behövde oroa mig för pengar eller något. Han pratade på god engelska, det var som att höra på en radio i huvudet, säger mannen i förhören."

"Mannen berättar att han ofta hört röster, men denna gång var rösten på engelska och sa sig vara från CIA. Enligt rösten skulle han få en belöning i form av sex och pengar. Enligt sonen säger rösten att den styr honom med en joystick."

"”Dagen efter förstod han vad som hänt, då han gick ut och såg sin mamma. Känslorna kom fram. Han hade mist en käresta, en nära. Han kände sig lurad i det läget. Han fick inte belöningen, pengar eller flickan”, står det i förundersökningen om hur sonen kände dagen efter mordet." skrev AB den 8 december 2017.

"Nu döms sonen till rättspsykiatrisk vård (av Uddevalla tingsrätt, anm. WTV) med särskild utskrivningsprövning. Enligt en rättspsykiatrisk undersökning som han genomgått lider mannen av en allvarlig psykisk störning, vilket han även gjorde vid tiden för gärningen."

källa

Detta är typiska mind control symptom. Folk fjärrstyrs som med en joystick. Om inte gammelmedia och läkarna inom psykiatrin också fallit offer för fjärrstyrning hade den hemska teknologin bakom tankekontroll blivit känd för en bred allmänhet för länge sedan. New York Times gjorde ett mycket bra jobb om detta i mitten på 1970-talet vilket ledde till den amerikanska Senatens Church-kommittée, som avslöjade CIA:s hemliga och människoföraktande mind control forskning, då under huvudprogrammet MK-Ultra.

Så länge journalister och psykiatriker har den arroganta attityden att mind control inte finns och så länge de blockerar att ta till sig de talrika bevis som grävts fram, så länge mördas och döms oskyldiga.

Det ovan beskrivna fallet är ett skolexempel på hur mind control går till. 35-åringen hade en mycket god relation till sin mor, inget intresse att mörda alltså och erkände genast. Röster i huvudet är för det mesta ingen psykisk sjukdom utan odern teknologi.

Google har mycket blod på sina händer, då de systematiskt censurerar information om mind control.

Se om liknande fall på WTV:

28-årige misstänkte koranlärarmördare under mind control, hjärnkontroll?

19 åringens mord på Ida Johansson, 21, stinker mind control långa vägar;

Aftonbladet medskyldig till mordet på Ida, 21, 19-åringen oskyldig;

Oisín Cantwell (AB) och Olle Zackrisson (SvD) kommenterar Mind Control problemet i Almedalen;

47-årige direktören från Bålsta som åtalas för mord på sin nioåriga dotter var under mind control;

Knivattacken i Norrköping och på Ikea förmodligen mind control;

Jonna Henningsson förmodligen oskyldig, offer för mind control;

Jonas Runnemark, militären som dödade sin familj i Lund, helt oskyldigt offer för mind control;

Vansinnesdåd i Varberg förmodligen tankekontroll/mind control;

Gammelmedia medskyldiga till skolattacken i Trollhättan då de censurerar mind control;

Mind Control föreningen EUCACH:s historiska tal på Almedalen 2015-06-29 12:03

 

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere from Henning Witte on Vimeo.