Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer > Mind Control MK Ultra

Simon Parkes on New Radio Show with Out of This Worlds Ted Mahr, JP under Mind Control?

2018-04-22 20:10

A lot of, for the dark forces, dangerous voices have been silenced during 2017 and 2018. German alternative journalist Dr. Udo Ulfkotte died Jan 2017 under suspicious circumstances and his important alternative News Channel Kopp-Online became useless.

Dec 2018 Swedish alternative journalist Bechir Rabani dies with only 33 years. He is very healthy and the day before he passed away he announced a scoop against mainstream media presstitute Robert Arschberg. Bechir Rabani dies suddenly without any medical reason. The case is covered up by Swedish MSM and the Swedish police.

Feb 2018 Ernst Köwing, known as the Honigmann (Honeyman), dies in a German prison-hospital, without obvious health-reasons. Germany's most visited alternative news blog Der Honigmann sagt is now down.

All cases are obvious murder!

source; Simon Parkes the most important info-source from the secret powers

April 2018 radio host JP from Wolf Spirit Radio cancels his famous radio show with Simon Parkes without giving any intelligent explanation. The reasons published by Simon Parkes are much more convincing. It seems that JayPee either got blackmailed or cracked by mind control technology. Result: the extremely important and popular voice from Simon Parkes is shut down. White TV canceled the Wolf Spirit Radio prenumeration.

Coincidences? Of course not. The last desperate attempts on the free word from the powers that be before they loose control over planet Earth.

Fortunately Simon Parkes found a new radio host in Ted Mahr from Out of This World, beaming out of Seattle in Washington, USA.

The last show from 20th April 2018 is very important. Simon Parkes claims that Donald Trump called Putin one day before the attack on Syria 13/14th April 2018 and tells the Russians what targets the US, UK and France shall attack.

North and South Korea shall reunite, because China and Russia withdrew their back-up for the North.

Finally Simon Parkes reveals that a lot of airplanes spraying chemtrails are reptilian spacecrafts, camouflaging as human airplanes.

P.S.: Simon Parkes announces his new radio show for 29th April 2018

https://m.youtube.com/watch?v=HErbBUpTZZM

Enjoy!

Thanks to K for the important hint!

Click on this link to listen: http://outofthisworld1150.com/guests/simon-parkes/

 

 

Stoppa 5G faran demonstration 2018-04-14 Sergels torg Stockholm ca. 100 deltagare

2018-04-15 14:05

Demonstration mot 5G på Sergels torg 2018-04-14. Den största faran med 5G är spridningen av artificiell intelligens, AI, som syftar till att göra oss alla till cyborgs.

De som ordnade demonstrationen ville tyvärr inte ta till sig info om skalärvågor, vilket medför att de säger fel saker inom fysiken. Det är inte mikrovågor=elektromagnetiska vågor som vållar skadorna från mobilstrålningen. Att mobilteknologin vållar enorma hälsoskador är utom all tvivel. Boven är dock skalärvågorna. Mobilteknologin använder både elektromagnetiska vågor och skalärvågor. Ju lägre andel elektromagnetiska vågor, desto större blir andelen skalärvågor. Så aktivisternas kamp mot de elektromagnetiska vågorna har av okunskap förvärrat situationen, då industrin har hörsammat kravet och sänkt andelen elektromagnetiska vågor.

Problemet är mätningen. De instrument vi har kan bara mäta elektromagnetiska vågor, då de har öppna fältlinjer. Skalärvågor har bara slutna fältlinjer. Vi har tyvärr inte fått tillgång till de hemliga mätinstrument för skalärvågor.

Alla bör sätta sig in i forskningen från Tom Bearden och fysikprofessorn Konstantin Meyl.

White TV:s annonsering av denna demonstration har helt tagits bort från Googlesökningen. Bara kontrollerad opposition går att hitta.

5G varningar på WTV:

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

Cryptocurrency trojansk häst för artificiell intelligens AI när 5G är klar;

 

 

Stockholm demonstration att stoppa 5G 14 april 2018 genom strålskyddsstiftelsen

2018-04-06 19:56

 

källa: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/04/varna-folkhalsan-stoppa-5g-demonstration-i-stockholm/

Svenska Strålskyddsstiftelsen under Mona Nilsson organiserar en demonstration mot spridningen av nya mobiltelefonnätet 5G i Stockholm:

Tid: Lördag 14 april kl 13.15

Plats: Sergels Torg, Stockholm

Arrangörer: Elöverkänsligas Riksförbund, Föreningen Vågbrytaren, Tandvårdsskadeförbundet och Strålskyddsstiftelsen.

"200 vetenskapsmän vill att 5G stoppas

200 vetenskapsmän har vädjat om att stoppa 5G pga allvarliga potentiella konsekvenser för folkhälsan. 5G-appellen har sänts till EU och till den svenska regeringen, miljöminister Karolina Skoog och IT-minister Peter Ericsson. Vi får inte ens besked om ministrarna besvärat sig med att ta del av vetenskapsmännens varningar. Deras underordnade svarar kort och hänvisar i sin tur att de har förtroende för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), en myndighet vars påståenden aldrig kontrolleras och  som under över tio år förringat och bortförklarat de allt starkare bevisen för att mikrovågsstrålningen skadar människors hälsa och miljön. Nyligen har SSM till och med påstått att miljömålet säker strålmiljö skulle vara uppnått förutom gällande solen. Detta trots att strålmiljön är osäkrare än någonsin tidigare!

Hur länge ska vi tolerera denna tvärtom-myndighet som osäkrar strålmiljön?

Riskbedömning om 5G på en kafferast i regeringskansliet?

Regeringens tjänstemän har i samtal och korrespondens med Strålskyddsstiftelsen hävdat att de gjort en riskbedömning av 5G-utbyggnaden. Men den ”riskbedömningen” finns inte som ”samlat underlag” varför den inte kan lämnas ut. Tjänstemannen Per Andersson kunde inte förklara vilket underlag som ingått i ”riskbedömningen” och meddelade även att det helt saknas forskning på effekter av 5G – som om det vore något självklart att ändå verka för en 5G-utbyggnad och exponera hela svenska folket för mer cancerklassad mikrovågsstrålning.

Gjordes riskbedömningen av den omfattande 5G-utbyggnadens konsekvenser för folkhälsa och miljö på kafferasten?

Det är ovärdigt ett land där ”all makt utgår från folket” att regeringen främjar ett så omfattande infrastrukturprojekt som 5G, enbart utifrån industrins intresse, utan att en seriös riskbedömning gjorts i folkets intresse som folket kan få ta del. Detta i synnerhet som 200 forskare och läkare varnar för allvarliga konsekvenser för folkhälsan – i folkets intresse.

Hur länge ska vi tillåta att vårt land styrs utan hänsyn till konsekvenser för människors häsan?" varnar Strålskyddsstiftelsen.

Tack till vaken.se som tipsade sina läsare om detta!

5G varningar på WTV:

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

Cryptocurrency trojansk häst för artificiell intelligens AI när 5G är klar;

 

 

Att sharia-tingsrätten ligger i Solna ingen slump; Populisterna kräver att nämndemän avskaffas

2018-03-05 21:05

 

källa

Aftonbladet släppte igår kväll en praktnyhetsbomb att Solna tingsrätt har författat en av Sveriges mest skandalösa domar till nackdel för den misshandlade kvinnan Maryam Jassem (se första filmen nedan från TV4). White TV hade redan i november 2015 avslöjat Solna tingsrätt med orden:

Värst av alla domstolar är Solna tingsrätt.

White TV:s Henning Witte har haft ett större antal tvistemål inför Solna tingsrätt med bara hårresande domar som resultat och ibland uppläxning av Svea Hovrätt.

WTV skrev då också:

"Är det en slump att det svenska forskningscentret för mind control, KI, sitter just i Solna?"

Nej, naturligtvis inte. KI utpekas gång på gång av mind control experter i Sverige som ondskans centrum för hjärnforskning på människor utan deras samtycke. I Solna finns även centrala delar av The Human Brain Project, EU:s högst betalda forskning någonsin.

Extrem islamism förklaras idag enklast med mind control utövad av de västliga säkerhetstjänsterna för att svartmåla Islam. Detta behövs för den gamla frimurarplanen att starta WW3 mellan Islam och Kristendomen.

Många tunga namn i Sverige som misstänks att ha med mind control att göra bor eller har bott i Solna, Magnus Olsson, Leif GW Persson, Anna Lindhs mördare Mijailo Mijailovic m. fl.. Ju närmare försökskaninerna är, desto enklare.

Shariadomen från Solna beror förmodligen på att mind-control-datorerna inte hade finkalibrerats tillräckligt bra. Programordern är att fria eller döma så mjukt som möjligt när det gäller invandrarmän från Mellanöstern. Så förklaras också enklast att en nämndekvinna kan svika en kvinna. Den största delen av mind control genereras nämligen av extremt avancerade datorer som gärna är under AI kontroll.

------------

Shariadomen från Solna tingsrätt dominerades av två nämndemän från Centerpartiet:

Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson. "Ebtisam Aldebe är en uppmärksammad islamist som i tolv års tid använt sin plattform inom Centerpartiet för att propagera för sharialagar. Partiet har låtit henne hållas och gett henne uppdrag som nämndeman, trots att de känt till hennes åsikter. Aldebe är en invandrare från Jordanien, född 1963, som kom till Sverige under 80-talet." informerar Samnytt. "Samhällsnytt har tagit del av en sammanställning över alla de domar som Ebtisam Aldebe varit med och avgjort i egenskap av nämndeman. Sammanlagt handlar det om 140 mål, varav 134 brottmål och 6 tvistemål de senaste två åren.

Flera av målen hon varit med och dömt i rör grövre brottslighet som grov misshandel, grov kvinnofridskränkning, grov våldtäkt mot barn, grov utpressning och dråp."

"Centerpartiet har känt till Ebtisam Aldebes islamistiska åsikter i tolv års tid – utan att agera. Aldebe kandiderade för partiet redan i riksdagsvalet 2006 och agiterade då öppet för att Sverige borde införa sharialagar. Hon föreslogs som riksdagskandidat så sent som 2014."

"Den irakiske mannens ”familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan”, lyder en annan uppmärksammad formulering i domskälen.

Ett märkligt utlåtande kan tyckas eftersom 37-åringen är flerfaldigt dömd för brott. 2012 dömdes han av Nacka tingsrätt till tre månaders fängelse för misshandel och överträdelse av besöksförbud. Domen fastställdes senare av Svea hovrätt.

Domen från 2012 handlar även den om hur 37-åringen misshandlar en kvinna han har en relation och barn tillsammans med. Bland annat kan man läsa i domen om hur han knuffar in kvinnan i väggen när hon är nyförlöst med kejsarsnitt, hur han slår henne upprepade gånger i huvudet och nacken och hotar både hennes kollegor och hennes granne.

Kvinnan i målet från 2012 är svensk och tvingas efter att ha brutit upp med irakiern bo på skyddat boende. Hon har numera skyddade personuppgifter. Även den åtalade 37-åringens två barn har skyddade personuppgifter enligt en handläggare på Skatteverkets folkbokföringsregister.

Förutom domen från 2012 är den irakiske mannen dömd för ytterligare en misshandel, olaga hot och hot mot tjänsteman. Han har dessutom tre besöksförbud utfärdade mot sig.

Ingenstans i ”shariadomen” från Solna tingsrätt nämns att 37-åringen tidigare är dömd för flera våldsbrott, något som annars är praxis att ta upp i en dom". rapporterar Samnytt.

Brottmålsadvokaten Viktor Banke anser:

Ingen slump att felet i Solnadomen sker hos nämndemännen

".... peka på ett systemfel. För även om den absoluta majoriteten av nämndemännen sköter sitt uppdrag, är det ingen slump att misstagen sker just där. Själva poängen är ju att de inte ska vara skolade i de rättsstatliga principerna, men det är just dessa principer som filtrerar bort tokiga infall. Infall som att i domskäl försöka sig på karakteristik utifrån medborgarskap.

Men nämndemän är folkets representanter, invänder någon. Och så kanske det var en gång i tiden, men idag utgör nämndemännen, som väljs via de politiska partierna, sannolikt en mer homogen grupp än domarkåren.

Och visst finns det faror med att uteslutande låta statliga tjänstemän sköta den dömande verksamheten, kanske i synnerhet med mindre demokratiskt sinnade regeringar vid makten. Exakt vilket system vi bör ha förtjänar en ordentlig diskussion.

Så låt diskussionen börja nu, för så här kan vi inte ha det."

Svenska Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är också upprörd över skandaldomen:

"– Den här domen hör inte hemma i en svensk domstol." säger hon till Expressen. "Hon har länge ifrågasatt det nuvarande nämndemannasystemet samt det faktum att nämndemännen utses från de politiska partierna." skriver Expressen.

"Det är även väldigt svårt att rekrytera nämndmän, något som enligt Anne Ramberg, lett till att de inte alls är representativa för det de ska representera – folket.

– Det blir väldigt mycket pensionärer och unga människor och därmed blir en stor del av befolkningen inte blir representerade i rätten – de arbetsföra. Domstolarna återspeglar inte heller hur vårt samhälle ser ut, mångfalden ......

Anne Ramberg vill även ta bort nämndemännen i de högre instanserna, kammarrätter och hovrätter, där de enligt henne inte fyller någon funktion i och med att de inte längre har uppdraget att ompröva beslut utan i stället överpröva ."

Det nya uppstickarpartiet Populisterna har också avskaffadet av nämndemannasystemet i sitt partiprogram.

Tidigare domarkritik på WTV:

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

Göran Lambertz och många andra domare befaras fallit offer för tankekontroll;

Skandaldom från Susanne Hård, Per - Anders Svensson och Kristian Leijon Hovrätten för Nedre Norrland; domare måste kunna ställas till svars;

 

https://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/245093
 

Avhemligade militärdokument visar att mobiltelefoner kan döda

2018-02-18 22:07

källa

Mobiltelefoner utstrålar både elektromagnetiska vågor, som vi alla känner till, och skalärvårgor, som hålls hemliga, därför att de kommunicerar direkt med vår kropp, som också använder sig av skalärvågor. Kroppen har inga antenner för elektromagnetiska vågor, men många för skalärvågor. Dessutom kan fri energi skickas med skalärvågorna, och det skall vi inte veta heller.

Just i mobiltelefonantennens närfält har den officiella fysiken erkänt, att signalerna virvlar och åstadkommer s.k. brus. Detta är skalärvågor som utbreder sig som virvlar och med olika hastigheter, som vållar bruset.

Mobiltelefonernas teknologi har med flit utvecklats så att den har strålning som är biologisk relevant. Man hade kunnat använda helt andra frekvenser som inte kommunicerar med vår kropp; med andra ord ytterligare en stor konspiration mot mänskligheten.

Liknande ämnen om mobiltelefonernas teknologi på WTV:

Hela vår kropp arbetar med skalärvågor;

Vår kropp är en biologisk dator som arbetar med magnetiska skalärvågor;

Framtidens mobiltelefon sänder med skalärvågor utan batteri;

Förbjud trådlös Internet, WIFI, i alla skolor, attackerar främst flickor;

Medicin professor Olle Johansson varnar för WIFI och mobiltel-strålning;

Mobiltelefonstrålning gör dig ofruktbar och förstör DNA;

Mobiltelefoni orsakar cancer, bi- och fjärildöden;