Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Sovjet överföll de oskyldiga baltiska staterna redan sommaren 1940

2013-04-19 22:55

Den svenska historieskrivningen är rasistisk. Om judiska lidanden får vi veta allt, men att Sovjet Unionen överföll de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen redan sommaren 1940, utan att de hade yppat den minsta aggressionen mot Stalin, förtigs så gott som helt i de svenska historie- och skolböckerna. Även gammelmedia tiger med få undantag. De flesta tror att Baltikum föll först efter att Sovjet drev ut Nazisterna i slutet av 1944.

Den enda ärliga historieskrivare som Sverige har på detta område, är den estniske dissidenten och flyktingen Jüri Lina. Just p.g.a. att han lägger fram sanningen, fortsatte förföljelserna mot honom även i Sverige, ett land som han brukar benämna Sovjetrepubliken Absurdistan. Eftersom Linas noggrant efterforskade fakta håller för varje granskning, så har ingen kunnat beslå honom med lögn.

 

Röda terrorns offer i Tartu, Estland, 1941; Arkiv Jüri Lina

En av orsakerna till Stalins överfall på de baltiska staterna, med massvåldtäkter, den vidrigaste tortyr, massdeportationer och massmord, var Hitlers pakt med Stalin - den s.k. Molotov-Ribbentrop-pakten av år 1939, där diktatorerna delade upp sina intresseområden. I uppgörelsen ingick att Stalin erhöll Finland, Baltikum och östra Polen, medan Hitler fick resterande Polen. Detta var dock en fint av Stalin, vilken redan innan det andra världskriget bröt ut, också ingått en uppgörelse med USA, England och Frankrike. Planen gick ut på att Tyskland förintas i ett trefrontskrig, medan Danmark, Norge och västra Sverige, skulle tillfalla England/Frankrike. Sveriges östra del och Finland, Baltikum och hela Polen, skulle tillfalla Sovjetunionen (se Erkki Hautamäkis bok om Mannerheims privatspion, vilken tystats ner i Sverige). Hitler upptäckte detta och hann 'minuterna' före England, ockupera Danmark och Norge, samt hjälpa Finland att övervinna det sovjetiska anfallet. Men faktum kvarstår; Hitler svek Finland och Baltikum, helt i strid med hans rasistiska åsikter!

 

Offer för den röda terrorn i Kuressaare (Arensburg, Ösel) 1941; arkiv Jüri Lina

En ögonvittnesskildring av en överlevande från massakern i Kuressaare, på den estniska ön Ösel:

"Såvitt jag vet var det bara tre som sköts ihjäl och som senare återfanns i brunnen. Alla andra torterades till döds. De var omkring hundra. Ingen vet exakta antalet. Tortyrmetoderna var många; på en man skar man av läpparna, på en annan näsan, tungan, öronen. Många hade man kokat fötterna på, hos någon ena foten och hos andra båda. Det fanns också offer, från vilkas rygg man skar ut hudstycken och på vilka man band händerna på ryggen med taggtråd. Några stack man ut ögonen på. En kvinna fick brösten bortskurna."

De sovjetiska bödlarna och mästarna i tortyr tilläts av Stalin, att utöva en fruktansvärd terror bland den baltiska civilbefolkningen. Det var därför föga förvånande, att de efter att ha blivit befriade genom Hitlers försorg sommaren 1941 straffade brottslingarna. För detta blir de idag av rasistiska historiker kallade antisemiter. I detta sammanhang skall också hållas i minnet att kommunisterna aldrig befriat något folk.

Se även White TV:s inslag: Churchill förrådde Öst-Tyska upproret 17 juni 1953

 

Eisenhower's Holocaust: USA mördade över 1 milj tyskar EFTER WWII

2013-03-31 17:04

Historieskrivningen är rasistisk. Brott mot tyskar får helst inte nämnas alls eller skall förringas. Nästan alla viktiga frågor rörande andra världskriget (WWII) förfalskas genom lögn. Som bekant skriver segrarna historien och då Tyskland förlorade två världskrig som de inte ville ha eller ens har börjat, så överöses Tyskland och tyskar med lögn även idag. Om man skulle komma med samma lögner mot andra raser, skulle det bli ett ramaskri. Därför är historieskrivningen rasistisk: den diskriminerar och smutskastar tyskar, den mäter med två olika måttstockar.

Källa

White TV tar idag upp ett ämne, som enbart diskuteras på nätet på svenska språket inom Flashback: die Rheinwiesenlager. USA, med deras mäktigaste general Dwight Eisenhower (senare USA:s 34:e president) i Europa, mördade över en miljon tyska krigsfångar, efter att andra världskriget hade tagit slut, i koncentrationsläger som till skillnad från Hitlers inte hade några byggnader eller sanitära anläggningar, utan enbart taggtråd och grymma amerikanska vakter runt stora markbitar; för att inte tala om teater, bordeller eller sjukhus. Där, utan skydd mot vädret, fick tyskarna "leva" och "sova". Mat och dryck vägrades, trots påtryckningar från Röda Korset, som tyckte att USA begick brott mot en rad Geneve- och Haagkonventioner. På det viset fick nästan två miljoner oskyldiga tyskar långsamt törsta och svälta ihjäl i regn och kyla. Vilken högt stående kulturnation USA är, att en sådan massmördare som Eisenhower kan bli president!

Källa: David Icke

Varför är Forum för Levande Historia så tyst om saken? Därför att deras uppgift är att förfalska historien med skattemedel. Dags att stänga butiken och lägga pengarna på samhällsnyttiga saker.

 

 

Dresden Holocaust 13-15 feb 1945 glömd

2013-02-13 11:41

Få vet att de engelska och amerikanska bombningarna av den tyska storstaden Dresden den 13 feb 1945 på kvällen fram till den 15 feb förmodligen var den största massakern på ett ställe som någonsin begicks, det krävde betydligt flera oskyldiga offer än atombomberna som USA kastade på Hiroshima och Nagasaki.

Det fanns inga militära mål kvar i Dresden, men många sjukhus, som hade stora röda korsar på sina tak. I Dresden hade hundratusentals flyktingar, mest kvinnor och barn, sammlats, som ville komma undan den kommunistiska terrorn som den röda armén utförde som vanligt, när de kom in i andra länder, helt oberoende om de låg i krig med Sovjet Unionen eller inte.

Källa

De engelska och amerikanska 650 000 ton fosforbomber orsakade en fruktansvärd eldstorm utan like. Aldrig har så många människor bränts levande. För att lura ut civilbefolkningen ur sina skydd gjorde de engelska och amerikanska massmördarna flera extra långa pauser, så att folk trodde attacken var över. När de sedan lämnade sina skydd så genomfördes nästa attack för att åstadkomma så många grymma mord som möjligt. Efter den sista pausen avslutade amerikanska Mustangs bombningarna genom att prickskjuta civila och brittiska krigsfångar för att komplettera förintelsen av Dresden.

Som vanligt har segrarna efter WWII ljugit om offersiffrorna; när det gäller Tyskar så trycktes siffrorna ner i motsats till andras, som förfalskades uppåt.

Winston Churchill: "Jag vill inte höra förslag om krigsviktiga mål runt omkring Dresden, jag vill höra förslag hur vi kan steka 600 000 flyktingar från Breslau i Dresden." (Minute by A.P.S. of S.-Air Chief Marshal Sir WILFRID FREEMAN; 26. Januar 1945, in: Air Historical Branch File CMS.608)

Se även på White TV:

Dresden Holocaust för 71 år sedan, ingen åtalad ännu

 

Film med nya bevis att Hitler flydde och överlevde i Argentina

2013-01-31 00:38

White TV var tidigt ute att avslöja genom tyska kontakter, att Hitler inte begick självmord i sin Führerbunker 1945 utan lyckades fly, precis som sin andre man, Martin Bormann, som satt på nazisternas pengar. Sedan kom fler och fler bevis att inte bara Hitler hade flydd ut ur det brinnande Berlin utan också vart: Argentina.

Sedan publicerade brittiska forskare nya bevis för samma skandal, men med vissa vilseledande faktorer, för att mörklägga, att USA och England hade gjort en deal med nazisterna: alla nazister som ville lämna Tyskland kunde göra det och gå vart de ville. Som motprestation fick USA atombomben, som Hitler var först med,  och England de av nazisterna från judar och ockuperade länder stulna rikedomarna. Detta är bakgrunden till Project Paperclip, där många nyttiga nazister skyddades och anställdes av CIA, även ärkesvinet Joseph Mengele, som fick fortsätta att tortera oskyldiga i sina vidriga människoförsök, ofta inom mind control. Mengele kallade sig i USA efter WWII för Dr. Green.

Källa: Targeted Individuals Canada

Eftersom det vimlade av nazister inom CIA skickade USA Hoovers FBI till Argentina för att spana efter Hitler, trots att FBI inte skall agera utanför USA i motsats till CIA. Man ville inte göra bocken till trädgårdsmästaren.

Nu produceras en ny dokumentärfilm med nya bevis: "Hitler in Argentina" som skall vara färdig 2014.

"t's been rumored since time-immemorial, or at least since 1945. Yet a new documentary opens up the rumor mill again, saying that Adolf Hitler, did not commit suicide in his Berlin bunker as normally believed, but instead lived his days out in Argentina.

Speaking on Sunday, director/producer Noam Shalev and researcher Pablo Weschler revealed their reasons for believing that their evidence proves -- though not to 100 percent certainty -- that Hitler did not die in 1945." rapporterar examiner.com.

 

 

Sverige hemlig Nato-medlem

2013-01-27 22:09

Alla länder och organ som spelar en viktig roll för Sveriges säkerhet vet, att Sverige är en hemlig NATO-medlem. Julian Assange citeras i DN 2010-12-08:

"Sverige är en hemlig medlem i Nato och döljer underrättelsesamarbete med USA för riksdagen".

"I 'Den dolda alliansen' (av journalisten Mikael Holmström), avslöjas en informell allians med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser med NATO-grannarna Danmark och Norge.
Skandinavien var en enhet med en gemensam fiende: Sovjetunionen. USA såg oss som "NATO:s sjuttonde medlem". I krig kunde amerikansk militär hjälp landa i Sverige inom några dygn."
skriver hans förlag Atlantis.

"Jag och Mikael Holmström är överens om att Sverige under kalla kriget i hemlighet samverkade med Nato i syfte att underlätta hjälp västerifrån ifall kriget skulle komma" menar Ulf Bjereld.

Källa för sheeple bild

De enda som inte vet är svenska folket, the sheeple. Förenklad skulle man kunna säga, att Sverige blev topphemlig medlem i NATO redan 1948, när samarbetet med de västliga säkerhetstjänsterna intensifierades. I gengäld fick Sverige garantier mot ett sovjetiskt anfall, som var ett stort och allvarligt hot på den tiden. Alla visste hur jobbigt och förlustrikt finnarna hade det och vilka ohyggliga brott Sovjetunionen med sina kommunistiska bödlar hade vållat i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. I början av 50-talet byggdes Stay Behind rörelsen upp, en hemlig arm av NATO in i samtliga europeiska länder, som inte låg bakom järnridån.

"I Sverige byggdes den hemliga NATO-armen upp av Tage Erlander som lyckligtvis var en klok man, som insåg kommunismens faror. Han öppnade vägen för CIA-agenten William Colby, som 1951 sändes till Stockholm, för att bygga ut Stay Behind i Sverige. Han blev senare chef för hela CIA. I brist på bättre var man tvungen att ta stridserfarna antikommunister, som på den tiden mestadels var svenskar som hade kämpat mot kommunismen under Hitler i SS-Divisionen Wiking och andra förband, t.ex. finlandsveteraner som stridit under Mannerheim mot Sovjet." rapporterade White TV tidigare.

Den första allmänt synliga väckarklockan kom den 13 juni 1952, när Sovjet sköt ner ett svenskt signaspaningsflygplan, DC 3:an. Sovjet hade all rätt att skjuta ner det svenska planet, då den militära besättningen spionerade åt USA. Sovjetunionen, USA och delar av den svenska regeringen visste, att Sverige arbetade i hemlighet för NATO, bara folket fick inget veta. Med stor sannolikhet överlevde några i DC 3.ans besättning och blev räddade av ryssarna. Men det var den svenska ledningen som förrådde sina landsmän och tog dem inte hem, för att dölja det odemokratiska spelet. Att inte bry sig om sina landsmän, hade man ju redan tränat i samband med Raoul Wallenbergs försvinnande.

Jag vet själv från flera pålitliga källor, att den svenska ambassaden i Helsingfors stod ständigt öppen för amerikansk militär, som hämtade Sveriges terrestriska spaningsresultat mot Sovjet där.

Jag vet från flera svenska militärer, att de jämt har hemliga övningar med NATO, ofta utanför Sverige. JAS Gripen är tekniskt sett fullt kompatibel med NATO. Jag är själv reservofficer i NATO och tycker att det var mycket vettigt av Sverige att ansluta sig, då kalla kriget rådde.

Den 27 oktober 1981 grundstötte den kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten U137 i Gåsefjärden utanför Karlskrona, Whisky on the Rocks. Detta var del av ett hemligt ubåtskrig, där NATO-länder som USA och Tyskland hade sina nästan osynliga båtar med i spelet. Mycket talar för att NATO iscensatte olika incidenter, för att pressa vänster politiker och journalister i Sverige att höja försvarsutgifterna.

Den 28 februari 1986 skakades Sverige fruktansvärt: statsminister Olof Palme blev skjuten på öppen gata. Sådant var otänkbart i Sverige. Jag befann mig då i Bonn och pluggade juridik och minns, hur även jag blev chockad, men jag tyckte att resultatet var bra för Sverige. Först senare begrep jag, att Palme även hade sina goda sidor, som att han vägrade att ge amerikanska vapen felaktiga svenska certifikat och att han som planerad FN-chef ville mäkla fred i Mellanöstern.

Allt tyder på att CIA gav uppdraget till Palmemordet, som verkställdes av den sydafrikanska säkerhetstjänsten i samarbete med NATO:s Stay Behind arm i Sverige, Arla Gryning. Palmemordet var på så sätt delvis ett resultat av det odemokratiska och hemliga samarbetet med NATO. Hade Sverige fått Tage Erlanders andra påläggskalv, doktorn Alf Enerström, istället för Palme, hade Sveriges historia utvecklats mera positiv. Alf Enerström blev hård förföljd av Palme.

Den 28 september 1994 fick Sverige en ännu värre smäll: M/S Estonia förliste med nästan 1000 offer. Aldrig i fredstid hade Sverige förlorat så många medborgare. Det visade sig senare att passagerarfärjan Estonia hade sänkts med flit, förmodligen för att stoppa en militär smuggling av rysk militär spetsteknologi till NATO. Sveriges värsta massmord genom tiderna var ett faktum. Ingen ställdes till svars. Samtliga utredningar blev nerlagda i en internationell konspiration.

Sverige deltar i NATO-aktioner i Irak, Afghanistan, Libyen, snart i Syrien, numera utan att det är bra för landet. Alla länder som deltar där bryter mot folkrätten. Den en gång så viktiga och säkerhet givande NATO har förvandlats till en mardrömsliknande terrororganisation av värsta mått. Det blir dags att NATO ställs under effektiv demokratisk kontroll.

Jag har aldrig kunnat hitta en vettig förklaring, varför alla vet om Sveriges hemliga medlemskap i NATO, men inte svenska folket. Jag har till slut byggt min egen förklaring: Sverige lider hårt under en kommunistisk journalistmaffia. Det finns knappt en journalist, som inte är vänster, fången av sin vänstra hjärnhalva, vilket medför att vederbörande tappar helhetssynen, då inte båda hjärnhalvorna används. Skulle Sveriges toppolitiker eller militären ha erkänt, att de är med i NATO, hade denna journalistmaffia krävt, att dra ner på försvarsutgifterna med argumentet, NATO hjälper oss ändå, ifall Sovjetunionen attackerar oss. Vi kan luta oss mot NATO. Detta hade haft förödande konsekvenser för den viktiga svenska försvarsindustrin med förlust av många jobb och den svenska kompetensen i spetsteknologin. Ur den synvinkeln var det klokt och förståeligt, att man teg om NATO-medlemskapet. Hade Sverige haft fria media, modiga och ärliga journalister, hade detta NATO-hyckleri inte behövt äga rum med all dess negativa och blodiga konsekvenser.

Varför är det då idag, efter kalla krigets slut, så lätt att styra svenska journalister? I Tyskland vet man nuförtiden, att det s.k. Rosenholtz-kartoteket, en del av Stasi-akterna, som hade stulits av CIA, innan folket kom åt resten av Stasis material, har använts av CIA för att utpressa vänsterjournalister. Av Rosenholz-akterna framgår nämligen, att många vänsterjournalister har arbetat för Stasi, den hemska östtyska säkerhetstjänsten. Förmodligen gör CIA samma sak i Sverige, där det vimlar av kommunistiska journalister, som ofta fanns registrerat i Rosenholz-kartoteket. För att CIA inte skall förlora sina utpressningsmöjligheter, förhindras öppen forskning och debatt om Stasis inflytande över Sverige.

I filmen nedan berörs ämnet om Sveriges hemliga NATO-medlemskap litet grand.

Kolla även: Säkerhetstjänsterna samordnar media i Palmespaningen