Prof. Konstantin Meyl the New Tesla

2012-04-25 19:30

Nikola Tesla was the biggest scientific genius in the last century. Today this is Prof. Dr. Konstantin Meyl from Villingen, Black Forrest, Germany. He has not only organized a revival of Tesla but developed his research to mindboggling levels. He detected that every vortex has a counterpart, a so-called potential vortex, being able to form matter. He shows that electrons, protons, neutrinos etc. are double vortexes, without needing a postulate. By that he proofs, that there are two more types of waves besides the already well-known electromagnetic wave (Hertz 1888). Tesla (1899) detected the electric scalar wave and Meyl the magnetic scalar wave, giving access to free energy, huge over unity effects. The magnetic scalar wave, as an aspect of the neutrinos and therefore being quicker than light, is used in all biology, so Meyl can explain how the DNA is sending information and energy as an antenna using a DNA wave.
He describes what electro smog is and how we can avoid this. The cell phone industry, the TV/radio and computer industry and the car manufacturers could revolutionize their products by using scalar waves instead of electromagnetic waves, because they are more healthy, use less energy and have one dimension more to transport information.
And finally Meyl found the unified field theory, which a lot of scientists have searched for since long time ago. Even Einstein did not succeed. He trapped himself in the wrong information that nothing is quicker than light.

The unified field theory states that the field is first, than comes matter. That confirms what well informed circles have noticed since long time ago: it's the thought creating matter.

Watch even these articles on scalar waves and or research from Prof. Meyl: Neutrino Power, DNA-waves, 100 years Scalar Wave Conspiracy, Our Body works with Scalar Waves, Scalar Weapons on 9/11?, Table Top Defender from QuWave shelter for TI's, Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe; Technical proof: Scalar Waves exist; The Growning Earth Part1 and Part 2; Scalar Waves Kill Cancer Cells, sensational progress in cancer treatment; Big Bang Big Bluff; Svarta hål förklaras enklast med skalärvågor och deras neutriner; Junk DNA no Junk at ALL;

Prof. Konstantin Meyl, the modern Tesla

Nikola Tesla var det förra seklets största vetenskapliga geni. Idag är det Prof. Dr. Konstantin Meyl från Villingen i Schwarzwald, Tyskland. Han har inte bara organiserat ett återuppväckende av Teslas idéer, utan också vidareutvecklat hans forskning till häpnadsväckande nivåer. Han upptäckte att varje virvel har en motsvarande virvel, som han döpt till potential-virvel och som har förmåga att skapa materia.

Dr. Meyl visar, utan att behöva ta stöd av någon grundprincip, att elektroner, protoner, neutriner etc., är dubbel-virvlar. Med detta leder han i bevis, att det förutom den redan välkända elektromagnetiska vågen (Hertz 1888), finns två andra typer av vågor. Tesla upptäckte (1899) den elektriska skalära vågen och Meyl dess magnetiska motsvarighet, som öppnar vägen till fri energi och stora överskottseffekter i energi (COP). Den magnetiska scalärvågen, som är en aspekt av neutrinos och därför snabbare än ljuset, används i hela biologin. Meyl kan därför förklara hur DNA, verkande som en antenn, kan sända information och energi, genom nyttjande av en DNA-våg. Meyl förklarar vad elektrosmog är och hur vi kan bli av med detta problem. Telekom- och databranschen, radio och TV-industrin, samt biltillverkarna, kunde få fram revolutionerande produkter om de använde skalärvågor i sina produkter, eftersom dessa vågor är hälsosammare, nyttjar mindre energi och har ytterligare en dimension till förfogande för att transportera information.

Vilken räddning det skulle bli för SAAB, om de började bygga bilmotorer baserade på fri energi. Inga bensinkostnader längre! Tesla körde redan på 30-talet en sådan bil!

Supersnillet Nikola Tesla

Slutligen har Meyl dessutom lyckats hitta den enhetliga fältteori, som mängder med vetenskapsmän letat efter sedan lång tid tillbaks. Inte ens Einstein klarade av detta. Han låste fast sig i sitt felaktiga påstående, om att inget är snabbare än ljuset. Den enade fältteorin visar också tydligt, att fältet var först och utifrån fältet skapades materia, inte tvärtom. Detta bekräftar vad välinformerade kretsar påstått sedan länge: det är tanken som skapar materia.

Titta även på White TV:s tidigare inslag om skalärvågor och liknande: Den stora Skalärvåg-konspirationen, Hela vår kropp arbetar med skalärvågor, Hartmann-och Currylinjer är också skalärvågor, Planeten jord missbruks som vapen, Ryska Väder-vapen, Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte; Tekniska bevis att skalärvågor finns;