Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Frimurare mördade tronföljaren Franz Ferdinand för 100 år sedan

2014-06-28 22:31

källa: Franz Ferdinand med familj. Den 28 juni 1914 blev barnen föräldralösa

Idag för 100 år sedan mördade den 19 årige Gavrilo Princip den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru Sophie von Chotek i den bosniska huvudstaden Sarajevo. Detta anses vara uppstarten till första världskriget. Så är inte fallet. Hemliga makter, med säte i London, England, hade planerat kriget långt innan för att förinta Tyskland och Ryssland, som hade utvecklats alldeles för positivt med de mörka krafternas måttstock mätt.

Den officiella historieskrivningen har förtigit att Princip var frimurare i frimurarorganisationen Det unga Bosnien men tillhörde även logen Pobratim (Brödraskapet) i Sarajevo. Under rättegången mot honom och Nedelko Cabrinovic avslöjades, att den franska frimurarlogen Grand Orient låg bakom mordkomplotten. Den serbiska nationalistorganisationen Svarta Handen var enbart en mellanhand. Konspirationen planerades av frimurare med Radoslav Kasimirovic i spetsen redan 1912 i Paris, skriver Jüri Lina i boken Under Skorpionens Tecken på sidan 236 ff.

"Cabrinovic avslöjade i rätten, att frimurarna hade dömt den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand till döden. Detta fick han veta av frimuraren Milan Ciganovic. Denne överlämnade till den unge Gavrilo Princip den browning som han skulle använda för att begå mordet ......

Attentatsdagen befann sig frimurarnas emissarie Lev Trotskij på ett kafé i Sarajevo, där han lämnade konspiratörerna de sista instruktionerna."

källa:
A 111 118 aka Armistice 11 November ‘18!

Rättegången mot Princip och de andra konspiratörerna med alla frimurarbevis beskrivs i boken "The Sarajevo Trial" (Chapel Hill 1984) från Dolph Owings. En engelsk sammanfattning kan laddas ner här.

Se även på White TV: Jüri Linas Under Skorpionens Tecken Sveriges viktigaste historiebok;

 

Ole Dammegård reveals notorious CIA serial killers

2014-05-26 22:06

"The persons she has identified to me include her own brother, Roland Ottus, for whom she introduced the named “Raoul” and told me he had been involved in the death of MLK.  She also explained that another member of this gang (although she has not used that word) was photographed in front of the Cuban Embassy in Mexico City, where even J. Edgar Hoover himself acknowledged that this person was not the man accused of the assassination of JFK.  According to my source, it was actually Walter Tabinski.  And the most dangerous of these three, Clyde Forshaw, has committed serial murders, if her information is correct, some of which she personally witnessed herself.  I grant that her story is difficult to believe, but she has a mountain of details and other considerations to back it up.

Insofar as she resides in Toronto, she has made repeated efforts to bring these crimes to the attention of the Canadian officials, but to no avail.  She is now pressing the matter, fed up at the apparent corruption, not only from local police but even by the RCMP, whom most of us grew up believing were “the best of the best”, when it comes to law enforcement.  To hear her tell it, however, the truth could hardly be further from the myth.  Last night, during another of our conversations, she explained that one of these guys is also “the Vaulting bandit”, who has robbed several banks, where he has even made the FBI’s list of “Most Wanted”.  According to a headline article in The National Post (22 December 2011), “Vaulting Bandit tops Toronto Police bank robber wanted list”. reported Veterans Today.

Ole Dammegård shares that information.

Watch also on White TV: Konspirationsexperten Ole Dammegård avslöjar CIA/Allen Dulles Operation 40;

Dr. Martin Luther King mördades i en amerikansk konspiration;

Ole Dammegård: Anna Lindh offer för internationell konspiration;

 

På 1950-talet var Sverige inte svårt sjuk som idag

2014-04-22 19:41

White TV ville för en gångs skull ta upp något positivt och glädjande. Då föll tanken på Sveriges glanstid: 1950-talet. Då fanns ingen arbetslöshet som idag, kvinnorna kunde gå säkra på gatorna; idag har Sverige den näststörsta våldtäktsnivån i världen genom den kriminella massinvandringen. Volvo och Saab var svenskt och blomstrade. Försvaret hade det tredje största flygvapnet i världen. Efter Estoniakatastrofen förintades det svenska försvaret till att inte ens kunna försvara Stockholm.

källa

Tack vare Gunnar Sträng, finansminister åren 1955–1976, blev bankerna tuktade, så att deras maktmissbruk var begränsat. När han lämnade Riksbankens styrelse hösten 1985 kuppade Erik Åsbrink, Kjell-Olof Feldt och Bengt Dennis igenom den s.k. novemberrevolutionen genom att köra över Olof Palme och öppnade slussarna för bankernas giriga och obegränsade kreditgivning, vilket ledde till den stora bankkrisen i början på 1990-talet, när Finans AB Nyckeln kraschade.

Under 50-talet byggdes det sociala skyddsnätet ut. Idag rivs det ner. Arbetarna skall jobba för slavlöner igen. Facket förlorar sin makt genom tankekontroll. Storkapitalet tar över igen. Landet skattas ihjäl. På 1950-talet fanns inte den orättvisa momsen.

På 1950- och 60-talet var Sverige berömd för sina vackra flickor. Idag har de snyggaste utvandrat och många lider av övervikt genom skräpmat (Mc Donalds m.fl.) och/eller strålningen från mobiltelefoner och trådlöst Internet.

Dessutom var Sverige en idyll med oförstörda vackra landskap, småskaligt jordbruk och ett förtroende människor emellan att dörrar och amerikanska bilar inte behövde låsas.

Se även på White TV: Sverige bör dra lärdomar från sin glanstid: 1950-talet;

Våldtäkter i Sverige kan enbart minskas när tankekontroll och okontrollerad invandring stoppas;

Feminister för fega att kritisera invandringspolitiken;

Novemberrevolutionen 1985;

 

Oklahoma City Bombing: tidigare av FBI och DEA inbyggda bomber orsakade massakern

2014-04-17 00:00

Den 19 april 1995, två år efter mind control massakern I Waco, sprängdes Murrah Federal Building, med många barn och kvinnor som offer. Media och FBI skyllde på en ensam galning: Timothy McVeigh. Det visade sig att han var under svår mind control / tankekontroll och att hans gödselbomb inte var tillräckligt stark för att åstadkomma de omfattande skadorna. Talrika vittnen och seismologiska mätningar bevisar utan tvivel, att flera bomber sprängdes för att få ner stora delar av Murrah byggnaden.

DEA, ATF och FBI, som hade kontor där, mörklade undersökningen direkt. Inte ens kropparna fick räknas och uppgifterna om vad deras tjänstemän gjorde den dagen är bara lögn. Det gamla vanliga, med andra ord. Naturligtvis pågick samtidigt en övning också.

källa: den modige journalisten J. D. Cash mördades förmodligen av FBI, då han avslöjade för mycket av deras brott i Oklahoma City för 19 år sedan

Den 6 maj 2007 dog den modige journalisten  J. D. Cash, som vi ser i filmen nedan, enbart 55 år gammal i en sjukdom, som med stor sannolikhet orsakades av mind control/skalärvapen. Så länge inte FBI kan visa motsatsen får vi utgå ifrån att FBI mördade / killed J. D. Cash, då FBI förfogar över skalärvapen.

Titta även på White TV:s inslag: Oklahoma bomber McVeigh was Mind Controlled

Vad har 9/11, 7/7, Estonia och Utøya gemensamt? En övning!;

Waco Mind Control operation by super criminal organisation: FBI;

USA misstänks mördad Hugo Chavez då cancer kan induceras med strålningsvapen;

 

Nyligen frisläppta FBI-dokument bekräftar Hitlers asyl i Argentina

2014-04-15 20:59

I mitten på mars 2014 släppte FBI ytterligare nya dokument som bekräftar att Hitler fick asyl i Argentina tack vare att USA ordnade det. Dåvarande OSS (senare CIA) chef Allan Dulles nämns som hjälpande hand till Hitlers flykt.

Källa

Det är anmärkningsvärt att det är FBI och inte CIA som sitter på och släpper bevis på Hitlers överlevnad i Argentina. FBI:s behörighet rör det amerikanska inlandet. Frågor som relaterar till utlandet sköts av CIA. Men eftersom CIA var bemannat med många nazister (Project Paperclip etc.) så gick det inte att lita på CIA i frågor som rör nazister, i synnerhet inte Hitlers flykt till Argentina.

"Approximately two hours later the second sub came ashore and HITLER, two women, another doctor, and several more men ... were aboard. By pre-arranged plan with six top Argentine officials, pack horses were waiting for the group and by daylight all supplies were loaded on the horses and an all-day trip inland toward the foothills of the southern Andes was started. At dusk the party arrived at the ranch where Hitler and his party ... are now in hiding. "
-- FBI File No. 105-410 dated Sept. 21, 1945 on Hitler's Death being faked
" citerar examiner.com

källa

"The documents released by the FBI go on to show that the American government knew Hitler was alive and living in the Andes long after World War II had ended. The newly released documents also show that the director of the OSS, Allen Dulles, provided aid and assistance to the group." rapporterar The Guardian.

Efter att DNA undersökningen av "Hitlers" skalle i Moskva 2009 visade, att det rörde sig om en kvinna, max 40 år gammal, rämnade lögnbyggnaden kring Hitlers självmord. USA gjorde en deal med Hitler: alla nazister kan ta asyl var det vill i världen och i gengäld får USA Hitlers atombomber, som de sedan kastade på Hiroshima och Nagasaki, där det inte fanns militära mål och efter att Japan redan hade givit upp mot USA.

Se även på White TV: Två nya böcker med nya bevis att Hitler gömde sig i Argentina efter 1945;

Tunga argument att Hitler flydde;

Hitler överlevde troligen i Argentina;

Martin Bormanns flykt;

Brittiska forskare bekräftar Hitlers flykt till Argentina;

Film med nya bevis att Hitler flydde och överlevde i Argentina;

Hitlers flykt till Argentina bekräftas av nya fakta;

Hitler hade redan Atombomber;

Hitlers hemligaste vapen: Die Glocke;

USA skyddade och anställde kriminella nazister;

Tyskland ingen suverän stat;