Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Gigantiskt pyramidspel

Hemlösa barn offer för pyramidspelet

2011-09-23 15:29

Sverige har redan sjunkit lågt. Att allt fler barn och ungdomar blir hemlösa är ett resultat av vårt kriminella finanssystem. Det är nämligen värsta sortens pyramidspel av två skäl:

1. Alla pengar föds i form av lån. Detta innebär att penningmängden är lika med alla lån som givits. Skulle samtliga lån återbetalas skulle det inte finnas en krona kvar. Vad värre är: redan från början finns det ingen penningmängd för räntorna som varje lån är belastat med. I början märks inte att vi betalar räntorna med pengar som egentligen borde reserveras för att återbetala lånet med. Men efter många år blir det mer och mer kännbart att pengarna inte räcker till och att vi måste ta nya lån för att kunna betala räntorna för de gamla lån. Känns det bekant? Så är de i alla pyramidspel. I början känns det bra men sedan behövs hela tiden nya offer för att systemet inte skall kollapsa.

Dessa nya lån, som måste tas med tvingande nödvändighet för att komma åt nya pengar, kräver i sin tur räntor vars penningmängd inte finns redan från början o.s.v.. Till slut går det inte att låna mer och de svagaste blir utslagna. Folk blir hemlösa i massor.

2. Inte bara Riksbanken får producera pengar som de flesta tror, utan även alla privata banker  (se Riksbankens svar till mig). Riksbanken har enbart monopol på mynt och sedlar vilka utgör obetydliga ca. 3% av alla kronor som finns. Den stora delen av våra pengar lever enbart i form av datorsiffror i cyberrymden. I Sverige är mörkläggningen kring det här temat så stort att det inte ens finns ett riktigt namn för dessa pengar. Jag fick ta översättningsprogram från det tyska begreppet Giralgeld=bankmedel. Det finns dock ingen vettig definition av det viktigaste begreppet i vår ekonomi: pengar. Inte heller för ordet bankmedel. Och glöm Wikipedia, de är med i konspirationen.

Problemet med att privata banker och kreditmarknadsbolag får föda pengar genom kreditgivning är att de inte har pengarna de lånar ut. De har enbart privilegiet (oktroj) att skriva siffror i sina datorer och bokföra dem på både aktiv- och passivsidan vilket sedan leder till att de har producerat pengar ur tomma intet. De har inte arbetat för pengarna men låntagarna har gjort det när de betalar räntor och amortering. Dessutom brukar bankerna få säkerheter i form av hus, bilar, företag eller annat. När dessa tas av banken har de också fått ärliga, reala värden i utbyte mot sina fuskpengar (även kallad fiat money). På så sett sker en smygexpropriering i vårt penningsystem på sex olika nivåer (se närmare sid 4 i den Vita Skolan av Nationalekonomi) som gör det till den värsta sorten av pyramidspel: den där folk är tvungna att delta!

I ett ärligt finanssystem skulle pengar födas som engångsbetalningar ( s k arbetspengar) ifrån Riksbanken utan att en ränta eller återbetalningskrav är knutna till det. Privata banker skall fråntas privilegiet att producera pengar utan hänsyn till samhället som det är idag. Se närmare reformen hos den Vita Skolan i Nationalekonomi. På så sätt skulle vi inte ha inflation, statsskulder, höga skatter eller arbetslöshet; och inga hemlösa barn.....

 

 

EFSF kan leda till Eurobond

2011-07-22 15:59

Efter kriminella attacker från Wall Street genom att spekulera emot Grekland och sälja grekiska CDS-produkter som George Soros' hedgefonder inte har (naken blankning) och på så sätt blåsa upp mängden av grekiska statspapper, har Euroland  2010 enats för att försvara Euron. Deras instrument heter EFSF. Under en övergångsperiod av tre år skall den ge lån till Euro-länder som har problem att låna pengar på den fria marknaden. Därefter skall den europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, ta över. Målet är att Euro-länderna förlorar sin sista gnutta av finansiell suveränitet: att bestämma över budgeten. Detta är ett avgörande steg till den europeiska superdiktaturen.

I princip är det bra med ett enat Europa för vi måste samla våra krafter mot de stora drakarna som USA och China. Även Indien, Ryssland och Brasilien kan bli farliga konkurrenter. Men vi måste demokratisera Europa. Bort med EU-kommissionen och Rådet. Stärka Europaparlamentet och låt folk inom EU välja sin regering direkt, så som vi har det i medlemsländerna nu.

Nu kommer allt starkare röster som vill ha en Eurobond. Det skall vara möjligt att låna pengar till EU och alla EU-länder ansvarar solidariskt för det. Det är en naturlig konsekvens av att Europa enar sig. Problemet är dock att de rika EU-länderna måste betala ännu mera för de fattiga. De skulle inte ha incitament att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik.

Inom ramen för det bestående systemet är det bra och konsekvent med Eurobonds. Men på sikt skall vi införa en ekonomisk reform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi då det inte kommer att finnas en statsskuld. Det är nämligen helt sjukt att stater eller hela EU lånar pengar från privata banker som tar fram lånen ur tomma intet. Detta leder enbart till inflation, arbetslöshet och smygexpropriering på sex olika nivåer. Alla stater och EU har  ju redan friheten att producera hur mycket pengar de vill med hjälp av sina centralbanker. Varför då skuldsätta sig hos privata banker och betala en ränta till dem???

Se filmen om EFSF som är första steget till Eurobond. Bryssel beslutet från igår, 2011-07-21, att alla EU-länder skall garantera Greklands och andras statspapper, alltså statsskulder mot privata banker, är också ett led mot Eurobond.

http://www.youtube.com/watch?v=wvLGXqQEbIE

 

Pengar föds enbart som skuld

2011-05-21 23:09

Anarchos förlagets hemsida finns en svensk översättning av den amerikanska filmen Money as Debt, som redan togs in på White TV i början av april 2011.

Det är viktigt att förstå att privata banker har rätten att producera pengar utan motprestation, ur tomma intet. Många säger att de trycker pengar men det korreketa uttrycket är att skapa pengar i datorer. De producerar en betydligt större penningmängd än Riksbanken.  Då de enbart ser till sin egen fördel och inte samhällets får vi inflation, då penningmängden vida överstiger bruttonationalprodukten. Om penningmängden anpassas direkt till hur mycket vi har arbetat får vi ingen inflation. Därför skall pengar knytas till arbete och inte till en skuld, som idag, eller till guld eller annat: se den Vita Skolan i Nationalekonomi. Ladda ner texten   den vita skolan i nationalekonomi_rev1.1.doc på enbart 29 sidor.

Riksbankens styrinstrument, reporäntan, är alldeles för avtrubbat. Det sker en viss styrning, då alla pengar föds som krediter, skuld, men det är ändå upp till de privata bankerna hur mycket de vill riskera, hur mycket egna lån de vill skapa. Reporäntans direkta styrning är ju enbart den lilla penningmängden som privata banker lånar hos Riksbanken. En betydligt större penningmängd skapar bankerna själva genom fractional reserve banking.

För att avskaffa privatbankernas smygande förstörelse av samhället skall det utfärdas ett förbud mot att privata banker får producera pengar utan motprestation. Detta skall enbart Riksbanken få göra, precis som de har monopol att trycka sedlar och mynt, som dock enbart är en litetn bråkdel av dagens penningmängd.Tekniskt genomförs förbudet genom att höja bankenas kapitaltäckningskrav från 2 till 100 %. I England höjdes det till 9% efter finanskrisen, men det räcker inte. På så sätt kan bankerna enbart låna ut pengar de verkligen har och ingen behöver befara en uttagsanstormning (bank run). Staten behöver då inte längre garantera spararnas pengar. Då avskaffar vi de privata bankernas möjlighet att kamma hem vinster och bonusar själva men låta skattebetalarna stå för riskerna (moral hazard).

 

 

 

Irland stjäl privata pensionspengar

2011-05-11 19:48

Irland fick i höstats 85 miljarder kr från IMF och EU som räddningspaket. Pengarna gick åt fortare än önskad för att rädda privatbankernas sjuka pyramidspel. Moody's ratade nyligen ner till  "Baa3", samma nivå som Tunisien. Nu plundrar regeringen de privata pensionsspararna för att undvika att ansöka om ett nytt räddningspaket. Detta ökar risken att Irland aldrig kommer att betala tillbaka sina utlandsskulder. Irland har redan flaggat att de inte ens är kappabla ätt betla de ca. 5,8 % ränta på det senaste räddningspaketet. Något som skall tas upp när EU:s finansministrar skall träffas den 16 och 17 maj 2011. Irlands bristande förmåga att sköta sina lån drabbar även Sverige som deltog i räddningspaketet trots att folket röstade nej mot Euron.

 

 

Money comes into society mainly by loans

2010-10-13 22:39

It is a well kept secret that ca. 95% of all money comming into a country has the quality of a loan, a debt. That means there is only enough money to pay back the loan. But to every loan sticks an interest. For that there is no money created, right from the start of the modern money system. Again: if all money in a society only is a loan than that money is only sufficient to pay back the loan. There is no money left to pay the interest. Therefore people have to take a new loan in order to be able to pay the interest for the old loan. This is a Ponzi Scheme (pyramid game) because the system always needs new victims to avoid a collapse. It's the lack of interest money that leads to the economic crisis (together with the Fiat Money created out of thin air). That is the reason why all the Central Banks now (2010) have lowered the intrest rates. The higher the rate the quicker the collapse.

The ca. 5% coins and paper bills are negligible.

In the beginning the Ponzi Scheme is difficult to detect because most of the people/states are not obliged to pay back 100% of their loans. Only therefore it is money left to pay the interest. The problem is that this is money which should be taken to repay the loans.

But in the long run the system can't survive. The interest is raising in an exponential way. To avoid that new loans are created but there is no chance to pay the interest for that new money also: the economic crisis is a fact.

Because the Ponzi i pushed into the whole world it takes time to collapse and be visible: about 80 - 90 years; that was when we had the last world economic crisis: 1929 and the following years.

Watch this little film to get a better understanding how the Banksters fool, expropriate and enslave you: