Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Economic History

Den stora silverkonspirationen banade väg för dagens fuskpengarsystem

2013-01-24 22:20

I nedanstående film ges en kort sammanfattning av USA:s mest kända och ofta filmatiserade sagan The Wizard of OZ. Den är en symbolisk berättelse om USA:s kamp för sina egna pengar och bibehållandet av silver som pengar, den s.k. bimetallstandarden, med de två metaller silver och guld som pengar, vilket hade fungerat någorlunda bra under tusentals år.

Den stora konspirationen mot silver och guld började med grundandet av Bank of England 1694 som privat bank. Där började fusket med att låna ut pengar som banken inte har. På den tiden var guld jämte silver pengar. För att bana vägen för dagens fuskpengarsystem, fiat money currency, började de dolda krafterna först att konspirera mot silvret redan under 1700-talet. Över hela planeten marginaliserades silver som pengar mer och mer. I USA fick det sin höjdpunkt under mitten av 1800-talet. När silvret plötsligt inte få vara pengar längre och utgör ca hälften av de cirkulerande pengar, är det lätt att uträkna, att ekonomin i ett land får problem. Om du har för litet pengar i jämförelse med BNP så får du en deflation. Detta ledde i USA till en djup ekonomisk kris som beskrivs i filmen. Enbart guld som pengar var alltså någonting mycket negativt. Detta är viktigt att känna till för alla som förespråkar guldmyntfoten. I USA svalt folk efter att den rena guldmyntfoten hade införts. Hela valrörelsen i USA 1896 kretsade kring denna fråga och kulminerade i William Jennings Bryans berömda guldkorstalet

William Jennings Bryan, amerikansk politiker under slutet av 1800-talet, som ville ha silvret tillbaka som pengar för att rädda miljontals amerikaner ur svält och fattigdom

Efter konspirationen mot silvret kom den mot guldet. Punktligt till sommaren 1914 slopade nästan alla länder sin guldmyntfot för att övergå till dagens kriminella fiat money system, där privata banker skapar pengar ut ur tomma intet. Detta blev nödvändigt för att kunna finansiera WWI. Den hade annars redan slutat julen 1914, eftersom med bibehållen guldmyntfot hade pengarna inte längre räckt till, att köpa nya vapen.

 

Ingvar Kamprad är en hjälte

2011-09-06 10:24

Ingvar Kamprad måste ha trampat det hemliga etablissemanget på tårna någonstans. Annars går det inte att förklara att han blir utsatt för en häxjakt av de kontrollerade media i många länder. Att SVT slösade värdefull sändningstid på Ingvar Kamprad om saker som varken var särskilt nya eller olagliga var en tankeställare. Varför hämnas etablissemanget på honom?

Jag har ideligen matat SVT:s Uppdrag Granskning med avslöjande information om att sänkningen av M/S Estonia var Sveriges värsta massmord genom tiderna. Lars Borgnäs och Janne Josefson ville inte ta upp det. Med hänsyn till genomslagskraften som Uppdrag Granskning har kan misstanken uppkomma att redaktionen vill skydda en eller flera brottslingar. Sådant kan vara straffbart, 17:11 Brottsbalken.

Kronan av oseriös journalistik kommer nu från Udo Ulfkotte, som har stor makt över tyska Kopp-Verlag. Med titeln: "Djävulen pratar Svenska: Sanningen om IKEA" förolämpar han IKEA som ett "Verbrecher-Imperium" , vilket betyder brottsligt imperium eller brottslings imperium utan att kunna visa ett enda brott. Udo Ulfkotte står tyska BND mycket nära som i sin tur kontrolleras av Mossad. BND, Tysklands motsvarighet till SÄPO, som grundades av nazister har däremot begått åtskilliga brott. Man kan säga att BND är en nickedocka åt Mossad, som inte är Israels säkerhetstjänst (false flagg) utan bankhuset Rothschilds, vilket lätt kan avläsas från att Mossad skadar Israels intressen på ett hemskt sätt.

Ingvar Kamprad och IKEA har gjort så mycket positivt för så många människor att jag tycker att han gott kan kallas för hjälte. Ingen bryr sig om någon har varit kommunist i sin ungdom. Detta tas snarare som en merit. Man skall dock inte glömma att nationalsocialismen och kommunismen har samma brottsliga rötter och liknande resultat då de lanserats av samma etablissemang som Ingvar Kamprad verkar ha retat gallfeber på.

 

 

How the City of London Controls the World Power

2011-06-19 21:52

The City of London is an independent territory in the UK. Even the Queen has to ask permission if she want’s to enter. This I got confirmed by a London taxi driver on my last visit to London. In the City of London the world financial power is concentrated. It’s run by a few key families with one family residing over all the others: the Rothschilds. They are responsible for the huge Ponzi scheme our financial system is, because of two facts:

1. Private banks can create money out of thin air. That leads to a clandestine expropriation on six different levels making the banksters richer and richer.

2. All money coming into circulation is credit. If all credits would be paid back there would be no money. That means that the amount of money necessary for the interest payments does not exist right from the beginning. The system forces always someone to take a new loan in order to pay the interest for old loans.

This Ponzi scheme is the worst of all because there is an inevitable force that someone always needs to take a new loan because the money for the interest must be created by that way. In the beginning the problem is not obvious because nobody has to repay it’s loan directly with 100%. So the money for the interest is taken from the money that is needed to repay the loan itself. But in the long run, after 70, 80 years the problem comes to light. Unfortunately we are living at that time now. Every Ponzi has to collapse by mathematical reasons. Our collapse is very close. Probably already this summer 2011.

 

 

Stephen Zarlengas Money History Book

2010-10-06 21:55

 

Novemberrevolutionen 1985

2010-10-03 14:45

Med Novemberrevolutionen 1985 menar man att Sverige tog bort begränsningar till bankernas rätt att låna ut pengar till allmänheten. Resultatet blev en extrem ökning av bankernas utlåning till Svenska Folket. Då penningmängden ökade extremt sköt inflationen i höjden. Det intressanta var att så inte var fallet i omvärlden. Tidigare hade Sverige anpassat sig till omvärldens inflationstakt och kunde därmed konkurrera mot andra länder som exportnation. Nu plötsligt var Sverige ensam med en jätteinflation som drev kostnadsläget upp för industrin. Plötsligt blev det dyrare att producera i Sverige vilket vållar problem för exportindustrin.

Det intressanta är att situationen levererar ett mycket bra bevis för att en utökad kreditgivning genom privatbankerna medför en utökad penningmängd i samhället vilket i sin tur vållar inflation.

Resultatet blev Sveriges värsta ekonomiska kris sedan 30 talet. Trots att detta var enkelt att förutse genomfördes avregleringen i november 1985. Detta var ett extremt viktigt steg för Sverige men det blev inte politiskt förankrad. Kjell Olof Feldt, Bengt Dennis och Erik Åsbrink kuppade avregleringen igenom utan att informera statsminister Olof Palme, hans vice Ingvar Carlsson aller styrelseledamöterna i Riksbanken i god tid. Det här är en klassisk konspiration med syftet att knäcka Sverige.

Därför gav Göran Person foten till Erik Åsbrink. Han är en typisk marionet åt de mörka, djävulska krafterna som styr bakom kulisserna. Till råga på allt satt han på två stolar: Han var statssekreterare i Finansdepartementet och ordförande i Riksbanksfullmäktige (styrelsen). Här ser vi klart hur viktigt det är att Riksbanken är oberoende av Regering och Riksdag. Den är en fjärde makt i staten och bör därför ha en sådan position i Grundlagen. Riksbankens ledning bör väljas i allmänna val precis som politikerna väljs i sådana val.

Vi ser ju i den här filmen tydlig vilken makt Riksbanken har. Innan hade Sverige full sysselsättning - därefter en extrem och aldrig skådat arbetslöshet. De nyliberalernas tankesätt att det är ok med ett visst antal arbetslösa är mycket omoraliskt då detta hjälper storkapitalet ut utpressa människorna att jobba för lägre löner.

Enligt den Vita Skolans plan blir ingen arbetslös då staten tar fram de pengar som behövs ifall någon är villig att jobba utan att ett lån tas eller ges. Enbart så undkommer vi ränteslaveriet där arbetslöshet är en aspekt jämte smygexpropriering och annat elände.

Filmen visar också tydligt att journalisten inte förstått var den egentliga orsaken till eländet ligger: i fractional reserve systemet, dvs privatbankernas möjlighet att skpa pengar ur ingenting. För att inskränka detta hade Sverige fram till 1985 regler som stramade åt bankernas utlåning. Detta var bättre än inget men tog inte bort den egentliga orsaken till inflation, ekonomiska kriser och arbetslöshet: Fiat Money !

Se nu en ganska bra dokumentarfilm från SVT:s Kunskapskanal (2004) om Novemberrevolutionen: