USA erkänner användandet av utarmat uran i Syrien

Thursday, 16 February 2017 20:26

källa; inte undra på att folk i Irak och Syrien ansluter sig till krafter som vill bekämpa USA för sina extrema brott!

Jag granskar det digitala Aftonbladet minst tre gånger om dagen, för att vara uppdaterad över gammelmedias nyhetsflöde. AB ger den bästa bilden av svensk fulmedia. Men trots detta förekommer det ofta, att viktiga inslag som AB emot alla odds kommer med och som är för en gångs skull negativa för etablissemanget, döljs på något sätt. Så jag missade det här centrala inslaget igår, som jag först läste om på tyska Sputnik, en Putin-kontrollerad kanal, som är bra.

USA har använt utarmat uran i attacker mot IS

"Amerikanska flygvapnet har använt utarmat uran som ammunition mot IS oljelastbilar i Syrien, uppger tidskriften Foreign Policy.

Vapnet innehåller giftigt material som tros orsaka cancer och fosterskador.

Efter att det användes under Irakinvasionen 2003 har amerikansk militär sagt att man ska undvika vapnet.

....

Dessutom finns misstankar om att de som körde IS-lastbilarna vid attackerna var civila, och uppgifter som Oakford samlat in till sitt avslöjande i Foreign Policy gör gällande att lastbilarna heller inte var bepansrade.

– Att använda utarmat uran mot oljelastbilar verkar svårt att försvara militärt med argumentet att det är för att förstöra bepansrade mål. Lastbilarna var uppenbart inte bepansrade och andra högexplosiva vapen hade varit lika lämpliga för uppgiften, säger Doug Weir, ordförande för Internationella koalitionen för att förbjuda uranbaserade vapen till tidskriften.

Risken är också stor att det var civila som drabbades när det radioaktiva avfallet efter explosionerna städades bort, uppger Oakford i artikeln."

källa; källa

Läs hela inslaget på AB.

Detta är en jätteskandal. Tänk om Putin hade använt så extremt skadlig och människoföraktande ammunition mot civila och obepansrade fordon! Då hade alla hos fulmedia i Sverige publicerat det och politikerna samt mind controllade ÖB hade blåst upp sig.

När Ryssland påpekade skandalen tidigare för USA, ljög Pentagon fräckt, som de brukar göra när det gäller deras talrika brott. Att de nu ändrat sig är förmodligen Trumps förtjänst, som allierad sig med de mer positiva krafterna inom den amerikanska militären. De spelade en stor roll i hans maktövertagande.

"British and US government statements that Depleted Uranium is a 'conventional' weapon are contradicted by the facts: Depleted uranium (DU) weaponry meets the definition of weapon of mass destruction in two out of three categories under U.S. Federal Code Title 50 Chapter 40 Section 2302.

Since 1991, the U.S. has released the radioactive atomicity equivalent of at least 400,000 Nagasaki bombs into the global atmosphere. That is 10 times the amount released during atmospheric testing which was the equivalent of 40,000 Hiroshima bombs. The U.S. has permanently contaminated the global atmosphere with radioactive pollution having a half-life of 2.5 billion years.

The U.S. has illegally conducted four nuclear wars in Yugoslavia, Afghanistan and twice in Iraq since 1991, calling DU "conventional" weapons when in fact they are nuclear weapons." skriver Another World Is Possible.

Dags att USA betalar saftiga skadestånd till Irak och Syrien för sina vidriga brott där!

WTV har tidigare läst lusen av USA för deras brott med utarmat uran i Irak 2003:

Faror med Utarmat Uran mörkläggs;

 

You must be logged in to comment.