Sionistisk flyktlingsplan?

Tuesday, 05 January 2016 20:54

av Jan Erik Sigdell

Vad är Sionism? Den internationella stavningen är Zionism. Den är en plan för återupprättandet av Israel, vilket ju redan sedan länge har skett. Men till planen hör också ett långfristigt mål som kan sättas i samband med flyktingsinvasionen.

Om man befattar sig kritiskt med Sionismen blir man snabbt kallad ”antisemit”, vilket är en billig taktik utan en verklig grund. Man måste nämligen skilja mellan äkta judendom och sionism, En stor mängd judar är motståndare till Sionismen och då skulle ju dessa judar också vara antisemiter! Många av dem är också motståndare till staten Israel i sin nuvarande form, eftersom denna stat inte är verkligt judisk utan sionistisk. Sionismen är inte en religiös rörelse utan en sekulär (världslig, icke-religiös) politisk rörelse med mottot: ”Om inte Gud ger oss vårt land, tar vi det oss själva.” Nu har de ju sitt land, men detta är inte nog. De strävar efter återupprättande av det bibliska landet Israel som skall sträcka sig från Nilen i väster till floden Eufrates i öster och från Turkiet i norr ett gott stycke in i Saudi-Arabien i söder. Det slutgiltiga målet är världsherravälde. Som sagt har en stor mängd äkta judar en annan åsikt.

Judendomen är en hedervärd kultur, men om sionismen kan man ha en annan åsikt, som nämnt även inom judendomen. Man kan inte säga att judar är sionister och inte heller att sionister är judar, därför att till sionismen med sin sekulära natur hör många kollaboratörer i andra västerländska kulturer. Även om det skorrar illa för många, kan man faktiskt jämföra skillnaden mellan judar och sionister med skillnaden mellan tyskar och nazister, bara som analogi.

Om man (oberoende av sionismen) kritiserar Israels politik, blir man också snabbt kallad antisemit. Detta är åter en ren strategi. Man kan ju mycket väl ha en äkta sympati för judendomen och dock vara kritiskt inställd till en viss militant rörelse. Ju värre och större, desto mera. Man har uppnått att ha ett sionistiskt land, som dock är väl litet för den stora befolkningen. Det togs till större delen från de tidigare invånarna palestinierna (visserligen med internationellt samförstånd) och nu vill man med folkmördande makt också ta resten av deras område. Därför skall alla palestinier fly eller dö och de ges skulden för detta, bara därför att de vågar att så långt det går försvara sig. Sedan skall det gå vidare enligt planen upprättandet av ett Stor-Israel. Sionisten George Soros har för detta medverkat till en djävulsk plan, enligt vilken helst hela befolkningen i främre Orienten (fr.a. i Syrien, men också i angränsande länder) skall drivas till flykt (eller dö…) – och samtidigt Europa destabiliseras och drivas mot undergång.

Sionismen torde vara mera khazarisk än rent judisk. Khazarerna konverterade under 800-talet till judaismen, varmed en ny gren av judendomen uppstod, vilket den judiske författaren Arthur Koestler (se också en mera kortfattad text på svenska) påvisade i sin omstridda bok The Thirteenth Tribe (översättning: Den trettonde stammen), se också The khazar origin of the Ashkenazim. Sionismens ”Endlösung” är alltså upprättandet av Stor-Israel, jfr. Greater Israel: The Zionist Plan for the Middle East und Eretz Israel HaShlema (”Det återupprättade landet Israel”). För detta mål måste naturligtvis främre orienten först avfolkas, dvs. hela den arabiska befolkningen skall bort. Detta kan bara uppnås i en långsam takt genom krig och folkmord (bl.a. utsvältande av Gaza och palestinska områden inom och angränsande till Israel). Nu kan man verkligen fråga sig om inte det aktuella fördrivandet av flyktingar är ett nytt, gement och människoföraktande men ”av ändamålet helgat” medel i denna avsikt. Soros är uppenbarligen sionist och han har medgivit att han väsentligt har bidragit till denna folkvandring: Soros Admits Involvement In Migrant Crisis: ‘National Borders Are The Obstacle’. Därmed framstår strategin med flyktingstsunamin i nytt ljus. Could George Soros Be Arrested For Crimes Against Europe? – Could? He should be!

Soros är född i Ungern och Ungerns premiärminister Viktor Orbán vet nog väl vad han talar om: Hungarian leader Viktor Orbán: ‘George Soros is fueling refugee crisis in Europé’ (jfr. Duell Viktor Orbán – George Soros). Kritiserad av ledarna för många övriga europeiska länder, torde dock Orbán vara en av de få som verkligen förstår situationen.

Den amerikanske multimiljardären George Soros, betecknad som ”filantrop”, står bakom en aktion med att redan i Turkiet dela ut resehandledningar till flyktingar: ‘Handbook’ For EU-Bound Migrants samt att en speciell Webbsida har inrättats för samma ändamål. Kanske har han också att göra med att ett stort antal flyktingar och ”flyktingar” har falska syriska pass? Han har effektivt satt igång en invasion med människor som ovetande vapen. Och han skall vara ”filantrop”… George Soros Is About To Overthrow The U.S.

Han och andra miljonärer kunde ha använt de pengar de liksom Joakim Anka vältrar sig i till att främja fred och lindra nöd och hunger i världen, men de väljer istället att bidra till att det snarare blir värre…

En video av David Duke handlar om israeliska intressen i samband med flyktingsinvasionen av Europa. Filmen gjordes i maj 2014 och förutspår ovetande den invasion som skulle komma. Men man måste, som ovan nämnt, hålla isär judendom och sionism, vilket Duke inte tycks ha riktigt klar för sig. Det han talar om är egentligen sionismen, som har sitt ursprung fr.a. i det khazariska inflytandet (s.o.), direkt och via organisationer som Illuminaterna. Och hur i sin tur detta kom sig är en annan intressant fråga som leder ända tillbaka till de gamla mesopotamiska kulturerna och deras kilskriftstavlor. Och därutöver till en mycket kontroversiell fråga om huruvida mänskligheten har varit utsatt för inflytande från och manipulationer av utomjordiska civilisationer, ett inflytande som kanske i hemlighet pågår än idag… Många har mycket svårt att tro på sådana möjligheter och vår ”vetenskap” utesluter dem konsekvent. Men om de ändå skulle finnas? Vad blir det då av vår världsbild? Detta blir kanske ett tema för en ny artikel.

 

You must be logged in to comment.