George Soros’ vansinnesplan för den europeiska flyktingkatastrofen

Thursday, 29 October 2015 22:47

av Jan Erik Sigdell:

Den amerikanske multimiljardären George (György) Soros (född 1930 i Ungern som György Schwarz) anses vara en filantrop, men det har kommit fram att han stöder och hjälper flyktingar från främre Orienten och Mellanöstern genom att sprida information om hur de bäst kan ta sig till Europa, vilket med hänsyn till de snabbt växande problemen som detta orsakar här nog måste betraktas som en ensidig filantropi.

Soros har sett till att flyktingarna får böcker (‘Handbook’ For EU-Bound Migrants) som hjälper dem att ta sig till Europa och sedan ta sig vidare här, och han har låtit inrätta en webbsida med ytterligare råd och anvisningar för dem. Massor av flyktingar har falska syriska pass, vilket han kanske också har bidragit till.

Han har nu framlagt en plan för hur situationen i Europa enligt hans mening bör lösas och föreslår att varje asylsökande skall få ett belopp på € 15 000 (SEK 140 000) under vart av de följande två åren för att kunna betala kostnaderna för bostad, hälsovård och studier. EU skulle då förklara sig beredd att ta emot minst en miljon asylsökande varje år – men den nuvarande situationen tyder snarare på att det kan bli ett par miljoner. Detta skulle för EU kunna uppgå till en kostnad av storleksordningen € 30 miljarder om året, om inte betydligt mera. På skattebetalarnas bekostnad…

Sedan skulle EU (dock tillsammans med bl.a. USA) medverka till att 4 miljoner potentiella flyktingar som nu lever i Libanon, Syrien och Turkiet understöds med minst vardera € 5000 årligen, eller totalt € 20 miljarder.

Dessutom skulle då EU tillse att flyktingar kommer till Europa på säkra vägar. Han vågar påstå att om flyktingar har en vettig chans att komma till Europa, skulle de i större utsträckning stanna hemma istället, var han nu kan ha fått den fantasin ifrån.

Han väntar sig att också privata organisationer och företag skulle ha både vilja och råd till att bidra till finansieringen, vilket torde vara en annan av hans fantasier. (Hur vore det om han själv skulle bidraga med några av sina många miljarder?)

Vad han inte tycks begripa är att sådana möjligheter med säkerhet skulle leda till att ”flyktingarnas” antal mångfaldigas, så som myrorna söker sig till honungskrukan. Alla vill ju dit där det finns någonting att hämta…

Mannen är väl nu med sina 85 år möjligen litet senil och kan inte inse den verkliga betydelsen av hans plan, som snarare kan betecknas som rentav mordisk, för den skulle utan tvivel leda till ett totalt och existentiellt sammanbrott av Europa, dess ekonomi och finanser likaväl som dess kultur, värden och traditioner. Slutet av en sådan plan skulle vara den definitiva islamiseringen. Om han dock med fullt förstånd menar vad han säger, måste det i så fall ligga en dold mörk avsikt bakom detta, nämligen att förinta Europa! En avsikt som gör ett zionistiskt intryck. Hatar han oss? Skall vi för hans skull nu gräva våra egna gravar?

Jfr. för övrigt Merkel, Tsipras, Faymann: Their Joint Role In Creating The Migrant Crisis Which Could Destroy Europe, Refugee crisis could lead to EU collapse, says Slovenian PM Cerar samt Secret Memo Reveals Obama’s Effort to Flood Labor Market With Illegals – är det senare kanske någonting som man eftersträvar för Europa?

De som strömmar hit som ”flyktingar” är av olika slag:

- människor som verkligen måste rädda sig från nöd och död, alltså äkta flyktingar som tacksamt tar emot vad de får,

- opportunister som vill utnyttja vår naivitet för att sko sig på vår bekostnad och lockas av blonda flickor som de anser vara ”lovligt villebråd”; de som klagar över att maten inte passar dem och vill bo i en lägenhet istället för tält, barack eller sovsal torde höra till dem,

- brottslingar som söker nya jaktmarker,

- förklädda hemliga aktivister, jihadister och terrorister som vid tillfälle vill ta över makten här och tvångsislamisera oss.

De är inte alls alla från Syrien men från en rad andra länder, men har då falska syriska pass eller inga papper alls. Den stora svårigheten är nu att skilja agnarna från vetet och välvilligt anta de förstnämnda för hjälp och stöd och skicka tillbaka de övriga. Hur skall det gå till? Har Soros alls tänkt på det? Eller passar det möjligen in i en hemlig plan att bland alla de övriga också ett samhällets bottenskrap skall avlämpas till Europa?

Det enda rimliga är att alla som kommer hit som ”flyktingar” inhägnas i bevakade läger för att därifrån sorteras ut, en del för asyl, de andra för att sändas tillbaka. Av dem som får asyl bör krävas att de skriver på en överenskommelse att asylen upphävs vid brottsliga handlingar eller opassande beteende (t.ex. bristande respekt för inhemsk kultur och inhemska lagar). Detsamma bör gälla dem som får europeiskt medborgarskap, som inom en frist på några år skall kunna återkallas på samma grunder.

Det vore inte rimligt att vilja jämföra den aktuella situationen med hur det var när enstaka flyktingar kunde ta sig till Västeuropa från diktaturer i Östeuropa eller när ännu tidigare fr.a. judiska flyktingar kunde ta sig ut ur nazistdominerade områden. Den situationen som vi har nu är helt annorlunda, särskilt med avseende på det bokstavligen dränkande antalet människor av alla de ovan nämnda slagen med en främmande kultur och en religion som de betraktar som en överlägsen rätt till att handla mot våra lagar och normer (bara ett exempel: s.k. hedersmord, som med rätta istället måste kallas skammord). Dåtidens flyktingar var nästan alla verkliga flyktingar med en likartad kultur, medan idag en ”salig blandning” med ringa hänsyn till oss strömmar in i Europa. Att sända tillbaka flyktingsimulanter till hemlandet är någonting helt annat än den skamliga baltutlämningen 1945.

https://secure.marketwatch.com/story/george-soros-heres-my-plan-to-solve-the-asylum-chaos-2015-09-29 och http://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09

 

You must be logged in to comment.