Council on Foreign Relations (CFR) visar att ovaccinerade är friskare än vaccinerade

Sunday, 04 January 2015 18:12

Vaccinationer är del av den stora konspirationen mot alla människor. Homo sapiens skall reduceras till 500 miljoner enligt de hemliga makthavarna. Deras organ Council on Foreign Relations (CFR) gjorde en tabbe. De ville visa att ovaccinerade smittar vaccinerade och bifogade en karta som bevisar raka motsatsen:

källa: http://www.omsj.org/corruption/cfrmap

"The CFR map shows the highest disease outbreaks in the most-vaccinated populations." skriver Office of medical and scientific justice, OMSJ. Läs mera där.

Det är bara idioter som låter sig eller sina barn vaccineras trots att så mycket alarmerande info finns ute!

Se även på White TV:

Samband mellan vacciner och autism whistleblower Dr. Thompson från CDC under hot;

Stora risker med vaccinationer. Jag skulle aldrig vaccinera mitt barn!;

Vacciner mördar: skakad/shaken baby syndrome och fängslade oskyldiga föräldrar som mörkläggning;

Bill Gates vill massmörda 15% av världsbefolkningen med vacciner;

Bill Gates gillar rashygien;

WHO mördar barn med vaccin;

50 Children Paralyzed After New Meningitis Vaccine;

Vacciner = massförstörelsevapen;

 

You must be logged in to comment.