Bill Still kräver i Danmark nytt penningsystem för världen

Saturday, 01 February 2014 22:38

Bill Still är känd för sin mycket sevärda och populära (ranking plats 25) dokumentär The Money Masters, se längst ner, som är från 1996. Han är därmed en av de moderna pionjärerna som kräver ett nytt finanssystem. I talet som han höll på Open Mind Conference i Skanderborg, Danmark, sept 2012, går han även in på sin mycket intressanta bakgrund, som ökar hans trovärdighet. Han kommer även med intressanta nyheter om Nixons Watergate.

källa, USA:s privatägda centralbank FED driver ett kriminellt pyramidspel

Han har dock trots den långa forskningstiden inte fullt ut genomskådat penningsystemet, vilket visar hur listigt det är konstruerat. Bill Still säger att dagens finanssystem är baserat på två pelare som måste reformeras:

1. Staten lånar pengar, vilket måste förbjudas.

2. Privata banker har makten att tillverka pengar, fractional reserve system, vilket måste förbjudas. Staten skall istället tillverka pengar.

Med dessa reformkrav blir mycket bättre, men han lämnar en dörr öppen för att förslavningen av människor genom penningsystemet kan fortsätta. Han säger nämligen inget om att pengar inte skall födas som lån. Med hans lösning skulle staten kunna tillverka pengar genom att låna ut dem till samhället. Då skulle den inbyggda bristen för räntorna finnas kvar, vilket då driver till nya bubblor samt skuld- och ränteslavar. Pyramidspelet skulle vara kvar. Även om staten skulle ge ut räntefria lån, skulle en förslavning finnas kvar, då alla som måste ta lån inte är fria. Som Göran Persson sade: Den som är satt i skuld är icke fri!

Bill Still säger ingenstans att vårt penningsystem är ett pyramidspel. Han säger inte rakt ut, att samtliga pengar föds som skulder. Detta är en mycket allvarlig och livsfarlig brist i Bill Stills arbete. Han borde kräva att pengar inte längre backas upp med skuld eller guld, utan med arbete. Annars är viruset kvar i banksystemet.

Han säger under anförandet att bubblorna i finansvärlden beror på fractional reserve banking, att privata banker kan göra pengar ur tomma intet, fiat money. Detta kan leda till bubblor, om bankerna pytsar in mer pengar i samhället än vad befolkningen har arbetat (BNP), vilket oftast är fallet, men det måste inte leda till bubblor. Den mycket viktigare anledningen till bubblor, som medför överhettningar med tvingande nödvändighet, är skandalen, att alla pengar tillverkas som lån, t.o.m. Riksbankens kontanter. Detta medför med matematiskt tvingande nödvändighet att penningmängden för räntorna inte finns, då den inte skapades; som i spelet hela havet stormar (musical chairs). Bristen på pengar för räntorna tvingar alltid några inom samhället att skuldsätta sig ånyo, för att kunna komma åt pengarna för räntorna. I samma sekund som ett nytt lån tas, kräves nya räntor, som inte finns och som efter en tid kräver en ny skuldsättning o.s.v..

Bristen på pengarna för att kunna betala räntorna ökar exponentiellt och detta är huvudorsaken till våra ständiga bubblor, just nu extremt i Sverige på bostadsmarknaden och i västvärlden på aktiemarknaden.

Det är mycket bra att Bill Still angriper Ron Paul, som vägrade att möta och diskutera med Bill. Han kritiserar alla som förespråkar en guldmyntfot, de som kallas libertarians och/eller anhängare av den Österrikiska Skolan. De har poppat upp med sina Ludwig von Mises Institut världen över. Bill Still kommer här med en mycket avslöjande omständighet: i USA är det Rockefeller Foundation som finansierar dessa Mises-Institut. Den Vita Skolan i Nationalekonomi överensstämmer helt med Bill Still, att den Österrikiska Skolan är kontrollerad opposition av storbankirerna som Rockefeller och Rothschild, för att där ha en reservlösning, när dagens system kollapsar.

Vad Still borde ha tillagt är att de regerande banksters naturligtvis redan har kapat åt sig de största guldmängderna, vilket skulle medföra att de skulle få behålla sin odemokratiska makt. Bill borde dessutom ha nämnt att guldmyntfoten också smygexproprierar, men åt andra hållet. Den vållar en deflation istället för dagens inflation, då det har visat sig, att det jämt fanns för litet guld för att matcha BNP. Se närmare om detta i Henning Wittes bok Den Vita Skolan i Nationalekonomi, som alla kan ladda ner gratis här .

Bill Still borde i sina filmer och föreläsningar visa att dagens penningsystem smygexproprierar folk på sju olika nivåer, vilket medför att klyftorna mellan fattiga och rika blir allt större. Han borde i sitt reformprogram därför kräva att de rika skall återlämna rånbytet till de fattiga, som Den Vita Skolan gör.

Bill Still borde också närmare säga hur staten skall ge ut pengar. Man kan tolka honom så att han tycker att parlamentet eller regeringen skall få penningmakten. (I Sverige ägs Riksbanken av staten i motsats till USA:s FED). Men detta är en föråldrad åsikt. När den amerikanska författningen skrevs var det en stor nyhet, att Montesquieu hade krävt en uppdelning av makten på tre pelare. Idag, 250 år senare, bör vi vänja oss vid tanken, att det är meningsfullt att skapa en fjärde maktpelare, penningutgivningen, i Tyskland kallat för Monetative (efter ekon prof Bernd Senf). Man skall helt enkelt låta Riksbanken ge ut pengar, vilket de ju redan gör idag. Det skall dock inte vara Riksdagen som bestämmer Riksbankens styrande organ utan folket, genom extra val, vart 6. år förslagsvis.

Tack Fritenk, att ni grävde upp Bill Stills danska föreläsning!