Viewing all articles in Financial crisis - way out > White School of Economics

Deutsche Bank dikterar tysk finanspolitik

Monday, 20 June 2011 22:27

Jag har sedan länge hävdat att storfinansen dikterar politiken genom sin enorma rikedom som de hovar in med hjälp av pyramidspelet som är vårt finanssystem. Politikerna är storfinansens marionetter. Nu har t o m ett mainstream medium i Tyskland, ARD (motsvarande SVT 1) avslöjat att finansminister Schäubles och förbundskansler Andrea Merkels förslag för att rädda Grekland blev direkt dikterat av Deutsche Bank. Den tyska regeringen medger att de fått handlingar från Deutsche Bank men bestrider att regeringens hällning i Grekland frågan skulle bero på det. Den tyska oppositionen är upprörd och t o m politiker från Merkels egen regering protesterar.

 

ARD kunde avslöja att storbankens text exakt överensstämmer med regeringens förslag som går ut på att vinna tid så att de privata aktörerna, i synnerhet de tyska bankerna, kan dra sig ur riskabla grekiska engagemang för att välta över förlustrisken till skattebetalarna, även de svenska. Vinsten skall vara privat; förlusten skall socialiseras. Det är därför de spanska och grekiska medborgarna demonstrerar så mycket. The sheeples i Sverige sover dock och betalar i tysthet.

 

Det förra räddningspaketet till Grekland på 110 miljarder EUR hade som huvudsyfte att rädda bankerna, inte Grekland. Man borde istället kapa Greklands skulder radikalt, vilket många förespråkar.

 

Den bästa lösningen vore dock att Grekland reformerar sitt finanssystem enligt den  Vita Skolan i Nationalekonomi : förbjuda de privata bankerna att föda/producera pengar genom att höja kapitaltäckningskraven från dagens två till hundra procent. De 98 % som fattas hos de privata bankerna skall de låna från den grekiska centralbanken och betala ränta för det. Då vänder man på exproprieringen. Enligt ELA reglerna har faktiskt den grekiska centralbanken rätt att ”trycka” egna Euros istället för att låna dem.

Gentemot de utländska bankerna hänvisar man till det olagliga pyramidspelet och skär ner skulderna med 98 %, eftersom den delen av lånet skapades ur tomma intet.

 

För de som kan tyska följer här ARD:s inslag från söndagen den 19 juni 2011:

 

 

 

http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2011/0616/Griechenland.php5

 

 

Tyska Folkpartiet: Finanssystem är Pyramidspel

Monday, 13 June 2011 22:54

Frank Schäffler, Sylvia Canel och Jens Ackermann är tyska riksdagsledamöter för det tyska Folkpartiet FDP (Freie Demokratische Partei). De publicerade den 10 juni 2011:

"Wir ignorieren die Krankheit unseres staatlichen Geldsystems, in dem Geld und Kredit aus dem Nichts geschaffen werden. Dieses Geldsystem hat ein Schneeballsystem aus ungedeckten, zukünftigen Zahlungsverpflichtungen geschaffen. Wie jedes Schnellballsystem wird es früher oder später in sich zusammenbrechen."

På Svenska: "Vi ignorerar sjukdomen i vårt statliga penningsystem; i vilket pengar och kredit skapas ur tomma intet. Detta penningsystem har skapat ett pyramidspel (Schneeballsystem) av obesäkrade, framtida betalningslöften. Som varje pyramidspel så måste det kollapsa för eller senare."

Detta överensstämmer precis med analysen av den Vita Skolan i Nationalekonomi. Min  minibok om det kan laddas ner  här.

Se ett intervju med Frank Schäffler på tyska från april 2010:

 

 

Money Supply created by Federal Government

Tuesday, 05 April 2011 00:01

The former US Treasury analyst Richard C. Cook tells us in this film, part six of six, that money should only be created/born by the Federal US Government through direct spending and lending of money as was done with the Greenbacks from Abraham Lincoln, which has been  the reason why the banksters murdered him.

I personally would prefer that creating new money is not done by the Government but only  the Central Bank  which should be State owned, as in North Dakota,  independent from the Government and controlled by the people by direct elections every five years. If the Government gets the power over the money they could be tempted to missuse it in order to get reelected. The elections for the Central Bank have a controlling function, and I think people will understand that.

 

 

Bank Credit is Money out of Thin Air

Monday, 04 April 2011 23:30

The former US Treasury analyst Richard C. Cook tells us in this film, part four of six, that all credit given by banks or central banks nowadays i is money made out of thin air, as John Maynard Keynes puts it.

 

 

Ireland Central Bank (CBI) makes its own Euros

Tuesday, 01 March 2011 00:00

It's a sensation and the third time a Central Bank (NCB) in the Euro region (EMU) sidesteps the rules and issues it's own money in form of Euros. In case of emergency the Euro-system allows in Article 14.4 of the Statute of the ESCB and the ECB each central bank to make own Euros instead of the ECB, called the Emergency Liquidity Assistance (ELA). The ECB has a veto right if the Governing Council finds, by a majority of two thirds of the votes cast, that ELA interferes with the objectives and tasks of the ESCB.

This veto threat forced Ireland to accept the cruel help conditions from the IMF and ECB in the end of 2010.

The costs and liabilities arising from ELA support are not pooled or shared by the other members of the Eurosystem.

One of the big problems with the Euro is that the countries loose the power to issue their own money when it is needed, and the need comes up in all nations because the lack of money for the interest payments. If they keep to the rules they have to ask for a loan from the ECB, IMF or private banks. But they lost the possibility to make their own Euros because the ECB wants the total controll how much Euros are circulating. The consequence is that a nation really can get bankrupt because they lost the possibility to make their own money.

So it is historical that the Central Bank of Ireland doesn't give a damn about the crazy rules (they acceptet inadequate collateral) and acts as it should act right from the beginning: issuing it's own money. Congratulations to the peopble in Ireland beeing responsible for that. I hope other countries will follow. The problem is of course that ELA speeds up the inflation of the Euro.

Read the article in the Irish Indipendent.

Other intresting article in Nama Wine Lake