Viewing all articles in Practical conspiracies

Estonia-kammaråklagaren Karolina Wieslander bör åtalas för grovt tjänstefel! Bevis att Estonia-abolition är lögn

Friday, 16 February 2024 09:39

 

"Åklagaren har i dag beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen – och inte heller inleda någon ny förundersökning – rörande Estonias förlisning. Enligt åklagaren finns inget som tyder på att brott har begåtts." skriver ofria Fria Tider.

Lögn-Ekot kom också med ett maktslickande inslag: Åklagaren: ”Inga tecken på yttre skador på Estonia”

Den officiella utredningen om Estonia som inleddes 2020 efter Evertssons sensationella dykningsbilder från 2019 är inte klart ännu. Bl a saknas metallanalyser. Att redan då lägga ner förundersökningen är grovt tjänstefel av kammaråklagaren Karolina Wieslander. Hon borde sparkas med omedelbar verkan!

Dessutom bör åklagaren ha tagit kontakt med Jutta Rabe som sitter på fem positiva spräng-utredningar av metallbitar från Estonias vrak som hon lyckades svetsa loss augusti 2000, vilket medförde att korrupta svenska åklagare nekade henne inresa i Sverige.

Naturligtvis kan vi inte vänta oss ärliga resultat av den nya lögnkommissionen heller. De har redan fördröjt utredningen med över tre år, värre än lögnhalsarna från JAIC!

Att åklagaren nu inte vill starta den andra förundersökningen bevisar entydigt att ryktesspridningen om abolition är fake news och Estonia-massmördarnas våta dröm!

Först när Reptiloiderna har utplånats från jorden och vårt solsystem kan Estonia-sanningen komma fram eftersom den ursprungliga Must-tanken var att ta deras makt ifrån Sverige.

 

Se även på WTV:

M/S Estonias nya Haverikommission ljuger värre än JAIC, Tallinn pressträff 23-01-23;

Följande ska åtalas för skyddande av Estonia-brottslingarna, massmördarna;

 

Den andra filmen har censurerats bort hos SwebbTube!

 

Den Mossad-våldtagna polisen lämnar våldtagna kvinnor och barn alltmer i sticket då Mossad vill det så!

Wednesday, 14 February 2024 07:34

Källa

Den svenska Amnesty International kom med en alarmerande rapport:

KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH VÅLDTÄKT I SVERIGE HAR SVÅRT ATT FÅ TILLGÅNG TILL RÄTTVISA

"Amnesty lämnat in en skuggrapport till GREVIO som bland annat visar att kvinnor i Sverige som utsätts för våld i nära relationer och våldtäkt, har svårt att få rättvisa, upprättelse och även stöd och vård.  .....

Amnestys skuggrapport visar att polisens framgångsrika metoder fortfarande inte implementeras fullt ut. I samtalen med polisregionerna framkom bl.a. att åtgärder som att videofilma målsägandes första vittnesmål sällan görs trots vetskapen om att det första målsägandeförhöret innehåller värdefull information. En annan allvarlig brist som framkommit är att det första polisförhöret med målsägande alltför ofta dröjer. Något som kan ha en väldigt negativ inverkan på överlevarens hälsa och motivation att fortsatt delta i utredningen. Detta försämrar polisens möjligheter att snabbt säkra bevisning vilket i slutänden undergräver brottsoffrens möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

De positiva resultaten har i stort sett avstannat

Polisens tillsynsenhet, som granskat myndighetens satsning på “särskilt utsatta brottsoffer”, kom fram till att första året av satsningen (2020) visade på positiva resultat, däribland kortare utredningstider, ökad lagföring, och en minskning av antalet ärenden som var öppna i över ett år. Den positiva utvecklingen har dock avstannat eller övergått i negativ utveckling under 2021 och 2022. Exempelvis visade granskningen att antalet våldtäktsutredningar som fortfarande var öppna efter 12 månader hade ökat med 65% mellan 2020 och 2022. Utredningar av våld i nära relationer som var öppna efter 12 månader hade ökat med 60%.

– Trygghet och säkerhet handlar inte bara om vad som händer på våra gator och torg utan även inom hemmets väggar. Brott i nära relation, våldtäkt mot vuxna samt vålds- och sexualbrott mot barn utgör cirka 40 procent av alla polisanmälda våldsbrott. Vi ska inte tillbaka till situationen som den var innan polisen beslutade att höja sin ambitionsnivå. Tvärtom, polisens arbete måste stärkas ytterligare. Allt annat är ett oacceptabelt svek mot dem som utsätts säger Katarina Bergehed.

De flesta polisanmäler inte - men söker ändå samhällets stöd

Enligt nationella trygghetsundersökning från Brå uppgav 1,5 procent av kvinnorna (16-84 år) att de utsatts för sexualbrott genom tvång under 2022, vilket motsvarade cirka 64 000 kvinnor. Ytterligare 1,2 procent – motsvarande cirka 52 000 kvinnor, uppgav att de utsatts för sexualbrott genom att gärningspersonen utnyttjat att kvinnan varit i en försvarslös position. 9 635 våldtäkts anmälningar lämnades till polisen 2022. I nästan 9 000 av anmälningarna var offret en kvinna eller flicka.

– Det finns ett stort mörkertal och de flesta som utsätts för våldtäkt och andra sexualbrott polisanmäler inte men många söker samhällets stöd, inte minst inom vården. Då är det viktigt att vården kan identifiera sexuellt våld som en orsak till psykisk ohälsa och erbjuda stöd och behandling. Med rätt insatser och stöd kortas lidandet för patienten som annars riskerar att bli mycket långvarigt. Rätten till hälsa ska självklart omfatta även denna grupp, säger Katarina Bergehed

En kartläggning som gjorts visar att trots många och långvariga kontakter med vården så får inte alla våldtäktsöverlevare den vård och behandling de är i behov av och har rätt till. I sin tidigare granskning av Sverige uttryckte GREVIO oro över att psykologstöd samt traumabehandling inte är allmänt tillgängligt över hela landet. De specialiserade mottagningarna är fortfarande få. Amnesty menar att landets regioner måste säkerställa att alla som utsätts för våldtäkt och annat sexuellt våld måste få tillgång till vård och behandling, oavsett var i landet de bor och oavsett när i tid övergreppen ägt rum."

 

Vi vet från min utredning av Estonia-massmordet som jag gjorde för ca 1000 Estonia-klienter sedan 1996 att huvudorsaken till katastrofen var att Must hade under sin utredning av Palmemordet fått många bevis att Mossad hade infiltrerat den svenska polisen med mycket kriminella metoder. Detta var en krigsförklaring mot Sverige av främmande makt! Musts plan att befria Sverige från extremt korrupta Mossad-poliser förråddes av minst en Mustagent som jag vet vem det är. Detta medförde att samtliga ledande underrättelsetjänster i världen konspirerade mot Sverige för att straffa Musts försök att befria Sverige från den Djupa staten. Under ledning av MI6, som lämnade ett fingeravtryck på vraket, mördades ca 1000 människor och de korrupta Mossadpoliser byttes i hemlighet ut mot civilanställda oviktiga polismedarbetare som omkom. Sedan tog de korrupta Mossadpoliserna över den polisiära Estonia-utredningen för att mörklägga den med mycket kriminell energi!

Sedan dess har Mossad bara förstärkt sitt kriminella grepp om den svenska polisen och hela svenska staten.

 

Update 23.02.2024:

"En poliskvinna kallades till "medvetandegörande samtal" med sin chef efter att ha skrivit en debattartikel om korruptionen och hyckleriet inom polisledningen. Nu kritiserar JO polischefen för att ha kränkt kvinnans yttrandefrihet.  ......

I debattartikeln riktar hon hård kritik mot hyckleriet inom polisledningen och ger flera exempel på korruption och nepotism som sopats under mattan.

"Skulden läggs inte på ledarskapet utan på den som flaggar upp, blåser i visselpipan. Listan kan göras lång. Chefer som gör uppenbara fel, begår brott eller oegentligheter slinker lätt undan. Det dyker lämpligt upp ett projekt som de 'funderar på ett tag, för att sedan tacka ja till'. Efter ett tag tittar de ut i verksamheten igen som inget hade hänt. Den frysbox som vi längst ner i näringskedjan hamnar i, är för all överskådlig framtid. Hur många visselblåsare sitter i frysboxen? Har vi en likabehandling på riktigt?" frågade sig Maria Persson i artikeln.

Efter att debattartikeln publicerats fick Maria Persson snabbt själv uppleva det hon beskrivit. Lokalpolisområdeschefen kallade nämligen in henne till ett "medvetandegörande samtal". Under samtalet uttryckte polischefen sig på olika sätt negativt om att Maria Persson i artikeln kritiserat arbetsgivaren."

 

 

Ricardo Delgado: Covidvaccinerade är cyborgs: ladda ner Bluetooth Scanner App To Test The Vaxxed for MAC Addresses

Saturday, 10 February 2024 04:53

Dr. Ricardo Delgado från La Quinta Columna varnar: Covidvaccinerade är cyborgs, AI:s slutmål. Cyborgs är inga riktiga människor längre!

Om du laddar ner en bättre Bluetooth Scanner App så kan du testa Covidvaccinerade hur de sänder ut MAC addresser. Spökigt!

 

Se även på WTV:

Så kastar du ut dina farliga nanochips, grafenoxid, från vacciner, chemtrails och annan skit ur din kropp;

Banbrytande med David Icke, Delgado, Astrid Stuckelberger grafenoxid men inte mRNA i Covidsprutan med utomjordisk teknologi;

 

 

Hade Ivar Kreuger fått leva hade andra världskriget sannolikt aldrig inträffat, han var den största och mest betydelsefulla svensken under hela 1900-talet

Saturday, 20 January 2024 15:28

 

Johan Nordquist skrev idag på FrihetsNytt en mycket modig artikel om många av Illuminaternas konspirationer. Han börjar med Kreugermordet.

"Kreuger, som kring 1930 var världens mäktigaste finansiella organisation, större än till och med J.P Morgan, hade räddat Frankrike undan Kommunism 1927 genom ett lån på 75 millioner dollar och var nu på väg att rädda Tyskland undan kaos med ett lån på 125 millioner dollar. Men de skulle ju spräcka planerna på Illuminatikultens andra världskrig. Därför måste han elimineras, är en av slutsatserna i boken, som är mycket noga dokumenterad, till skillnad från många propaganda alster.

Hade Ivar Kreuger fått leva hade andra världskriget sannolikt aldrig inträffat. Att han var ett hot mot Illuminatis planer var uppenbart. Han var en unikt ärlig person och oerhört respekterad i hela världen. De mord, karaktärsmord och plundring han och hans företag utsattes för är helt groteskt. Hans företag var inte alls på obestånd, allt påhittat för att kunna plundra hans företag och svartmåla honom som bedragare.

Jag vill påstå att han var den största och mest betydelsefulla svensken under hela 1900-talet. Det är en vidrig skamfläck för Sverige som vittnar om vidsträckt korruption i hela den politiska-, juridiska-, företags- och medie- eliten, som lät detta ske." (Fet stil genom WTV)

WhiteTV håller helt med om den bedömningen. Även idag nästan hundra år efter Kreugermordet den 12 mars 1932 ljuger fulmedia om att Ivar Kreuger skulle ha begått självmord och att han skulle ha varit en mycket suspekt person. Detta beror på att häradshövdingen Marcus Wallenberg gav order till Kreugermordet så att han kunde råna Kreugerimperiet vilket gjorde Wallenbergs till Sveriges och ett av Europas rikaste familj. Det är bl a Wallenbergs som censurerar Sveriges media ännu idag. Häradshövdingen Marcus Wallenberg kallades i den innersta kretsen för den Stora Krokodilen, d v s en Reptiloid gömd bakom en människokropp, en s k Anunnaki.

 

https://youtu.be/ObImGZWRXWk?si=VqgfYetFlQ2vtSbs

 

 

 

Banbrytande med David Icke, Delgado, Astrid Stuckelberger grafenoxid men inte mRNA i Covidsprutan med utomjordisk teknologi

Wednesday, 17 January 2024 21:26

 

Ricardo Delgado från La Quinta Columna i Spanien var sommaren 2021 först ut med att larma om nanochips i Covidsprutan: grafenoxid, som är antenner för skalärvågor (min 25:29 i första filmen nedan) precis som DNA:s bensolringar, deoxyribose. Med skalärvågorna kan varje injektionsoffer kopplas upp till AI-datorer för att fjärrstyra dem med mind control. De blir cyborgs då, utan egen vilja eller tankar.

Det finns ingen mRNA i Covidsprutan säger experterna i filmen nedan. Påståendet ska vara en mörkläggning att den innehåller nanochips.
.
Dessutom har Delgado listat ut att dessa grafenoxid nanobots har utomjordisk ursprung, vilket experten David Icke bekräftar. Delgado har helt rätt när han påpekar att utomjordingar här lever på människornas och djurens lidande, den s k Loosh-energin.
.
World Freedom Alliance och Henning Witte ville stämma AstraZeneca för att ha förbjuden grafenoxid i jabbarna, men detta saboterades kraftigt av Mossad och Reiner Fuellmich.
.
Dr. Astrid Stuckelberger har förföljts hård för hennes bevis att grafenoxid finns med i Covidjabben, bl a på Stockholms konferensen Läkar Uppropet.
.
Se även på WTV:
.
. Obs: den andra filmen har saboterats av SwebbTube! Snart har de samma nivå som YT.