Föräldrar måste få bestämma sekretess i LVU-mål! Hemligheten gynnar pedofil maffian!

Tuesday, 16 April 2024 09:32

 

I Sverige har den pedofila lagstiftaren sedan Bordellhärvan för 50 år sedan bestämt att rättegångar om tvångsomhändertagande av barn, s k LVU-mål, är sekretessbelagda. Huvudsyftet är för att skydda det pedofila nätverket! Därför måste lagen ändras och föräldrarna eller modern får bestämma om sekretess ska gälla.

Många föräldrar vill det för att kunna avslöja med vilka kriminella metoder socialtjänster arbetar för att kidnappa barn.

 

https://youtu.be/bYfYsHRtkR8?si=6osM53ZRKInDqwXN

 

 

 

You must be logged in to comment.