Newsvoice kräver gemensam kraftsamling för att kunna jämna ut förutsättningarna och villkoren mellan massmedia och Alternativmedia

Friday, 18 August 2023 16:37

 

Idag går Jan Norberg, Hans Erixon, Stefan Rosenberg, Hans Jensevik, Arne Weinz och Lars Bernhoff ut på Torbjörn Sasserssons Newsvoice med ett bra förslag att stärka och ena Alternativmedia i Sverige:

"Ett mindre aktieinnehav i detta gemensamma Alternativmediabolag skulle på lite sikt kunna bli den framtida folkaktien. Låt oss ta ett räknexempel.

Om vi cirka 100.000 människor som dagligen tar del av alternativmedias utbud köper en aktiepost för tex 5.000 kr så får plötsligt alternativmedia ingående i detta bolags konsortium plötsligt 500 miljoner tillgängliga för att på allvar kunna ta upp konkurrensen med de globalistägda massmediaaktörerna.

Om dessutom en aktiepost kopplas till en rabatt på de varor och tjänster som alternativmedia kan leverera till sina konsumenter så ökar sannolikt försäljningen ganska snabbt. Alla förstår då att ökade intäkter från såväl annonser som försäljning av böcker och annat gör att det över tid blir ett win-win-förhållande som alltfler sannolikt kommer att ansluta sig till."

"Vårt förslag blir därför att alla alternativa/fria medieaktörer måste gå samman för att nå ut på ett mer samordnat sätt. Detta skulle kunna ske genom att alla olika fria medier går samman i ett gemensamägt bolag som enligt samma metodik som MSM samordnar sina agendor för att bättre kunna trumma ut sina alternativa budskap, läs tex Tidningarnas Telegrambyrå (TT).

Kampanjer som kan samordnas så att budskapen når ut till flera, behöver inte nödvändigtvis innebära total likriktning men av oss medborgare kan detta då uppfattas som ett ordentligt alternativ till vad olika fulmedieaktörer inom MSM trummar ut till aningslösa och dåligt informerade svenskar.

Folkupplysning som kan uppnås genom samordning i olika kampanjer, något som sannolikt skulle provocera MSM att bemöta alternativ/fri media i en mer öppen debatt. Tystnadens tid är därmed över.

Finansiering kan ske genom att tittare och läsare visar sin uppskattning genom köp av de produkter och tjänster som erbjuds konsumenterna från valfri medieaktör. I praktiken kan då de som till exempel gillar SwebbTV köpa sitt vin från Systembolaget via valfri kanal och då intäkterna tas in i det gemensamägda bolaget så kan vinsten senare regleras mellan de olika medieaktörerna i förhållande till de ägarandelar respektive aktör har i detta bolag."

Och glömm inte att svara på deras enkät med bara två frågor!

Och stort Tack för mycket bra initiativ!

 

 

You must be logged in to comment.