Nytt Covid- och vaccinkritiskt parti: Svenska Rikslagen med filantropen Martin Zetterstedt

Wednesday, 19 January 2022 12:32

Ðen 22 januari 2022 håller det nya vaccinkritiska partiet Svenska Rikslagen sin första presskonferens i Solna. De nya partiledarna är Inger och Martin Zetterstedt från Djursholm, känt för sina stora hjälpinsatser för hemlösa och förföljda av regimen i Sverige.

Här deras pressrelease från idag:

Pressrelease

Nytt politiskt parti i Sverige

 

Partiet Svenska Rikslagen har registrerats i Sverige. Vårt parti är inriktat på att bli invalda i Sveriges Riksdag i det kommande riksdagsvalet i september 2022.

 

Vår bakgrund

Vår uppfattning är att regeringen i Sverige, med covid-pandemin som förevändning, har bidragit till att splittra familjer, vänner och befolkning mellan vaccinerade och ovaccinerade medborgare. Den politiska agendan handlar inte längre om folkhälsan eller att förhindra smittspridning.

Med tveksamt fungerande PCR-tester, experimentvaccin, munskydd och nedstängningar handlar det istället allt mer om att kontrollera befolkningen och om att avskaffa våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Med censur tystar man kritiskt tänkande läkare, vetenskapsmän och medborgare.

Detta är inte förenligt med demokrati och detta kommer Svenska Rikslagen med våra väljares stöd och inom ramen för vårt svenska rättssystem att granska och motarbeta.

 

Vår agenda

Med utgångspunkt från FN-konventionen om våra mänskliga rättigheter och med stöd av Sveriges Rikes Lagar, kommer vi på individnivå att tillsammans med jurister och vetenskapsmän granska våra folkvaldas agerande och i förekommande fall kräva ansvar.

 

Vi avser att ifrågasätta och granska;

• Den juridiska legitimiteten för vaccinpassen

• Ansvarsförhållandet gällande vaccinationsprogrammet riktat till barn och ungdomar

• Den systematiska diskrimineringen av icke-vaccinerade medborgare

• Ansvarsförhållandet och nyttan med vaccinernas effekter kontra biverkningar

• Nedstängningens ekonomiska skadeverkningar

 

Våra väljare – tillsammans är vi starka

Vi gör ingen skillnad mellan etnisk bakgrund, man eller kvinna, vaccinerad eller ovaccinerad. Vi är ett politiskt ofärgat parti som tar ställning för alla svenska medborgare som söker sanning och rättvisa.

Med partiet Svenska Rikslagen får medborgare och människor ur alla yrkeskategorier en samlingsplattform att enas kring och där föra sin talan. Det handlar inte längre om folkhälsan eller uppdelningen av människor i grupper om vaccinerade eller ovaccinerade. Det handlar om att tillsammans ena folket och stå upp för våra grundläggande mänskliga rättigheter.

 

Partiordföranden Svenska Rikslagen

Martin Zetterstedt

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.svenskarikslagen.se

 

Inbjudan till presskonferens

 

Deltagande: Styrelsen och företrädare för partiet Svenska Rikslagen

Plats: Stockholm - Solna, Royal Park Hotel, Frösundaviks allé 15

Datum: Lördag 22 januari kl.10:00

Anmälan: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

https://youtu.be/jpT5QDWaGKU

 

https://youtu.be/6AR1OInsJJA

 

https://youtu.be/8_d0V_gM4-w

 

You must be logged in to comment.