Uppror i Göteborg mot farorna med Covid-19 vacciner och annat elände

Monday, 29 November 2021 18:15

Fulmedia har varit ganska tysta om den imponerande demonstrationen i Göteborg i helgen:

 

 

You must be logged in to comment.