Malmös skolor i upplösningstillstånd, elever tvingas köpa knark

Tuesday, 26 November 2019 07:58

Samhällsnytt kom igår med ett skrämmande reportage från en Malmö-lärare som blev whistleblåsare:

"Samhällsnytt har pratat med en lärare som i många år arbetat på skolor i Malmö-området. Läraren beskriver sin arbetsmiljö som kaotisk medan ledningen medvetet mörkar problemen: han målar upp en mörk bild av den svenska skolan och menar att framtiden i Malmö ser dyster ut när nuvarande problem kommer tillta i styrka.  ...

– Skolledningarna vet hur de ska skriva sina rapporter och vad som ska utelämnas eller omskrivas så att det ser bra ut. Hade kommunen kontrollerat alla skolorna samt modersmålsundervisningen hade man fått fram mycket som inte stämmer. När skolinspektionen kommer väljer man ut rätt personal och rätt elever, detta ger inte en rätt bild av verksamheten.  .....

– Man kan inte rekrytera rätt personal då de väljer bättre fungerande skolor som inte är i ett socioekonomiskt svagt område eller ett extra utsatt område. Malmö stad saknar flera hundra behöriga pedagoger och löser det med springvikarier av väldigt varierad kvalitet. Man kontrollerar inte att de har ett prickfritt registerutdrag på flera skolor. I annat fall hade man inte haft kriminella eller de som känner kriminella.  .....

– Islam är den religion som förtrycker överlägset mest ute på skolorna, men detta tystas ner på olika sätt. Barnen får lära sig om otrogna hundar/grisar som svenskar och andra som icke- muslimer är – detta redan i lågstadiet. Under skollunchen kan barn bara säga att detta har vi hört i moskén eller i koranskolan. ....

Påverkar det kriminella våldet i Malmö och det hårdare samhällsklimatet även skolorna?

– Javisst. Kriminella föräldrar pressar skolorna så att deras barn får mer makt, får mer hjälp, så att man får fritt ”lagrum” för att göra nästan som man vill. Ingen vill ju tänka sig att gå emot dessa föräldrar. Barn som hotar, säljer narkotika eller misshandlar andra går kvar i skolan som att inget har hänt. I en av de större skolorna såldes det narkotika/tabletter av elever på högstadiet och man tvingade eller fick barnen på mellanstadiet att köpa.

– Det påverkar även oss, pedagoger. Själv har jag många gånger fått saker förstörda likt många andra kollegor råkat ut för oavsett var man jobbar i Malmö, fått hot om att bilen/cykeln ska brännas eller att den ska stjälas, allvarliga hot om att något kan hända om betyg eller annat inte ändras. Till exempel flyttar man bilen längre bort från skolan i vissa områden då betyg ska sättas.

– På Instagram sprids konton där elever uppmanas provocera pedagoger eller annat skolfolk – likaså via Snapchat. Där har många elever varit aktiva.

Är ledningen medveten om dessa problem?

– Tillbudsrapporter skrivs inte eller så går ledningen in och ändrar dessa. Har med många kollegor bevittnat detta själv. I Malmö kan man gå in på valfri skola och få svaren till vad som händer när ingen bryr sig. Vi kan se problemen redan i förskoleklassen. Många ansvariga i kommunen och skolledningarna låtsas som att de inte fått informationen. Tycker du något annat kommer man försöka få bort dessa pedagoger eller rektorer som vill bra saker.  ...."

 

 

You must be logged in to comment.