Vinnova mörklägger fake news konspirationen mot alternativa medier

Wednesday, 24 January 2018 20:53

Newsvoice hade igår ett mycket viktigt inslag från Sverigedemokraten Thoralf Alfsson:

Vinnova sekretessbelägger ansökningar när Staten ska motverka fake news

I slutet av oktober gick Vinnova ut med ett pressmeddelande som inleddes enligt detta.

”Flera ledande svenska mediebolag går nu samman för att utveckla en digital plattform som ska förebygga att falska nyheter får stor spridning och spelar en avgörande roll i valet nästa år.”

Bara inledning gör mig väldigt fundersam. Pressmeddelandet fortsätter med flera anmärkningsvärda uppgifter jag citerar delar av texten.

”Projektet får finansiering i en satsning Vinnova gör på nya digitala tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Totalt får åtta projekt finansiering med 13,5 miljoner kronor i satsningen. Fyra projekt får finansiering där Sveriges Television, NTM, Bonnier, Schibsted Sverige och Sveriges Radio samarbetar.”

”I ett unikt utvecklingsprojekt ska flera ledande svenska nyhetsredaktioner motverka att ”fake news” och ogrundade påståenden får spridning och spelar en avgörande betydelse i det svenska valet 2018.”  ....

Nu ringer larmklockorna verkligen hos mig. Vem skall avgöra vad som är ”irrelevanta fakta”? Är det inte läsarens eller tittarnas sak att bedöma och avgöra det? Ska nu Jan Helin och Tomas Mattsson också börja avgöra vad som är irrelevanta fakta.    .....

Totalt 7 692 586 kronor av skattemedel lägger Vinnova i dessa tvivelaktiga projekt med tvivelaktiga aktörer.

Jag begärde nu ut ansökningarna av bidrag till dessa projekt från Vinnova men det mötte på patrull dels skulle det sekretess prövas och sedan ville Vinnova ha betalt för att lämna ut ansökningarna enligt den statliga taxan, vilket skulle kostat ett antal hundra kronor, beroende på hur mycket jag ville få ut.   ....

Mycket riktigt så var stora delar av ansökningarna sekretessbelagda. Jag undrar bara varför? .. (Fet genom WTV)

Till och med hur mycket pengar som SVT, SR och de övriga deltagarna bidrar med själva utöver projektbidragen har sekretessbelagts av Vinnova.

Men genom att jämföra flera olika dokument så kommer jag fram till att utöver bidragen bidrar företagen med egna medel enligt nedanstående lista.

  • SVT, bidrag 320 000 kronor, egna medel 340 000 kronor, totalt 660 000 kronor
  • SR, bidrag 200 000 kronor, egna medel 215 000 kronor, totalt 415 000 kronor
  • Bonnier, bidrag 160 000 kronor, egna medel 280 000 kronor, totalt 440 000 kronor
  • Schibsted, bidrag 160 000 kronor, egna medel 280 000 kronor, totalt 440 000 kronor
  • Upsala nya tidning, bidrag 160 000 kronor, egna medel 280 000 kronor, totalt 440 000 kronor
  • Södertörns högskola, bidrag 900 000 kronor

Du läste rätt! Vinnova mörkade i sitt pressmeddelande att Södertörns högskola ingår i två av dessa projekt. Södertörns högskola mörkas av Vinnova! Varför? På grund av den vänstervridning som finns vid Södertörns högskola?"  ....
Södertörns högskola får alltså mest bidrag, 2,9 miljoner kronor totalt men däremot nämns inte Södertörns högskola i pressmeddelandet. Det stinker också!"

källa

-------

Uppsala doktoranden i ekonomisk historia, Håkan Boström, är också mycket kritisk till regeringen och Vinnovas slöseri med skattepengar:

"Mycket tyder på att rädslan för "fake news" är kraftig överdriven både i USA och Sverige.

Håkan Boström tror att debatten snarare beror på frustration över etablerade intressens förlorade privilegier.

... För svensk del tyder allt på att påhittade nyheter är ett ytterst marginellt fenomen. Beläggen för att utländska makter har något påtagligt inflytande över svensk opinion är också rätt skrala.

Inte ens i USA, där tilltron till etablerade medier är lägre, utgör falska nyheter någon avgörande faktor. En ambitiös studie som gjorts av Stanford University visar att endast 15 procent av amerikanerna uppgav sig ha stött på falska nyheter. Endast 8 procent hade trott på dessa. Och när forskarna frågade människor om det träffat på falska nyheter som forskarna själva hittat på, och som aldrig cirkulerat, så svarade en ungefär lika stor andel ja på det.   ....

Många mediechefer och politiker verkar dock sakna dessa insikter. När stora medieföretag, som Schibsted och Bonnier, med statliga Vinnova i ryggen, nu går samman med public service för att ta fram digitala verktyg mot "fake news" finns det anledning att hissa varningsflagg. Journalister är inte forskare.

....  Men svaret är inte några halvoffentliga sanningsministerier. När journalister börjar agera som politiker med totala sanningsanspråk agerar de inte längre professionellt. Satsa i stället på kvalitetsjournalistik, granska gärna vem som står bakom propagandan, men gör er inte till självutnämnda sanningskommissarier. Det senare kommer bara spä på misstroendet mot etablerade medier."

------

Vinnova har också spelat en nästan kriminell roll i skyddandet av M/S Estonia massmördarna, genom att finansiera ett projekt hos Chalmers, där en modell av Estonia byggdes, men med en ventil i botten, som inte fanns vid originalet. Så kunde Chalmers lura en hel värld över ett fejkat sjunkförlopp för M/S Estonia.

Det var Mona Sahlin (S) som var ansvarig minister för denna Estonia-mörkläggning från Vinnova. Dags att skrota Vinnova!

Snacka om fake news i samband med Estonia när det gäller alla de media som nu har fått pengar för fake news projektet. Man gör bocken till trädgårdsmästaren!

https://www.svtplay.se/video/16588450/opinion-live/opinion-live-sasong-5-11-jan-22-00?start=auto&tab=2017

Att skapa en ny myndighet om psykologiskt försvar är landsförräderi Stefan Löfvén!

 

 

You must be logged in to comment.