Blå laser tände eld på utvalda hus i Kalifornien oktober 2017

Tuesday, 21 November 2017 15:07

macken och träden brann inte

Ingen i Sverige har diskuterat misstankarna, att de stora bränderna i Kalifornien i början av oktober 2017 var anlagda med energivapen. White TV rapporterade ensamt i Sverige. Nu kommer nya bevis att blå laser användes:

Se även på WTV:

Bränderna i Kalifornien var konstgjorda med hemliga energivapen, skalärvågor eller bara laser?

https://youtu.be/SeR7lXZoSsI

 

 

You must be logged in to comment.