Stoppa all asylinvandring! Sverige måste säga upp samtliga asylavtal!

Tuesday, 04 October 2016 20:59

hittat hos Asylkaos

"Folkmordet på vita och på etniska svenskar fortsätter enligt planen också i september. Statistiken för september visar att antalet asylsökanden fortsätter på samma höga nivåer som under 2000-talet. I september kom 2389 och prognosen(FS) för helåret 2016 är 29773 asylsökanden. Det är visserligen en minskning från förra årets hysteriska 162877 men borde vi inte ha ett totalstopp nu? Antalet asylsökande är en s.k. ”tidig indikator”. Med den som bas kan vi sedan rent statistiskt räkna ut hur många anhöriga som ska komma, hur många nya uppehållstillstånd man kommer att bevilja som med tiden ger sig till synes i SCB’s befolkningsstatistik. Sverige fick 2015, nio ”normalår” av asylsökanden, så Migrationsverket har att göra för lång tid framöver, till detta kommer så årets påfyllnad 2016, som inte visar någon avmattning. Antalet beviljade uppehållstillstånd ökar kraftigt, som förväntat. Prognosen pekar på 126877 uppehållstillstånd för helåret 2016, vilket är en ökning med 16% mot 2015. Folkmordet går således som planerat. Titta gärna på staplarna längre ner på Förstasidan som uppdateras löpande." skriver Fria Sidor, en blogg som är helt ny för mig. Tack för tipset M!

...... "Slutsats

Svenska folket är utsatta för ett folkmord. Vi behöver nu samla våra krafter och kräva ett totalstopp för asyl- och anhöriginvandring. Det är det mål som ALLA måste samlas kring. Vill du dina barn och barnbarn väl måste du gå till det parti i riksdagen du stödjer och kräva detta av dem. "

Visst skal man hjälpa andra så gott man kan, men man skall inte bli tvungen till det, som politikerna gör idag. Sverige är en asyldiktatur, där demokratin är ett minne blott. Sverige har gjort sitt för de kommande 200 år.

De två andra filmerna hittades på Avpixlat.

Annat om migrationskriget mot Sverige på WTV:

USA för ett migrationskrig mot Europa;

 

You must be logged in to comment.