Hartmann- och Currylinjer är också skalärvågor

Tuesday, 16 August 2011 21:28

Jorden är också en levande varelse som människor, djur eller plantar. Alla levande varelser har kanaler för den fria livsenergin som Wilhelm Reich kallade för Orgon, på Sanskrit heter den Prana, i den kinesiska världen Chi etc. Akupunkturen känner till dessa energikanaler i den mänskliga kroppen och sticker in nålar där flödet av Orgonenergin har stannat av eller går trögt, gärna i några korsningspunkter av de fria energibanorna.

Wilhelm Reich kom på tanken att även jorden måste ha sådana energibanor och byggde en s.k. cloudbuster med vilken han samlade och koncentrerade Orgon som han skickade med en slags kanon till himlen i de områden där det behövdes regn. Mycket riktigt, så blev det regn. Detta var ett av många bevis att jorden är en levande varelse.

Jordens fria energibanor kallas för jordstrålning och fick namnen efter de två tyska läkare som återupptäckte dem: Manfred Curry och Ernst Hartmann. Dessa Curry- och Hartmannlinjer är också skalärvågor. Eftersom det finns ännusålänge knappt några mätinstrument för skalärvågor är det enklast att detektera linjerna med slagrutor. Fil. dr. Nils-Axel Mörner fick springa gatlopp för sina slagruta kurser på Stockholms universitet. Han fick smaka piskan av den stora skalärvåg-konspirationen.

Jag känner personligen en medarbetare på FOI som forskade i Curry- och Hartmannlinjer. Eftersom de är skalärvågor moduleras information på dem som används i Mind Control syfte. I dagsläge vill jag inte avslöja hans namn. Det är typiskt för Sverige: officiellt svartmålas alla forskare på jordstrålning men FOI betalar saftiga pengar för hemligstämplat forskning på området med våra skattepengar. Samtidigt är FOI ökänt för sina Mind Control försök och sin styrning av Karolinska Institutets (KI) forskning med levande människor som försökskaniner. FOI har bemannat och betalat stora områden hos KI när det gäller denna extremt oetiska forskning.

Titta på dessa vackra filmer om jordstrålningen:

(Se även våra inslag om att hela vår kropp arbetar med skalärvågor samt konspirationen kring ämnet.)