Kall fusion fungerar; samlar in neutrinos?

Friday, 24 May 2013 16:22

Att kall fusion, även kallat 'low-energy nuclear reactions' (LENR)* fungerar, har White TV tidigare rapporterat. Nedan visas en mycket välgjord film som tar upp alla problem runt fenomenet kall fusion. (Tyvärr sägs inget om italienaren Andrea Rossi, som White TV uppmärksammat tidigare). * Namnet LENR kom av att Fleischmann och Pons, aldrig ville sätta beteckningen kall fusion, därför att det låser tänkandet hos dumma kollegor.

KällaKälla

Stanley Pons och Martin Fleischmann, som dog innan han hann få Nobelpriset för upptäckten av kall fusion

Problemet Fleischmann (dog tyvärr 2012) och Pons hade, var att försöken inte kunde upprepas på ett exakt identiskt sätt, som är krav och brukligt inom naturvetenskapen. Ibland blev over unity effekten större, ibland mindre. Samma problem hade Nicola Tesla och Konstantin Meyl i sina skalärvågsexperiment. De hade snabbt analyserat problemet: skalärvågor samlar in neutrinos under sin resa och neutrinos är inte jämt fördelat i rymden, så ibland samlas in många, ibland få. Neutrinos är grundbulten i den fria energin, som hårt motarbetas så hårt av etablissemanget (med miljöpartiet i spetsen), som istället vill att vi köper deras dyra el och olja.

Så osäkerheten i hur mycket effekt kalla fusions experiment ger är en indikator om att kall fusion samlar in fri neutrino-energi. Att dra slutsatsen att det inte fungerar är bara dumt. Bättre med varierande fri energi än med dyr el/olja. Dessutom är fri energi totalt ren.

Det andra indiciet av kall fusion som en fungerande ny energiform, är det gigantiska motarbetande som dragits igång för att mörklägga de senaste årens framgångsrika rön inom området, av italienaren Andrea Rossi och andra. Detta visas tydligt upp i filmen. Ingen information om skalärvågor och fri energi får läcka ut till allmänheten. Så har det varit i över 100 år. Otroligt hur etablissemanget förmår så många höga vetenskapsmän att ljuga.

Att de flesta inte kan ge en vettig förklaring hur kall fusion fungerar är det tredje indiciet, att kall fusion samlar in neutrinos, fri energi. Allt som handlar om skalärvågor och deras transport av neutrinos har hemlighållits för människorna sedan mer än 100 år. Det är den viktigaste delen av fysiken som har hemlighållits, den som beskriver själva livet och den fria energin. Sådant tycker BigPharma och BigOil inte om. Hemlighållandet och förfalskningen av Maxwells vågekvation har bl. mycket a. lett till, att fysikerna idag inte kan förklara, hur kall fusion fungerar.

Den fjärde indikationen om att kall fusion fungerar genom att samla in neutrinos, härstammar från själva den teoretiska upptäckten av neutrinos genom Wolfgang Pauli 1930. Neutrinos "skapas i vanligt betasönderfall, där en neutron sönderfaller till en proton, en elektron och en antielektronneutrino. Energin hos dessa neutriner varierar från källor som bakgrundsstrålningens på 100 ?eV, solens runt 100 keV, naturligt radioaktiva sönderfalls på 1 MeV, supernovors och kärnreaktorers runt 10 MeV, till kosmisk strålnings i atmosfären och aktiva galaxkärnors och supernovaresters uppåt TeV – PeV." skriver någon på Wikipedia.

I den andra filmen nedan bekräftar en NASA forskare att kall fusion fungerar och att den uppstår genom, just det, sönderfall av neutroner.

På nätet kunde jag enbart hitta en vitrysk forskare, som sammanlänkar kall fusion med neutrinos: Veniamin Filimonov med artiklarna

Neutrino-Driven Nuclear Reactions of Cold Fusion and Transmutation och

Interaction Of Not-High Energy Neutrino With Matter: One Of Two Long-Ranged Universal Interactions In Nature

Han anser att långsamma neutrinos, not-high energy neutrino (NNN), är hjältarna i kall fusion. Det är föga förvånande att någon från den ryska kulturkretsen har gjort sammankopplingen av kall fusion och neutrinos. Där har konspirationen mot Nikola Tesla inte varit lika stor som i västvärlden och i synnerhet i USA. Därför var Ryssland också först med vädervapen som arbetar med skalärvågor, d.v.s. neutrinos.

Se även inslaget på White TV: Kall fusion ersätter kärnkraft

och Andrea Rossi har uppfunnit fungerande kall-fusion-maskin;

och Kall fusion: 1:a E-Cat såld i Tyskland;